Bliv ringet op
Bliv ringet op

Har du brug for hjælp til at vælge uddannelse?

Vi er her for at hjælpe dig.
Skriv til os og vi vender tilbage snarest muligt.

Har du interesse for mennesker og har lyst til at arbejde med din forståelse af dig selv og dit samspil med andre? En practitioner uddannelse er afsæt til en ny start hvor du:

  • Opnår overblik og struktur i kommunikationer
  • Får betragtlige redskaber i forhold til sunde relationer
  • Du opdager nye kompetencer du straks kan bruge på jobbet og privat

NLP Practitioner er starten på din karriere

En practitioner uddannelse på Dansk NLP Institut er begyndelsen til din karriererudvikling hvad enten du ønsker at blive uddannet psykoterapeut, coach, formidler, mentor, supervisor eller blot ønsker at opgradere dit eget fag eller jobfunktion.

NLP Practioner – 5 moduler á 5 dages varighed

NLP Practioner på Dansk NLP Institut består af 5 moduler af 5 dages varighed. Uddannelsen kan gennemføres selvstændigt, og samtidig udgør den 1. år af samtlige uddannelser på Dansk NLP Institut. Tilmelding sker for et år ad gangen.

Teoretisk Grundlag – Hvad er NLP?

NLP er forkortelsen for Neurolingvistisk programmering, som er en psykologisk metode, der opstod i USA i 1970’erne – læs mere her om NLP’s historiske baggrund.

Hvor Neuro er vores oplevelser, der bliver behandlet, filtreret og bearbejdet i vort nervesystem (hjernen) gennem vore sanser:

Visuelt – det, vi ser
Auditivt – det, vi hører
Kinæstetisk – det, vi føler
Olfaktorisk – det, vi lugter
Gustatorisk – det, vi smager
Lingvistisk er den sproglige og udtryksmæssige del af den måde, vi opfatter verden på. Vores oplevelser bliver kodet, ordnet og behandlet via sanserne for at give mening, og repræsenteres derefter i sindet via billeder, lyde, kropsfornemmelser, lugte, smag, ord og disses sammensætning.

Programmering er den måde, vi anvender vores oplevelser – som er bearbejdet, ordnet og behandlet i vort nervesystem via sanser og sprog – til at kommunikere med os selv og andre for at opnå de resultater, vi ønsker.

NLP er psykologiske og pædagogiske værktøjer, der sætter os i stand til at finde og bruge de ressourcer, som vi er i besiddelse af, men ikke anvender. De fleste af vore ressourcer og strategier er ubevidste. NLP er et værktøj til forandring, personlig udvikling, kommunikation og indsigt i menneskets subjektive sindsprocesser.

NLP giver mulighed for at forstå og udvide vor måde at tænke på og dermed opleve på. Vi oplever hver især hverdagens situationer forskelligt. Gennem NLP lærer du at forstå dig selv og andre mennesker bedre. Du lærer at udvide dit sanseapparat og får mulighed for at ændre din måde at opfatte tingene på. NLP giver dig mulighed for at anskue situationer fra flere synsvinkler, og det bliver lettere at nå dine mål.

NLP giver dig mulighed for

At blive opmærksom på dine og andres mønstre og relationer. Ved at blive bevidst om dem, kan du vælge at ændre og forbedre din kommunikation og dine relationer. Instituttets uddannelser giver dig tilmed mulighed for at hjælpe andre mennesker med at opnå disse indsigter via coaching og psykoterapi.

Hvem kan bruge Neurolingvistisk programmering?

Alle – men især mennesker, der i det daglige arbejder med socialrådgivning, kommunikation, patient- og personalepleje, psykoterapi, formidling, rådgivning og ledelse.

NLP praktiseres over alt i verden i forbindelse med konsulent- og coachydelser til erhvervslivet, men i Europa og få steder i USA bruges NLP tillige som psykoterapeutisk metode.

At bruge NLP er også at sætte sig mål og nå dem

I NLP går vi bl.a. ud fra, at:

– Mennesker konstruerer ‘landkort’ (: modeller af virkeligheden)
– Landkortet er ikke det samme som virkeligheden
– Vi reagerer ikke ud fra virkeligheden, men ud fra vores egen model af den
– Vores måde at konstruere virkeligheden på ligger ofte uden for bevidstheden
– Mennesker har altid en positiv hensigt bag deres følelser og handlinger
– Mennesker gør altid deres bedste ud fra de muligheder, deres ‘model’ giver dem i det givne øjeblik
– Betydningen af en kommunikation kan aflæses i den respons, kommunikationen fremkalder

Mia Müller
HR Manager
NLP-uddannelsen har beriget mig med svar på den slags adfærdspsykologiske spørgsmål. Jeg valgte Dansk NLP Institut, da en af instituttets undervisere var ude på min daværende arbejdsplads og tale om assertiv adfærd og konflikthåndtering. Jeg blev blæst bagover af de nye tilgange til håndtering af opgaverne. Jeg måtte vide mere!

Jeg har fået en større forståelse for folks bevæggrunde og en større indsigt i de reaktionsmønstre og overbevisninger, som vi lever efter. Jeg har også fået vendt blikket indad og set på mig selv med andre øjne. Og jeg er stadig i proces. Livet er een lang læreproces, og NLP skubber i den grad bagpå!
Lisbet Østensgaard
Folkeskolelærer og psykoterapeut
NLP er blevet den røde tråd i mit liv – både i mit arbejde som lærer, i mit privatliv og som psykoterapeut.

Inden jeg startede på Dansk NLP Institut, ville jeg gerne have mere psykologisk indsigt både i forhold til mig selv og mit arbejde. Være mere bevidst om de metoder jeg allerede brugte, blive klarere i min kommunikation, mindre nærtagende, udvikle mig selv, bruge mine ressourcer og skabe forandringer på det personlige og arbejdsrelaterede plan. Jeg har fået alt, hvad jeg ønskede mig!

NLPs historiske baggrund

Samarbejdet mellem John Grinder og Richard Bandler NLP tog sin begyndelse i starten af 1970’erne og er et resultat af samarbejdet mellem John Grinder, som dengang var sprogprofessor ved University of California, og gestaltterapeuten Richard Bandler, som studerede psykologi og datalogi ved samme universitet.

De studerede datidens mest fremragende terapeuter for at kunne identificere deres mønstre – og lære dem videre til andre.

Bandler og Grinder bekymrede sig ikke om teorier og om problemers opståen, men fremlagde i stedet modeller for vellykket terapi, som virkede i praksis og kunne videregives til andre. Bandler og Grinder analyserede især

– Fritz Pearls, den nyskabende psykoterapeut, der grundlagde gestaltterapien
– Virginia Satir, familieterapeuten, der afklarede ellers “uløselige” familierelationer
– Milton H. Erickson, den verdensberømte læge, psykolog og hypnoterapeut
– Gregory Bateson, der er kendt som grundlægger af den systemiske teori

Effektiv kommunikation, personlig forandring og accelereret indlæring

Terapeuterne, som Bandler og Grinder studerede, var yderst forskellige, men der var en forbløffende lighed i deres underliggende mønstre. Bandler og Grinder kortlagde disse mønstre, forfinede dem og opbyggede en elegant model, som kan bruges til effektiv kommunikation, personlig forandring, accelereret indlæring og selvfølgelig større livsglæde.

Frem for at kortlægge problemerne og formulere disse problemers opståen, som den traditionelle psykolog ofte gjorde, valgte Bandler og Grinder m.a.o. at afdække genialitet og succesfuld adfærd.

Ikke alene afdækkede de, hvad forskellige naturtalenter bevidst og ubevidst foretager sig både mentalt, følelesesmæssigt og adfærdsmæssigt, de beskrev også deres sindsprocesser og ubevidste adfærdsmønstre på en måde, der gør det muligt for andre at udvikle de samme potentielle talenter.

Udfra denne model afholdt Grinder og Bandler en række meget succesfulde seminarer over hele USA, og de nye tanker vandt indpas mange steder. Interessen for NLP voksede hurtigt. I USA har langt flere end 100.000 mennesker i dag gennemgået NLP-træning under én eller anden form.

Siden 1989 har Dansk NLP Institut uddannet flere end 10.000 Master Practitioners i Danmark.