Bliv ringet op

  Bliv ringet op

  Har du brug for hjælp til at vælge uddannelse?

  Hvilken afdeling er nærmest dig?

   Vi er her for at hjælpe dig.
   Skriv til os og vi vender tilbage snarest muligt.

   Coachmodul A + B (Aligned Action International)

   Hos Dansk NLP Institut kan du både tage vores coaching kursus i Århus og København. Vi kalder det Coachmodul A + B (Aligned Action International). Dette kursus i coaching kan certificere dig til professionel international coach, hvis du tager det i kombination med en af vores NLP uddannelser. Læs mere om dette lige her. 

   Som noget nyt kan vores coaching kursus nu både tages som supplement til vores NLP uddannelser på fire forskellige niveauer eller tages som et enkeltstående kursus i coaching. 

   Med Aligned Action International udviklet af Jan Elfline, MCC får du: 

   • Et godt og solidt fundament som professionel coach.  
   • Banet vejen til en international coach certificering på højeste niveau
   • Et udviklende læringsmiljø hvor der både bliver grinet og skabt plads til fordybelse. 
   Få gode kvalifikationer med Dansk NLPs coaching kursus

   Dette coaching kursus indeholder 10 dages intensiv undervisning Dr. Jan Elfline, der er en af verdens dygtigste indenfor coaching-disciplinen. Du får effektive værktøjer og kompetencer indenfor forskellige grene heraf. Kurset henvender sig blandt andet til dig, der gerne vil bidrage med din erfaring og viden til at løse problemstillinger på din arbejdsplads eller bruge det i din hverdag på anden vis. 

   Coaching kursus i København og Aarhus – Dansk NLP Institut har både en afdeling i Århus og i København, så vi kan tilbyde vores coach kursus i Jylland og i København.

   Jan Elfline er hjernen bag Aligned Action International 

   Aligned Action International, AAI er coach-træningsprogrammet, som vi tilbyder på Dansk NLP Institut. Det handler om kernekompetencer, der sikrer samstemmighed med den man er, det man gør, der hvor man gør det, sammen med dem man gør det med. 

   Flere detaljer om hver af dagene på vores coaching kursus
   Danmark modul A:

   Dag 1, nysgerrighed: Hvad ved jeg ikke? Hvad vil blive opdaget?

   Værdier for dag 2: Hvad betyder noget?

   Dag 3, handling: Hvordan tager jeg skridt og følger igennem?

   Dag 4, samskabelse: Hvordan kan vi skabe sammen? (Foundation session)

   Dag 5. historier og programmer: Hvilke fortællinger (synlige og usynlige) definerer mig?

   Danmark modul B:

   Dag 6, sprog: Hvilke spor er indlejret i vores sprog?

   Dag 7, tro: Hvad er sandt?

   Dag 8, identitet: Hvem er jeg?

   Dag 9, følelser: Hvordan former mine følelser min oplevelse af livet?

   Dag 10, vurdering: Hvordan lærer jeg, vokser og udvikler mig?

   = 10 dage, 60 timer. Nu er du berettiget til ICF-medlemskab.

   Online og på egen hånd – du kan udfylde en ACC-legitimation på egen hånd med information og support online.

   Det er sådan: saml dine timer erfaring (100), fuldfør 10 timers vejledning, og udfyld ICF ACSTH ACC-applikationen.

   Det kræves, at du afslutter en mundtlig eksamen (leverer en optagelse og udskrift), og du vil tage en skriftlig eksamen. Se coachfederation.org for aktuelle certificeringsapplikationer.

    

   ICFs 8 kernekompetencer på vores coaching kursus

   ICFs 8 kernekompetencer kan inddeles i fire overordnede kategorier/grupper, der alle er lige vigtige. Der er altså ikke tale om rangordning eller prioritering af kompetencerne.

   Kategorierne/grupperne kan kort beskrives således:

   1. At skabe fundament for coaching aftalen i henhold til ICFs etiske regler og professionelle standarder.
   2. At skabe relationen sammen med respekt, tillid, åbenhed og nærvær som bærende elementer.
   3. At kommunikere effektivt med fokus på at lytte aktivt, stille kraftfulde spørgsmål og kommunikere direkte.
   4. At kultivere læring og udvikling gennem refleksion, opfølgning og fokus på bevidsthed om processen, samt planlægning af handling og målsætning.

   Du kan se den danske oversættelse af kernekompetencerne herunder:

   A. Fundament

   1. Demonstrerer etisk praktis
   Definition: Forstår og anvender konsekvent coachingetik og standarder for coaching.

   1. Demonstrerer personlig integritet og ærlighed i interaktioner med klienter, sponsorer og relevante samarbejdspartnere.
   2. Er sensitiv overfor klientens identitet, miljø, erfaringer, værdier og overbevisninger.
   3. Bruger sprog som er passende og respektfuldt overfor klienter, sponsorer og relevante samarbejdspartnere.
   4. Overholder ICFs etiske regler (Code of Ethics) og opretholder kerneværdierne (Core Values).
   5. Overholder tavshedspligt omkring klientinformation ifølge aftaler med samarbejdspartnere og relevante love.
   6. Skelner mellem coaching, rådgivning, psykoterapi og andre professioner.
   7Henviser klienter til andre passende fagpersoner efter behov.

   2. Besidder et coaching mindset
   Definition: Udvikler og opretholder en åben, nysgerrig, fleksibel og klient-fokuseret mentalitet.

   1. Anerkender at klienter er ansvarlige for deres egne beslutninger.
   2. Engagerer sig i vedvarende læring og udvikling som coach.
   3. Udvikler en vedvarende refleksiv praksis for at forbedre egen coaching.
   4. Forbliver opmærksom på og åben overfor, hvordan en selv og andre påvirkes af kontekster og kulturer.
   5. Bruger bevidsthed om sig selv og intuition til klientens fordel.
   6.Udvikler og bibeholder evnen til at regulere egne følelser.
   7. Forbereder sig mentalt og følelsesmæssigt før sessioner.
   8. Søger hjælp udefra når det er nødvendigt.

   B. At skabe relationen sammen

   3. Etablerer og holder aftaler
   Definition: Samarbejder med klienten og relevante partnere om at skabe klare aftaler for coachingforholdet, processen, planer og mål. Etablerer aftaler for det overordnede coachingforløb og for de enkelte coachingsessioner.

   1. Forklarer hvad coaching er og ikke er, og beskriver processen for klienten og relevante samarbejdspartnere.
   2. Når til enighed om hvad der er og ikke er passende i relationen, hvad der bliver og ikke bliver.
   3. Når til enighed om guidelines og specifikke parametre for coachingrelationen såsom logistik, honorar, tidsplan, varighed, afslutning, tavshedspligt og inddragelse af andre.
   4. Samarbejder med klienten og relevante samarbejdspartnere om at etablere en overordnet coachingplan og mål.
   5. Samarbejder med klienten om at bedømme om der er et match mellem coach og klient.
   6. Samarbejder med klienten om at identificere eller genbekræfte hvad han eller hun ønsker at opnå i denne session.
   7. Samarbejder med klienten om at definere hvad klienten mener skal adresseres eller løses for at gennemføre det som ønskes opnået i sessionen.
   8. Samarbejder med klienten om at definere eller genbekræfte de succeskriterier klienten har for coachingforløbet eller den enkelte session.
   9. Samarbejder med klienten om at administrere tiden og fokus for sessionen.
   10. Fortsætter med at coache hen imod klientens ønskede resultat med mindre klienten indikerer noget andet.
   11. Samarbejder med klienten om at afslutte coachingrelationen på en måde som anerkender oplevelsen.

   4. Skaber tillid og sikkerhed
   Definition: Samarbejder med klienten om at skabe et sikkert, støttende miljø, som giver klienten mulighed for at dele frit. Opretholder en relation med gensidig respekt og tillid.

   1. Forsøger at forstå klienten i klientens kontekst, hvilket kan inkludere identitet, miljø, erfaringer, værdier og overbevisninger.
   2. Viser respekt for klientens identitet, opfattelser, stil og sprog, og tilpasser sin coaching til klienten.
   3. Anerkender og respekterer klientens unikke talenter, indsigter og arbejde i coachingprocessen.
   4. Støtter og viser empati og interesse for klienten.
   5. Anerkender og støtter klientens udtryk for følelser, opfattelser, interesser, overbevisninger og forslag.
   6. Demonstrerer åbenhed og transparens for at vise sårbarhed og opbygge gensidig tillid med klienten.

   5. Opretholder nærvær
   Definition: Er fuldt ud bevidst og til stede med klienten, og anvender en stil som er åben, fleksibel, jordnær og selvsikker.

   1. Forbliver fokuseret, observerende, empatisk og lydhør overfor klienten.
   2. Viser nysgerrighed i coachingprocessen.
   3. Administrerer egne følelser for at forblive tilstedeværende med klienten.
   4. Viser selvsikkerhed i at arbejde med store følelser hos klienten i løbet af coachingprocessen.
   5. Er tilpas i at arbejde med ikke-at-vide.
   6. Skaber eller tillader plads til stilhed, pause eller refleksion.

   C. Effektiv kommunikation

   6. Aktiv lytning
   Definition: Fokuserer på hvad klienten siger og ikke siger, for fuldt ud at kunne forstå hvad der bliver kommunikeret i konteksten af klientens systemer og for at støtte klientens selvudfoldelse.

   1. Overvejer klientens kontekst, identitet, miljø, erfaringer, værdier og overbevisninger for at opnå en større forståelse for det, klienten kommunikerer.
   2. Reflekterer eller opsummerer hvad klienten kommunikerer for at sikre klarhed og forståelse.
   3. Anerkender og spørger ind når der er mere i det, klienten kommunikerer.
   4. Lægger mærke til, anerkender og udforsker klientens følelser, energiskift, non-verbale signaler og anden adfærd.
   5. Integrerer klientens ord, toneleje og kropssprog for at afgøre hele meningen af det, som kommunikeres.
   6. Lægger mærke til tendenser i klientens adfærd og følelser fra session til session for at opdage temaer og mønstre.

   7. Fremkalder bevidsthed
   Definition: Faciliterer indsigter og læring hos klienten gennem teknikker som kraftfulde spørgsmål, stilhed, metaforer og analogier.

   1. Overvejer klientens oplevelse i beslutninger om hvad som kan være mest brugbart.
   2. Udfordrer klienten for at formidle bevidsthed eller indsigt.
   3. Stiller spørgsmål til klienten, for eksempel om klientens tænkemåder, værdier, behov, ønsker og overbevisninger.
   4. Stiller spørgsmål der hjælper klienten med at udforske videre end nuværende tænkning.
   5. Inviterer klienten til at dele mere omkring klientens oplevelse i øjeblikket.
   6. Lægger mærke til hvad der virker for at forstærke klientens fremskridt.
   7. Justerer coachingtilgangen som svar på klientens behov.
   8. Hjælper klienten med at identificere faktorer som kan påvirke nuværende og fremtidige mønstre af adfærd, tanker og følelser.
   9. Inviterer klienten til at generere ideer om hvordan klienten kan bevæge sig fremad og hvad klienten er villig og i stand til at gøre.
   10. Støtter klienten i at reframe perspektiver.
   11. Deler observationer, indsigter og følelser, som har potentiale til at skabe ny læring for klienten, uden at holde fast i dem.

   D. At kultivere læring og udvikling (vækst)

   8. Faciliterer klientens udvikling (vækst)
   Definition: Samarbejder med klienten om at transformere læring og indsigt til handling. Fremmer klientautonomi i coachingprocessen.

   1. Arbejder med klienten for at integrere ny bevidsthed, indsigter eller læring i klientens verdensbillede og adfærd.
   2. Samarbejder med klienten om at designe mål, handlinger og succeskriterier som integrerer og udvider ny læring.
   3. Anerkender og støtter klientens autonomi i design af mål, handlinger og succeskriterier.
   4. Støtter klienten i at identificere potentielle resultater eller læring fra identificerede action steps/handlingsskridt/konkrete skridt fremad.
   5. Inviterer klienten til at overveje hvordan han eller hun kan bevæge sig fremad, inklusive hvilke ressourcer, støtte og potentielle barrierer der måtte være.
   6. Samarbejder med klienten om at opsummere læring og indsigt i eller mellem sessioner.
   7. Fejrer klientens fremskridt og successer.
   8. Samarbejder med klienten om at afslutte sessionen.