Bliv ringet op

  Bliv ringet op

  Har du brug for hjælp til at vælge uddannelse?

  Hvilken afdeling er nærmest dig?

   Vi er her for at hjælpe dig.
   Skriv til os og vi vender tilbage snarest muligt.

   Holdstart og priser

   Se alle holdstart her - som ny elev skal du tilmelde dig 1. år:

   4-årig psykoterapeut uddannelse på deltid

   Den 4-årige godkendte psykoterapeut uddannelse på Dansk NLP Institut tages som et deltidsstudie med plads til fuldtidsarbejde og familieliv ved siden af. 

   Læs til psykoterapeut og få opbygget faglige og personlige kompetencer, der kan anvendes både professionelt og privat. Vi uddanner psykoterapeuter i både København og Aarhus.

   Bliv psykoterapeut i København eller Århus

   Som NLP psykoterapeut studerende vil du gennem de fire år på uddannelsen få ny viden og nye kompetencer indenfor et psykologisk felt, der tager udgangspunkt i personlig udvikling. Samtidig vil du deltage i et fagligt miljø med grobund for at danne nye venskaber.

   Du vil ligeledes møde engagerede undervisere, samt andre studerende, som på samme måde som dig brænder for at hjælpe andre mennesker inden for det psykoterapeutiske felt.

   Hvad koster psykoterapeut uddannelsen?

   Psykoterapeut uddannelsen koster pr. år fra 25.900 kr. til 32.700 kr. hos Dansk NLP Institut. Et totalt beløb for alle 4 år på uddannelsen med alt inklusivt på 154.000 kr. med forbehold for valg af pyskoterapeut til selverfaring.

    

   En evalueret og godkendt Psykoterapeut uddannelse er en grundig uddannelse, der bliver gennemført over 4 år. Det vægtes højt at den studerende får den højeste værdi for pengene.

   Priserne listes nedenfor og det er godt at forholde sig til værdier som 4 års erfaring som uddannelses institut, højt kvalificerede undervisere, behagelige og trygge omgivelser samt kontinuerlige godkendte evalueringer af Instituttet, der var en af det første til at opnå dette i Danmark.

   Indhold og struktur for de 4 årgange kan der læses mere om her: Psykoterapeut uddannelse indhold og opbygning

   Undervisningsprisen for hele uddannelsen er kr. 118.700 fordelt på 110 undervisnings- og træningsdage. Dette er en dagspris på kr. 1.079, til sammenligning med øvrige Psykoterapeutuddannelser der starter med en dagspris på kr. 1.400 og opefter.

   Undervisningen er fordelt på:
   1 år – 25 dage
   2 år – 25 dage
   3 år – 30 dage
   4 år – 30 dage

   Man tilmelder sig for et år ad gangen.

   Studiebeskrivelse til psykoterapeut uddannelsen

   Du kan søge ind uddannelsen til psykoterapeut gennem enten kvote 1, kvote 2 eller kvote 3. Du kan læse mere om adgangskravet til psykoterapeut uddannelsen her

   Opbygning af psykoterapeut uddannelsen som deltidsstudie

   1. år – NLP Practitioner uddannelse: Modul 1 – 5
   Som studerende får du en grundlæggende kommunikations- og metodeforståelse, der danner grundlag for selvudvikling. Du får en indsigt i menneskers måde at tænke og handle på, samt indblik i drivkræfterne bag adfærd. Dette kombineres med effektfulde forandringsværktøjer.
   Du opnår kompetencer der samlet set forbedrer relationer og resultater, og kommunikationen mellem mennesker.

   2. år- NLP Master Practitioner uddannelse: Modul 6 – 10
   Som studerende udvikler du færdigheder i at etablere gode relationer, og du styrkes i grundlæggende metodeanvendelse.
   Fokus øges på avancerede og effektive elementer i en forandringsproces. Der bliver gået i dybden med konflikthåndtering samt karakteregenskaber. Du introduceres for metaforer og storytelling som udtryksmidler.
   I løbet af 2. året bliver du introduceret til arbejdet med traumer, tab, sorg og kommunikation med det ubevidste. Vi inddrager udviklingspsykologi og modelling for virksomme strategier på individ, gruppe og organisationsniveau.

   3. år – NLP Councelor uddannelse: Modul 11 – 16
   Du får en forståelse for de systemiske og dynamiske sammenhænge i familien og på arbejdspladsen. Du bliver introduceret til de klassisk psykologiske teorier og til psykoterapi som metode, samt dannelse af overbevisninger og tilbagesøgning i forhold til årsager (regression).
   Der bliver sat fokus på personlighedsdannelse og socialpsykologi, dysfunktionelle systemer, kreative udtryksformer, seksualitet, køn og parterapi.

   4. år – NLP Psykoterapeut uddannelse: Modul 17 – 22
   Du tilegner dig kompetencer som professionel psykoterapeut og udvikler din egen individuelle stil.
   Du får kendskab til sygdom og sundhed, psykoterapiens historie og det psykoterapeutiske rum. Du får indsigt i andre psykoterapeutiske retninger og modeller, samt psykiatriens og farmakologens virkemidler, herunder diagnostik, indikation og kontraindikation. Du får integreret etik og æstetik, og bliver i stand til at fungere som professionel psykoterapeut.

   Hvert år bliver afsluttet med en faglig og personlig evaluering, samt afsluttes endeligt med en certificering.

   Supplerende uddannelser med fundament i psykoterapeut uddannelsen:
   Coach uddannelsen: Med supplement til 3. året: 2 moduler af 5 dages varighed + coachtræning kan du blive professionel coach og opnå en international certificering.

   Mentorkursus: Med supplement til 2. året: 2 moduler af 2 dages varighed + mentortræning kan du blive professionel mentor.

   Supervisor uddannelse: Med supplement til 4. året: 3 moduler af 5 dages varighed + supervisortræning kan du blive supervisor.

   Undervisningsform på uddannelsen

   Psykoterapi uddannelsen udgør tilsammen 110 undervisningsdage og 1276 træningslektioner fordelt over 4 år.

   På 1. år har du 5 moduler af 5 dages varighed. Modulerne ligger altid fra onsdag til søndag fra kl. 9.30 til 16.15.

   Man tilmelder sig for et år af gangen
   Der er indlagt fleksibilitet i uddannelsen og man tilmelder sig for et år af gangen.

   Er man forhindret i at deltage én eller flere dage, er det muligt at deltage på en gæsteplads på et andet hold i København eller Aarhus.

   Holdundervisning
   Undervisningen vil først og fremmest foregå som holdundervisning, hvor underviseren er ansvarlig for personlige processer og teoretiske oplæg. Der vil indgå øvelser, som giver praktisk erfaring med terapeutrollen under direkte supervision og skiftevis arbejdes der med personlige temaer og teoretisk forståelse af disse.

   Udover holdundervisningen skal du som studerende være del af en procesgruppe. Disse grupper danner grobund for sparring om både teoretiske og personlige temaer. Procesgrupperne mødes mellem modulerne og det er op til gruppen, hvor dette finder sted.

   Vores uddannelse er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

   Hvad er psykoterapi?

   Psykoterapi er en form for samtaleterapi der tjener to hovedformål:

   • Behandling af psykiske problemer eller lidelser
   • Personlig udvikling, herunder bearbejdelse af tab og traumer

   Formålet er selvindsigt og selverkendelse af tilbagevendende sanse-, tanke- og handlemønster; mønstre som danner udgangspunktet for dybdegående forandringer i et menneskes liv hvor målet kunne være: øget selvværd, livsglæde og balance i hverdagen.

   Samarbejde mellem psykoterapeut og klient
   Ved psykoterapi kræves der et samarbejde mellem psykoterapeut og klient, der bedst kan beskrives som en kontrakt med gensidige forpligtelser til at mødes regelmæssigt, over et vist tidsrum.

   Professionel psykoterapeutisk samtale
   I betegnelsen ’professionel psykoterapeutisk samtale’ ligger, at psykoterapeuten har en relevant psykoterapeutisk uddannelse.

   Den psykoterapeutiske samtale bør som en selvfølge være medmenneskelig men den forudsætter derudover anvendelse af indlærte teorier og teknikker (Nystrup: 1997:5-6).

   NLP som terapiform
   Om NLP som terapiform skriver Nystrup bl.a.: ”teoretisk kan man sige, at NLP sigter mod at skabe ny mening og nye handlemuligheder ved at skabe nye forbindelser mellem sprog og oplevelse, lidt mere praktisk kan man karakterisere denne terapiform ved, at den arbejder med:

   • at skille hensigten fra adfærd
   • at skille sanseindtryk fra følelser
   • at skille handlinger fra rutiner

   Peter Elsass, professor ved psykologisk Institut, Københavns universitet, lægger vægt på forskellen mellem psykoterapi og samtaler, idet psykoterapi kræver en speciel uddannelse.

   Grundlaget for psykoterapi er, at der til behandlingen er knyttet en psykologisk teori samt en person, der er uddannet i denne teori (NLP Psykoterapi, Hansen Bent)

   NLP psykoterapi refererer til ovenstående definitioner og der henvises til NLP´s epistemologi og metateori.

   Hvad er NLP psykoterapi?

   NLP terapi er et psykoterapeutisk værktøj, der med stor respekt for det enkelte menneske, arbejder med ressourcer og bagvedliggende årsager til den tilstand et menneske befinder sig i.

   Terapiformen tager udgangspunkt i, at kun det enkelte menneske kender svarene på de problemer og udfordringer vedkommende har. Den terapeutiske proces hjælper klienten med at finde svarene.

   NLP psykoterapi kategoriseres som korttidsterapi i modsætning til f.eks. psykoanalysen som kategoriseres som langtidsterapi.

   Hvad bliver NLP's psykoterapeutiske værktøjer brugt til?

   Det NLP psykoterapeutiske fundament og de tilknyttede værktøjer bliver brugt til at identificere, acceptere og forandre.

   Det ressourceorienterede fokus fremmer det sunde og velfungerende frem for opmærksomhed på fejl og mangler. NLP psykoterapeuten benytter sig af evidensbaserede kommunikations- og forandringsværktøjer.

   Et fundament og en ’værktøjskasse’, der er nyttig i alle de sammenhænge, hvor mennesker indgår i processen. Eksempelvis chefen/lederen som har ansvar for medarbejdernes trivsel og målopfyldelse.

   Eller forældre der har ansvar for børnene og deres udvikling. Det kan også være pædagogen, socialrådgiveren, sygeplejersken eller læreren som understøtter borgeren, barnet eller den unge med livsduelighed, læring og udvikling.

   Hvem opsøger en NLP psykoterapeut?

   De fleste mennesker opsøger en NLP psykoterapeut, fordi der er noget i deres liv, som går dem på og forringer livskvaliteten. Vi kommer gennem livet alle ud for oplevelser, der virker meningsløse eller håbløse.

   I perioder kan vi føle os fastlåste, håbløse, uduelige, angste, ensomme eller ramt af traumatiske begivenheder – alt sammen eksempler på tilstande, som vi endnu ikke har indsigt i eller værktøjer til at håndtere. I psykologien rummes sådanne tilstande af begrebet ’kriser’.

   Hvad kan NLP psykoterapi hjælpe med?

   I stedet for at gå alene med det som nager eller forringer livskvaliteten, er der mulighed for at dele det og arbejde sig igennem det med en psykoterapeut. NLP psykoterapeuter hjælper også mennesker, der ønsker at lære mere om sig selv og udvikle sig enten professionelt eller personligt.

   På Dansk NLP Institut uddanner vi NLP psykoterapeuter, der med psykoterapeutisk fundament og værktøjer gennemgår en solid faglig psykologisk, men også personlig udvikling, så de bliver i stand til at hjælpe andre med udviklende samtaler i såvel erhvervslivet som i privatlivet.

   Kan psykoterapi bruges af virksomheder?

   Psykoterapeuter kan i høj grad også anvende deres kompetencer i erhvervslivet. Klar kommunikation og relationskompetencer kan ses på bundlinjen. Ligeledes er viden og dybdegående erfaring med forandringsprocesser en nyttig ressource i enhver organisation.

   Der er altid brug for chefer, ledere og medarbejdere, som kompetent kan navigere i samspillet mellem mennesker.

   Spild i form af unødige konflikter, misforståelser, stress og sygefravær kan reduceres med værktøjer og en grundlæggende forståelse for de menneskelige dynamikker.

   Første år på uddannelsen er der netop fokus på det ”personlige og professionelle lederskab”. Det er i sig selv en god investering, at have viden om og forståelse for, hvordan mennesker agerer i forskellige situationer – og dette uanset om du er leder, medarbejder, selvstændig eller noget helt andet.

   Hvorfor læse til psykoterapeut?

   NLP Psykoterapeut uddannelsen kvalificerer dig som selvstændig psykoterapeut. Samtidig kan du bruge kompetencerne alle de steder hvor der er mennesker der skaber resultater sammen.

   Kan man få tilskud til psykoterapeut?

   Det offentlige yder for nuværende ikke tilskud, men visse arbejdsgivere støtter anvendelse af psykoterapi.

   Kan alle kalde sig psykoterapeut?

   For nuværende er psykoterapeut en ubeskyttet titel, hvorfor det er vigtigt at vælge en psykoterapeut, der er uddannet hos et evalueret og godkendt psykoterapeut institut

   Hvordan uddanner man sig til parterapeut?

   Som en del af NLP psykoterapeut uddannelsen bliver du klædt på til også at arbejde med par i terapi.

   Hvordan arbejder en psykoterapeut?

   En NLP psykoterapeut arbejder med psykologiske problemstillinger i selvstændig praksis og anvender kompetencerne sammen med andre faglige roller hvor mennesker er i centrum.

   Hvor lang tid tager det at blive psykoterapeut?

   NLP Psykoterapeut uddannelsen tager 4 år.

   Hvor kan man blive ansat som psykoterapeut?

   Typisk er ansættelser i det offentlige ganske almindeligt, men psykoterapeuter anvendes også i lederteams og andre jobs hvor mennesker skaber resultater sammen og hjælper udsatte borgere.

   Hvor kan en psykoterapeut arbejde?

   Psykoterapeutstillinger finder du i private klinikker. Hertil i virksomheder, der har fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø.

   Hvilken psykoterapeutisk uddannelse skal jeg vælge?

   Der er flere retninger, selv anbefaler vi NLP Psykoterapeut Uddannelsen, som er baseret på et eksistentielt grundlag og omfavner ligeledes gestaltpsykologi, kognitiv og andre anerkendte psykoterapeutiske retninger.

   Hvad skal der til for at blive psykoterapeut?

   Du skal være fyldt 25 år og have erfaring med at arbejde med mennesker. NLP Psykoterapeut uddannelsen optager studerende på kvote 1, 2 & 3.

   Hvad koster det at blive psykoterapeut?

   Prisen på markedet varierer meget. NLP Psykoterapeut uddannelsen for alle 4 år alt inklusiv koster 154.000, –

   Hvad får man i løn som psykoterapeut?

   Lønnen varierer en del jvf. gældende statistikker. Som udgangspunkt kan man regne med 37.970 jvf. Jobindex.

   Hvad er forskellen på en coach og en psykoterapeut?

   En NLP Coach arbejder “her- og nu dynamisk fremadrettet”, mod et mål. En NLP Psykoterapeut arbejder også med psykologiske udfordringer, der hører fortiden til.

   Hvad arbejder en psykoterapeut med?

   En NLP Psykoterapeut arbejder med psykologiske udfordringer og mål på individ, par, familie- og organisations niveau.

   Er psykoterapeut en anerkendt uddannelse?

   NLP psykoterapeutuddannelsen er evalueret, godkendt og anbefalet af Dansk Psykoterapeut Forening.

   Er psykoterapeut en akademisk uddannelse?

   En psykoterapeut uddannelse er praksisnær, understøttet af anerkendte psykologiske teorier og forskning.

   Bag uddannelsen står Annegrethe, som er en erfaren NLP Psykoterapeut MPF, Supervisor & Coach ICF og Institutleder og underviser på Dansk NLP Institut.

   Hendes dybeste ønske er, at vi alle trives og udvikler os, og hun tror på, at vi alle gør det bedste, vi kan, ud fra de forudsætninger, vi har. Annegrethe fokuserer derfor på læring og potentialet i den menneskelige relation og proces.