Bliv ringet op

  Bliv ringet op

  Har du brug for hjælp til at vælge uddannelse?

  Hvilken afdeling er nærmest dig?

   Vi er her for at hjælpe dig.
   Skriv til os og vi vender tilbage snarest muligt.

   Holdstart og priser

   Se alle holdstart her - som ny elev skal du tilmelde dig 1. år:

   4-årig psykoterapeut uddannelse på deltid

   Den 4-årige godkendte psykoterapeut uddannelse på Dansk NLP Institut tages som et deltidsstudie med plads til fuldtidsarbejde og familieliv ved siden af. 

   Læs til psykoterapeut og få opbygget faglige og personlige kompetencer, der kan anvendes både professionelt og privat. Vi uddanner psykoterapeuter i både København og Aarhus.

   Bliv psykoterapeut i København eller Århus

   Som NLP psykoterapeut studerende vil du gennem de fire år på uddannelsen få ny viden og nye kompetencer indenfor et psykologisk felt, der tager udgangspunkt i personlig udvikling. Samtidig vil du deltage i et fagligt miljø med grobund for at danne nye venskaber.

   Du vil ligeledes møde engagerede undervisere, samt andre studerende, som på samme måde som dig brænder for at hjælpe andre mennesker inden for det psykoterapeutiske felt.

   Hvad koster psykoterapeut uddannelsen?

   Psykoterapeut uddannelsen koster pr. år fra 25.900 kr. til 32.700 kr. hos Dansk NLP Institut. Et totalt beløb for alle 4 år på uddannelsen med alt inklusivt på 154.000 kr. med forbehold for valg af pyskoterapeut til selverfaring.

    

   En evalueret og godkendt Psykoterapeut uddannelse er en grundig uddannelse, der bliver gennemført over 4 år. Det vægtes højt at den studerende får den højeste værdi for pengene.

   Priserne listes nedenfor og det er godt at forholde sig til værdier som 4 års erfaring som uddannelses institut, højt kvalificerede undervisere, behagelige og trygge omgivelser samt kontinuerlige godkendte evalueringer af Instituttet, der var en af det første til at opnå dette i Danmark.

   Indhold og struktur for de 4 årgange kan der læses mere om her: Psykoterapeut uddannelse indhold og opbygning

   Undervisningsprisen for hele uddannelsen er kr. 118.700 fordelt på 110 undervisnings- og træningsdage. Dette er en dagspris på kr. 1.079, til sammenligning med øvrige Psykoterapeutuddannelser der starter med en dagspris på kr. 1.400 og opefter.

   Undervisningen er fordelt på:
   1 år – 25 dage
   2 år – 25 dage
   3 år – 30 dage
   4 år – 30 dage

   Man tilmelder sig for et år ad gangen.

   Studiebeskrivelse til psykoterapeut uddannelsen

   Du kan søge ind uddannelsen til psykoterapeut gennem enten kvote 1, kvote 2 eller kvote 3. Du kan læse mere om adgangskravet til psykoterapeut uddannelsen her. 

   Opbygning af psykoterapeut uddannelsen som deltidsstudie

   1. år – NLP Practitioner uddannelse: Modul 1 – 5
   Som studerende får du en grundlæggende kommunikations- og metodeforståelse, der danner grundlag for selvudvikling. Du får en indsigt i menneskers måde at tænke og handle på, samt indblik i drivkræfterne bag adfærd. Dette kombineres med effektfulde forandringsværktøjer.
   Du opnår kompetencer der samlet set forbedrer relationer og resultater, og kommunikationen mellem mennesker.

   2. år- NLP Master Practitioner uddannelse: Modul 6 – 10
   Som studerende udvikler du færdigheder i at etablere gode relationer, og du styrkes i grundlæggende metodeanvendelse.
   Fokus øges på avancerede og effektive elementer i en forandringsproces. Der bliver gået i dybden med konflikthåndtering samt karakteregenskaber. Du introduceres for metaforer og storytelling som udtryksmidler.
   I løbet af 2. året bliver du introduceret til arbejdet med traumer, tab, sorg og kommunikation med det ubevidste. Vi inddrager udviklingspsykologi og modelling for virksomme strategier på individ, gruppe og organisationsniveau.

   3. år – NLP Councelor uddannelse: Modul 11 – 16
   Du får en forståelse for de systemiske og dynamiske sammenhænge i familien og på arbejdspladsen. Du bliver introduceret til de klassisk psykologiske teorier og til psykoterapi som metode, samt dannelse af overbevisninger og tilbagesøgning i forhold til årsager (regression).
   Der bliver sat fokus på personlighedsdannelse og socialpsykologi, dysfunktionelle systemer, kreative udtryksformer, seksualitet, køn og parterapi.

   4. år – NLP Psykoterapeut uddannelse: Modul 17 – 22
   Du tilegner dig kompetencer som professionel psykoterapeut og udvikler din egen individuelle stil.
   Du får kendskab til sygdom og sundhed, psykoterapiens historie og det psykoterapeutiske rum. Du får indsigt i andre psykoterapeutiske retninger og modeller, samt psykiatriens og farmakologens virkemidler, herunder diagnostik, indikation og kontraindikation. Du får integreret etik og æstetik, og bliver i stand til at fungere som professionel psykoterapeut.

   Hvert år bliver afsluttet med en faglig og personlig evaluering, samt afsluttes endeligt med en certificering.

   Supplerende uddannelser med fundament i psykoterapeut uddannelsen:
   Coach uddannelsen: Med supplement til 3. året: 2 moduler af 5 dages varighed + coach træning kan du blive professionel coach og opnå en international certificering.

   Mentorkursus: Med supplement til 2. året: 2 moduler af 2 dages varighed + mentor træning kan du blive professionel mentor.

   Supervisor uddannelse: Med supplement til 4. året: 3 moduler af 5 dages varighed + supervisor træning kan du blive supervisor.

   Undervisningsform på uddannelsen

   Psykoterapi uddannelsen udgør tilsammen 110 undervisningsdage og 1276 træningslektioner fordelt over 4 år. På 1. år har du 5 moduler af 5 dages varighed. Modulerne ligger altid fra onsdag til søndag fra kl. 9.30 til 16.15.

   Man tilmelder sig for et år af gangen
   Der er indlagt fleksibilitet i uddannelsen og man tilmelder sig for et år af gangen.

   Er man forhindret i at deltage én eller flere dage, er det muligt at deltage på en gæsteplads på et andet hold i København eller Aarhus.

   Holdundervisning
   Undervisningen vil først og fremmest foregå som holdundervisning, hvor underviseren er ansvarlig for personlige processer og teoretiske oplæg. Der vil indgå øvelser, som giver praktisk erfaring med terapeutrollen under direkte supervision og skiftevis arbejdes der med personlige temaer og teoretisk forståelse af disse.

   Udover holdundervisningen skal du som studerende være del af en procesgruppe. Disse grupper danner grobund for sparring om både teoretiske og personlige temaer. Procesgrupperne mødes mellem modulerne og det er op til gruppen, hvor dette finder sted.

   Vores uddannelse er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

   Fremtidige erhvervsmuligheder/arbejdsmuligheder som Psykoterapeut

   Psykoterapeuter i organisationer

   Som uddannet psykoterapeut bliver du udstyret med en masse værdifulde redskaber og kompetencer, der kan anvendes på mange forskellige måder i erhvervslivet.

   Klar kommunikation og relationskompetencer kan ses på bundlinjen, hvorfor der altid er brug for chefer, ledere og medarbejdere, som kompetent kan navigere i samspillet mellem mennesker. Derudover er viden og dybdegående erfaring med forståelse for de menneskelige dynamikker i forandringsprocesser en nyttig ressource i enhver organisation, da det kan reducere ‘spild’ i form af unødige konflikter, misforståelser, stress og sygefravær når man har en bedre forståelse for sig selv i relation til andre. Første år på uddannelsen har derfor fokus på det ”personlige og professionelle lederskab”.

   Det er i sig selv en god investering, at have viden om og forståelse for, hvordan mennesker agerer i forskellige situationer – og dette uanset om man er leder, medarbejder, selvstændig eller noget helt andet. Både sygeplejersker, socialpædagoger, læger, socialrådgivere, ledere i erhvervslivet, HR personale og håndværkere anvender deres psykoterapeutiske viden i deres arbejde.

   Dansk Psykoterapeut forening har lavet en oversigt over deres medlemmers arbejdsform efter endt uddannelse, som du kan se her. De har også en side der viser ledige jobs der søger mennesker med psykoterapeutisk baggrund, som du også kan se her.

   Psykoterapeuter med privat praksis

   Mange psykoterapeuter vælger også at etablere privat praksis. Nogle vælger alene at have terapeutisk praksis med private klienter, andre vælger at have en praksis der både favner private klienter, samt erhvervskunder hvor terapeuten tilbyder forskellige services som fx workshops for ledelsesgrupper o. lign. med fokus på fx udvikling af bedre psykisk arbejdsmiljø.

   En psykoterapeut kan altså arbejde med psykologiske udfordringer og mål på individ, par, familie- og organisationsniveau.

   Praktisk information & økonomi

   Varighed og optagelse

   Det tager 4 år at blive psykoterapeut, også hos Dansk NLP Institut. For at blive optaget på studiet skal du være fyldt 25 år og have erfaring med at arbejde med mennesker. Afhængig af din erhvervserfaring og din faglige profil vil det blive vurderet, om du kan optages på kvote 1, 2 eller 3. Du kan læse mere om kravene til de forskellige kvoter her.

   Økonomi

   Prisen for en 4 årig psykoterapeut uddannelse varierer meget fra institut til institut. Hos Dansk NLP Institut koster psykoterapeutuddannelsen 154.000 kr.- for alle 4 år, alt inklusivt. Det offentlige yder på nuværende tidspunkt endnu ikke tilskud til uddannelsen. Visse arbejdspladser vælger dog at give uddannelsen til medarbejdere som del af et kompetenceløft, eller tilbyder en bruttolønsordning der har skattemæssige fordele. Du kan læse mere om bruttolønsordningen her.

   Løn efter endt uddannelse

   Lønnen varierer en del, da det er langt fra alle, der vælger at etablere en privat praksis og gå den selvstændige vej. Som udgangspunkt kan man dog regne med at tjene mellem 35.000 og 40.000 om måneden.

   Psykoterapeut som titel

   På nuværende tidspunkt er psykoterapeut en ubeskyttet titel, hvorfor det er vigtigt at vælge en psykoterapeut, der er uddannet hos et evalueret og godkendt psykoterapeutinstitut – som fx Dansk NLP Institut. Dansk Psykoterapeutforening er i samarbejde med institutter, herunder også Dansk NLP Institut, i gang med en niveau vurderingsproces af uddannelsen med henblik på at få den godkendt til at være en niveau 7 uddannelse, hvilket svarer til en uddannelse på master niveau. Du kan læse mere om processen her.

   Hvad er psykoterapi?

   Psykoterapi er en form for samtaleterapi der tjener to hovedformål:
   Behandling af psykiske problemer eller lidelser
   Personlig udvikling, herunder bearbejdelse af tab og traumer

   Formålet er selvindsigt og selverkendelse af tilbagevendende sanse-, tanke- og handlemønster; mønstre som danner udgangspunktet for dybdegående forandringer i et menneskes liv, hvor målet kunne være: øget selvværd, livsglæde og balance i hverdagen.

   Samarbejde mellem psykoterapeut og klient
   Ved psykoterapi kræves der et samarbejde mellem psykoterapeut og klient, der bedst kan beskrives som en kontrakt med gensidige forpligtelser til at mødes regelmæssigt, over et vist tidsrum.

   Professionel psykoterapeutisk samtale
   I betegnelsen ’professionel psykoterapeutisk samtale’ ligger, at psykoterapeuten har en relevant psykoterapeutisk uddannelse.

   Den psykoterapeutiske samtale bør som en selvfølge være medmenneskelig, men den forudsætter derudover anvendelse af indlærte teorier og teknikker (Nystrup: 1997:5-6).

   Hvad er NLP psykoterapi?

   Om NLP som terapiform skriver Nystrup bl.a.: ”teoretisk kan man sige, at NLP sigter mod at skabe ny mening og nye handlemuligheder ved at skabe nye forbindelser mellem sprog og oplevelse, lidt mere praktisk kan man karakterisere denne terapiform ved, at den arbejder med:
   at skille hensigten fra adfærd
   at skille sanseindtryk fra følelser
   at skille handlinger fra rutiner

   NLP terapi er et psykoterapeutisk værktøj, der med stor respekt for det enkelte menneske, arbejder med ressourcer og bagvedliggende årsager til den tilstand et menneske befinder sig i.
   Peter Elsass, professor ved Psykologisk Institut, Københavns Universitet, lægger vægt på forskellen mellem psykoterapi og samtaler, idet psykoterapi kræver en speciel uddannelse. Grundlaget for psykoterapi er, at der til behandlingen er knyttet en psykologisk teori samt en person, der er uddannet i denne teori (NLP Psykoterapi, Hansen Bent). NLP psykoterapi refererer til ovenstående definitioner og der henvises til NLP´s epistemologi og metateori.

   Terapiformen tager udgangspunkt i, at kun det enkelte menneske kender svarene på de problemer og udfordringer vedkommende har. Den terapeutiske proces hjælper klienten med at finde svarene. NLP psykoterapi kategoriseres som korttidsterapi i modsætning til f.eks. psykoanalysen som kategoriseres som langtidsterapi.

   NLP som terapiform
   Det NLP psykoterapeutiske fundament og de tilknyttede værktøjer bliver brugt til at identificere, acceptere og forandre.

   Det ressourceorienterede fokus fremmer det sunde og velfungerende frem for opmærksomhed på fejl og mangler. NLP psykoterapeuten benytter sig af evidensbaserede kommunikations- og forandringsværktøjer.

   Et fundament og en ’værktøjskasse’, der er nyttig i alle de sammenhænge, hvor mennesker indgår i processen. Eksempelvis chefen/lederen, som har ansvar for medarbejdernes trivsel og målopfyldelse, eller forældre der har ansvar for børnene og deres udvikling. Det kan også være pædagogen, socialrådgiveren, sygeplejersken eller læreren som understøtter borgeren, barnet eller den unge med livsduelighed, læring og udvikling.

   Hvornår og hvordan kan NLP psykoterapi hjælpe?

   De fleste mennesker opsøger en NLP psykoterapeut, fordi der er noget i deres liv, som går dem på og forringer livskvaliteten. Vi kommer gennem livet alle ud for oplevelser, der virker meningsløse eller håbløse. I perioder kan vi føle os fastlåste, håbløse, uduelige, angste, ensomme eller ramt af traumatiske begivenheder – alt sammen eksempler på tilstande, som vi endnu ikke har indsigt i eller værktøjer til at håndtere. I psykologien rummes sådanne tilstande af begrebet ’kriser’.

   I stedet for at gå alene med det som nager eller forringer livskvaliteten, er der mulighed for at dele det og arbejde sig igennem det med en psykoterapeut. NLP psykoterapeuter hjælper også mennesker, der ønsker at lære mere om sig selv og udvikle sig enten professionelt eller personligt.

   På Dansk NLP Institut uddanner vi NLP psykoterapeuter, der med psykoterapeutisk fundament og værktøjer gennemgår en solid faglig psykologisk, men også personlig udvikling, så de bliver i stand til at hjælpe andre med udviklende samtaler i såvel erhvervslivet som i privatlivet.

   Bag uddannelsen står Annegrethe, som er en erfaren NLP Psykoterapeut MPF, Supervisor & Coach ICF og Institutleder og underviser på Dansk NLP Institut.

   Hendes dybeste ønske er, at vi alle trives og udvikler os, og hun tror på, at vi alle gør det bedste, vi kan, ud fra de forudsætninger, vi har. Annegrethe fokuserer derfor på læring og potentialet i den menneskelige relation og proces.