Bliv ringet op
Bliv ringet op

Har du brug for hjælp til at vælge uddannelse?

Vi er her for at hjælpe dig.
Skriv til os og vi vender tilbage snarest muligt.

Familien – nutidens sikre base

  • Annegrethe Williams
  • 7. november, 2019
NLP Psykoterapeut, MPF & NLP Coach, ICF
Læs mere om Annegrethe Williams

”Familien er ikke værd at investere i – det har vi endnu ikke hørt nogen sige, det er bare ikke alle der ved, hvordan man investerer!!!”
Trods vores lyst til at udleve vores individuelle behov, erkender befolkningen stadig familien som den vigtigste værdi; familien der rummer potentialet for omsorg, intimitet, tilhørsforhold, tryghed, stabilitet og ro. Det kan være en udfordring at komme der til, når der samtidig skal være plads til alle i familien!!!

Hvert 3. barn i Danmark oplever et familiesammenbrud.
I dag oplever hvert 3. barn et familiesammenbrud, hvilket ofte medfører udfordringer for barnet. Særligt kan samarbejdet mellem forældre, papforældre have en stor betydning.

Der er ikke en bestemt opskrift til et godt familieliv.
Nye familiekonstellationer er opstået og ifølge Danmarks statistik er der 37 forskellige familieformer. Forskellige konstellationer kan give forskellige udfordringer. Der er således ikke en bestemt opskrift til et godt familieliv. Det er vigtigt at hver enkelt familien finder deres egen opskrift.

”Jeg tror på at investere i familien, så flere familier uanset problematik status og sammensætning kan udgøre den sikre base med rammen om nærvær, omsorg og glæde” citat Jens kaufmann Lund,  familie- og NLP psykoterapeut.

En balance der kan tippe over til stress.
Begge forældre i Danmark er ofte på arbejdsmarkedet og der er større krav til materielle ting, fritidsinteresser mm. Der bliver stillet større krav til organisering og planlægning i familien, en balance der kan tippe over til stress.

Forældres værdikonflikt og bevidste valg
Forældre kan leve i en værdikonflikt mellem tid, penge, selvrealisering og ønsket om at give sit barn det bedste. Det skaber behovet for at træffe bevidste valg, samt at kunne skabe handlerum og handlemuligheder sammen.

Gode forudsætninger for kontakt og nærvær
Kravet om kvalitetstid har længe været til stede, men også flere er begyndt at efterspørge kvantitet. Hvordan kan familien skabe gode forudsætninger for kontakt og nærvær, det handler om motivation, bevidste valg og et opgør med gamle vaner.

Der er håb og hjælp at hente, når familier er udfordret
Familier kan være udfordret af kriser, sygdom, psykiske lidelser, handicap, vold, alkohol mm. Faktorer der har indflydelse i familien og på de forskellige familiemedlemmer. I de tilfælde er det nyttigt med en ressourceperson – det kunne være en familie- og NLP psykotereapeut – der kan hjælpe familien med at finde vej igennem.

 Bøvl er der i alle familier
Bøvl og dysfunktionelle mønstre er der i alle familier og det er tabubelagt. Tabuet er værd at få brudt, ved at tale om det som er bøvlet og dysfunktionelt. Det er ikke altid at vi selv kan få øje på det dysfunktionelle og derfor heller ikke erkender at det er som det er, derfor handler det om at åbne op for den viden der er, give stof til eftertanke og dermed nye handlemuligheder. Ofte der er det småjusteringer i måden at kommunikere med hinanden, der gør en kæmpe forskel og det kan en familie- og NLP psykoterapeut hjælpe med at få justeret med forøget frihed, omsorg og glæde.

Et godt familieliv fungerer som ”ladestation”
Et godt familieliv afbøder ensomhed og fungerer som ”ladestation” til at bevæge sig ud i en udfordrende verden. Den er for barnet ligeledes grundlag for en tryg opvækst og tilknytning, som styrker evnen til at indgå i nære relationer. Det er en beskyttelsesfaktor i forhold til at minimere risikoen for psykiske sygdomme.

Hvad er familieterapi?
Familieterapi har et relationelt perspektiv og forsøger at løse problemer i systemet fremfor at se problemet som noget iboende hos den enkelte. Problemer skal derfor forstås, som noget der er og opretholdes i systemet. Systemisk tænkning er centralt: Et system kan forstås, som dele der udgør en helhed. Familien som system betyder altså, at man skal forstå problemet i en sammenhæng (relationelt + kontekst). Hvordan opretholder familien denne sammenhæng og hvordan kan den ændres? At ændre samspillet, konteksten, mønstret bliver derfor det aktuelle til at skabe forandringer. Den familieterapeut der anvender NLP som metode med den anerkendte familieterapeut Virginia Satir tilbyder familien mulighed for positive forandringer, både relationelt og kommunikativt, så alle kan være med til at skabe deres gode familieliv.

Det handler om professionel coaching
Mange af os kender det. Vi vender tilbage fra en måske længere ferie og tager lidt af feriementaliteten med hjem, og med det samme føler vi os lidt uden for… de sædvanlige rammer og skal ‘genopvarme’ relationerne til venner og medarbejdere.
Løsninger på parforholdets konflikter
Et parforhold betragtes som relationen mellem to mennesker, der har hver deres individuelle måde at sanse og opleve verden på
Skal jeg skilles?
Ifølge Danmarks statistik for 2017 blev 15.265 personer i Danmark skilt. Årsager til skilsmisse er meget forskellige, men oftest  er det pga. negativt samspil og kommunikation parterne imellem.  Der er en slags gentagne mønstre i samspillet, – man ved det sker, men kan ikke ”stoppe det”, og ved oftest ikke hvad der sætter mønstrene ” i gang”. Det kan føre til en slags afmagts og ensomheds følelse. ”Hvorfor er den som jeg har følt mig så tæt forbundet med- pludselig så langt væk? ”
Relationsudfordringer
Værktøjer til relationsudfordringer
Psykisk vold - NOK er NOK!
Psykisk vold rammer både mænd og kvinder i privatlivet og på arbejdspladsen. Måske har du selv oplevet det eller været vidne til et menneske, hvor det er dig der siger: ”det ville jeg slet ikke finde mig i, hvis jeg var dig”, ”hvorfor siger du ikke op?”
Psykologi og moral
Er jeg et godt menneske?