Bliv ringet op
Bliv ringet op

Har du brug for hjælp til at vælge uddannelse?

Vi er her for at hjælpe dig.
Skriv til os og vi vender tilbage snarest muligt.

Mennesker, der arbejder med mennesker bliver udsat for psykisk belastning hver eneste dag. Som professionel supervisor har du både faglig viden inden for et bestemt fagområde og kompetencer, der gør dig i stand til at aflaste og modvirke belastningen på arbejdspladsen.

En supervisor tilbyder et rum til refleksion, hvor supervisand leverer indhold fra det der sker i dagligdagen i det fagområde som supervisanden befinder sig i. Eksempelvis inden for coaching, psykoterapi, ledelse, undervisning, borgerservice m.m. Samtidig gør uddannelsen som supervisor dig i stand til at understøtte de forskellige lærings- og udviklingsprocesser, der finder sted på arbejdspladsen både på individ- og gruppeniveau.

Supervisor uddannelsen bliver gennemført over flere moduler af ialt 12  dages varighed. Selve uddannelsen finder sted i Dansk NLP Institut i Aarhus eller København. Vi godtager minimum 8 og max 15 deltagere på hvert hold.

Vil du gerne blive bedre til at hjælpe andre med deres faglige- og personlige udvikling, når de står overfor problemstillinger som du har en særlig viden og erfaring indenfor? Tag en uddannelse i supervision og få kompetencer til at hjælpe andre med deres udvikling.

En supervisor skaber værdi for din virksomhed

Som supervisor bliver du bedre til at aflaste og modvirke belastninger hos mennesker, der arbejder med mennesker. Du kan bla. være med til at hjælpe andre med at bearbejde arbejdsrelaterede belastninger. Det kan fx være en medarbejder, der har været vidne til eller har været udsat for en traumatisk oplevelse på arbejdspladsen.

Med en supervisor i virksomheden får du en ressourceperson, som giver effektiv feedback, og som samtidig kan håndtere stress hos medarbejdere, der i dagligdagen er udsat for forskellige slags belastninger. En proces som igangsættes inden presset udvikler dig i negativ retning. Din virksomhed får dermed ledere og medarbejdere, der er mere fleksible og robuste.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Supervisionsuddannelsen er for dig, der ønsker at aflaste og modvirke belastninger hos mennesker, der arbejder med mennesker. Ligeledes henvender uddannelsen sig til dig, som gerne vil understøtte menneskers læringsproces ved at vende psykisk belastning til læring.

Uddannelsen er særlig for dig, som er uddannet coach eller psykoterapeut, men også undervisere og socialarbejdere kan med fordel anvende færdighederne inden for supervision. Disse faggrupper har nemlig det til fælles, at de er i kontakt med mennesker hver eneste dag.

Mennesker forholder sig stort set ens til frustrationer, smerte og eksistentielle udfordringer uanset hvilket fagområde man repræsenterer. Forskellen på at være supervisor inden for det ene område frem for det andet er, at denne Supervisor har en særlig viden og erfaring inden for netop det fagområde som denne repræsenterer. Hvordan man forholder sig til de udfordringer, man bliver mødt med hver eneste dag, er stort set det samme.

Hvad er en supervisor?

En supervisor er en person, der hjælper andre i et fagområde til bedre at forstå sine problemstillinger og udfordringer. Ligeledes hjælper en supervisor også andre med deres faglige og personlige udvikling.

En supervisor arbejder med et menneske eller en gruppe mennesker i virksomheden – det kan være et team af mennesker eller endda en hel afdeling. En supervisor har typisk mere kendskab og erfaring indenfor det område, der arbejdes med i gruppen, og kan derfor dele ud af sin viden og erfaring. Opgaven for supervisoren er derfor at igangsætte og guide supervisanden mod fælles mål, gennem refleksive tanker og læringsprocesser.

Når du har en rolle som supervisor er det ikke nok, at have mere viden og erfaring end dem der superviseres – supervisanderne. Du skal også kunne videregive denne viden og erfaring videre på en hensigtsmæssig måde. Dermed sikres det, at kompetencerne indenfor den valgte metode understøttes med lærings- og udviklingsprocesser. Det handler om hele tiden at udvikle og konsolidere evnen, så metoden kan formidles til andre. I sidste ende skal formålet som supervisor være at modvirke belastningen på arbejdspladsen og dermed vende psykisk belastning til læring – ikke bare i nuet, men også fremover.

Hvad betyder supervision?
Supervision er en metode, der benyttes inden for områder, hvor der arbejdes med mennesker, for at understøtte den faglige udvikling samt øge kvaliteten af arbejdet der udføres. Det er netop en faglig lærings- og udviklingsmetode, der bruges af bl.a. psykoterateuter til at sikre, at den bestemte metode, der anvendes indenfor feltet gives videre til andre. På den måde sikres et højt fagligt niveau af kompetencerne inden for det valgte område.

Rollen som supervisor

Supervisor rollen går ud på at anvende solid psykologisk baggrundsviden og konkrete værktøjer inden for supervision. Formålet er at formidle sin faglighed til mennesker i en læringsproces på en optimeret måde. På samme måde skal en supervisor også være i stand til at hjælpe andre med at håndtere påvirkninger, når de hver eneste dag på deres arbejdsplads skal forholde sig til andre menneskers adfærd, psykiske smerte og eksistentielle udfordringer.

En supervisor arbejder inden for det pædagogiske, det psykologiske, det socialfaglige eller det sundhedsfaglige område – mennesker, der arbejder med mennesker. I deres daglige virke anvender de effektfulde kommunikationsværktøjer til at lede gruppe- og udviklingsprocesser og gennemfører dermed supervision på et professionelt grundlag.

Som supervisor er det ligeledes vigtigt. at du har en forståelse for supervisionens historie, traditioner, genstandsfelter og roller, således du kan bruge dem i dit arbejde. Dette lærer du bl.a. på supervisoruddannelsen i København og Aarhus.