Bliv uddannet NLP Psykoterapeut

Den 4 årige godkendte psykoterapeut uddannelsePsykoterapeut-uddannelse Århus og København

Den 4 årige godkendte psykoterapeut uddannelse på Instituttet er et deltids-studie med plads til fuldtidsarbejde og familieliv ved siden af. Under uddannelsen bliver der opbygget faglige og personlige kompetencer, der kan anvendes professionelt og privat.

De processer som læres giver psykoterapeuten mulighed for at orientere sig i det samme felt som klienten – både i den indre og den ydre verden – og tilbyde mulighed for en positiv forandring.

Psykoterapeut uddannelsens opbygning

1. år; Modul 1 – 5
Som studerende får du en grundlæggende kommunikations- og metodeforståelse der danner grundlag for selvudvikling. Du får en indsigt i menneskers måde at tænke og handle på, samt indblik i drivkræfterne bag adfærd. Dette kombineres med effektfulde forandringsværktøjer. Du opnår kompetencer der samlet set forbedre relationer og resultater, og kommunikationen mellem mennesker.

2. år; Modul 6 – 10
Som studerende udvikler du færdigheder i at etablere gode relationer og du styrkes i grundlæggende metodeanvendelse. Fokus øges på avancerede og effektive elementer i en forandringsproces. Der bliver gået i dybden med konflikthåndtering samt karakteregenskaber. Du introduceres for metaforer og story-telling som udtryksmidler. I løbet af andet året bliver du introduceret til arbejdet med traumer, tab, sorg og kommunikation med det ubevidste. Vi inddrager udviklingspsykologi og modelling for virksomme strategier på individ, gruppe og organisationsniveau.

3. år; Modul 11 – 16
Du får en forståelse for de systemiske og dynamiske sammenhænge i familien og på arbejdspladsen. Du bliver introduceret til de klassisk psykologiske teorier og til psykoterapi som metode, samt dannelse af overbevisninger og tilbagesøgning i forhold til årsager (regression). Der bliver sat fokus på personlighedsdannelse og socialpsykologi, dysfunktionelle systemer, kreative udtryksformer, seksualitet, køn og parterapi.

4. år; Modul 17 – 22
Du tilegner du dig kompetencer som professionel psykoterapeut og udvikler din egen individuelle stil. Du får kendskab til sygdom og sundhed, psykoterapiens historie og det psykoterapeutiske rum. Du får indsigt i andre psykoterapeutiske retninger og modeller, samt psykiatriens og farmakologiens virkemidler herunder diagnostik, indikation og kontraindikation. Du får integreret etik og æstetik, og bliver i stand til at fungere som professionel psykoterapeut.

Hvert år bliver afsluttet med en faglig og personlig evaluering og afsluttes endeligt med en certificering.

Supplerende uddannelser med fundament i psykoterapeut uddannelsen:

Coach uddannelsen: Med supplement til 3 året: 2 moduler af 5 dages varighed + coachtræning kan du blive professionel coach og opnå en international certificering.

Uddannelse som Mentor: Med supplement til 2 året: 2 moduler af 2 dages varighed + mentortræning kan du blive professionel mentor.

Uddannelse til Supervisor: Med supplement til 4 året: 3 moduler af 5 dages varighed + supervisortræning kan du blive supervisor.

UndervisningsformPsykoterapeut uddannelse København og Århus

Psykoterapeutuddannelsen udgør til sammen 110 undervisningsdage og 1456 træningslektioner fordelt over 4 år.

På 1. år har du 5 moduler af 4 dages varighed. Modulerne ligger altid fra onsdag til lørdag fra kl. 9.30 til 16.15. Desuden er der 92 træningslektioner og supervision fordelt over året, hvoraf en stor del afvikles på modulernes søndage.

Der er indlagt fleksibilitet i uddannelsen og man tilmelder sig for et år af gangen. Er man forhindret i at deltage en eller flere dage, er det muligt at deltage på en gæsteplads på et andet hold i København eller Århus.

Undervisningen vil først og fremmest foregå som holdundervisning, hvor underviseren er ansvarlig for personlige processer og teoretiske oplæg. Der vil indgå øvelser som giver praktisk erfaring med terapeutrollen under direkte supervision og skiftevis arbejdes der med personlige temaer og teoretisk forståelse af disse.

Ud over holdundervisningen skal du som studerende være del af en procesgruppe. Disse grupper, danner grobund for sparring om både teoretiske og personlige temaer. Procesgrupperne mødes mellem modulerne og det er op til gruppen, hvor dette finder sted.

Hvad forventer vi af dig?

Instituttet stiller store krav til de studerende både fagligt og personligt – det kræver engagement og mod at arbejde med sig selv, for at blive kompetent til at arbejde med andre. Som studerende forventer vi at du indgår i den gruppedynamik der er på holdet.

Vi forventer, at du forholder dig åben, nysgerrig og kritisk, at du forbereder dig til undervisningen og giver konstruktiv feedback – noget vi sætter fokus på, og træner gennem hele uddannelsen.

Hvad kan jeg bruge psykoterapeut uddannelsen til?

Som uddannet systemisk og dynamisk psykoterapeut er der mange muligheder. Dine kompetencer kan anvendes som praktiserende psykoterapeut, eller de kan anvendes som supplement til nuværende eller kommende job – eksempelvis inden for det psykologiske, pædagogiske, social- og sundhedsfaglige område.

Personligt vil du opleve, at den forøgede livskompetence positivt vil præge dit liv både gennem uddannelsen og fremadrettet. Vil du mere vide mere om psykoterapi?

Også for virksomheder

Psykoterapeuter anvender i høj grad deres kompetencer i erhvervslivet.

Klar kommunikation og relations-kompetencer kan ses på bundlinjen. Viden og dybtgående erfaring med forandringsprocesser er en nyttig ressource i enhver organisation.

Der er brug for chefer, ledere og medarbejdere, der kan navigerer kompetent i samspillet mellem mennesker. Spild i form af unødige konflikter, misforståelser, stress og sygefravær kan reduceres med værktøjer og en grundlæggende forståelse for de menneskelige dynamikker.

Første år på uddannelsen er der fokus på det ”personlige og professionelle lederskab”. Det er i sig selv – en god investering, uanset om du er leder, medarbejder, selvstændig eller noget helt andet.

Hvor skiller Instituttet sig ud fra andre?

Metoden er NLP. Systemisk og dynamisk, udviklingsorienteret, målrettet og korttidsorienteret baseret på klassiske og anerkendte psykologiske teorier.

Det videnskabs-teoretiske grundlag på Instituttet er eksistentialisme, strukturalisme og konstruktivisme og gestaltpsykologien. Vi tror på muligheder, sprogbrugets struktur for det vi tror på og det udgangspunkt at mennesker skaber deres egen model er verden.

Metoden har i høj grad fokus på ressourcer og evnen til at etablere kontakt og tillid. Desuden arbejder vi grundigt med virksomme kommunikations- og forandringsværktøjer.

På Instituttet er der lige så meget fokus på ressourcerne og det som fungerer hos individet, som på problematikkerne. Der er fokus på strategier, der er med til at bryde stilstand og finde løsninger til udfordringer. Den studerende vil opbygge kompetencer til at arbejde med individer, grupper, familien og større organisationer.

Hvert år afsluttes med en personlig og faglig evaluering.

Instituttet er et af de ældste i Danmark. Vi har eksisteret i 25 år, og har uddannet flere hundrede psykoterapeuter.

 

Certifikat for psykoterapeut uddannelsen Århus og København

Certificering

Instituttet er godkendt og lever op til de vejledende ministerielle kriterier for private psykoterapeut uddannelser.

Evalueringen bliver varetaget af det uafhængige konsulentfirma Reflektor og Instituttets psykoterapeut uddannelse er alle år blevet evalueret positivt – senest i 2013.

Instituttet er anerkendt af Dansk Psykoterapeutforening, DPF og European Association of Psychotherapy, EAP.