Bliv ringet op

  Bliv ringet op

  Har du brug for hjælp til at vælge uddannelse?

  Hvilken afdeling er nærmest dig?

   Vi er her for at hjælpe dig.
   Skriv til os og vi vender tilbage snarest muligt.

   NLP Master Practitioner uddannelsen på Dansk NLP Institut er en overbygning til vores NLP Practitioner uddannelse, og så udgør den samtidig 2. år af vores Psykoterapeut og Coach uddannelse.

   Undervisningen består af 5 moduler á 5 dage.

   Som studerende på NLP Master Practitioner får du redskaber, selvindsigt og selverkendelse, som du både kan benytte på din arbejdsplads, men også hjemme i privaten. Du får viden, stof til eftertanke og nye handlemåder i bl.a. konflikthåndtering samt forskellige forandringsprocesser, som man hver dag kan møde på arbejdspladsen eller i privaten.

   Du får forståelse for forskellige mennesketyper og deres tanke-, føle- og handlemønstre. Samtidig lærer du at håndtere og navigere i livet, så du også bliver i stand til at lære andre at navigere i deres liv..

   Giver dig adgang til vores psykoterapeutuddannelse

   Når du har afsluttet uddannelsen har du fået viden, stof til eftertanke og nye handlemuligheder i forhold til de mennesker du har med at gøre i dagligdagen. Udover det kan du selvstændigt igangsætte og styre processer på individ-, gruppe- og organisationsniveau, hvor mange mennesker er involveret.

   Jo mere viden du får og jo flere håndterbare værktøjer du lærer at anvende i praksis, jo dybere kompetenceniveau har du til at agere i mange forskellige situationer på arbejdet og i privaten.

   NLP Master Practitioner er en internationalt anerkendt uddannelse, der giver dig adgang til vores 4-årige Psykoterapeutuddannelse. Med en NLP Master Practitioner uddannelse og de fagspecifikke coach moduler kan du gå efter en international Coach certificering.

   Der starter hold i både København og Aarhus.

   NLP Master Practitioner - det lærer du på 2. året

   NLP Master Practitioner uddannelsen er en overbygning af NLP Practitioner uddannelsen. Du får endnu mere viden og færdigheder som bygger videre på den psykologiske viden og de konkrete færdigheder du opbyggede på 1. året NLP Practitioner.

   Du bliver mere opmærksom og trænet i kommunikation- og forandringsprocesser. Det handler om anvendt psykologi, der hvor mennesker skaber resultater sammen, fx inden for ledelse, HR, undervisning, mentoring, coaching, borgerservice, familiemæssige sammenhænge m.m.

   Etablér gode relationer til de mennesker du har omkring dig
   På 2. året bygger du videre på at etablere og styrke gode relationer med de mennesker du har omkring dig. Du får styrket dine kompetencer i kommunikation kombineret med metoder til fx konflikthåndtering, samarbejde, succes og målopfyldelse.

   Ved at blive bevidst om, hvordan du selv forholder dig til det du oplever i dagligdagen og hvordan andre forholder sig til det de oplever, fx det at få kritik, kan du vælge at ændre din måde at kommunikere på. På den måde kan du få dine dine budskaber til at brænde igennem og samtidig forbedre kontakten og tilliden til de mennesker, der er omkring dig på arbejdet, i familien og i vennekredsen.

   Vi arbejder bl.a. med metaforer og storytelling som udtryksmidler, og du bliver introduceret for arbejdet med traumer, tab, sorg og det at kommunikere med det ubevidste. Til dette inddrager vi udviklingspsykologi, andre psykologiske teorier og modelling for virksomme strategier på individ-, gruppe- og organisationsniveau.

   Udvid din opfattelse af, hvorfor alle er forskellige
   På uddannelsen lærer du ligeledes omkring karakteregenskaber hos forskellige mennesker. Du får indsigt og selverkendelse samt indblik i, hvorfor og hvordan mennesker er forskellige, og derfor agerer forskelligt. Med selvindsigt og selverkendelse forøger du din rummelighed overfor andre og ikke mindst overfor dig selv. Dette kombineret med en målrettet kommunikation vil dine budskaber brænde endnu tydeligere igennem og samtidig styrke dine relationer.

   Vi taler bl.a. om hvad konflikter er og hvorfor de opstår, samt hvordan man kan dæmpe og forebygge konflikter på fx arbejdspladsen eller i parforholdet. Her arbejder vi med håndværket konfliktmægling og hvad der er i spil som konfliktmægler.

   Samtidig arbejder vi med de menneskelige dynamikker, der er i spil hos de forskellige parter, når der er konflikt. Dette gælder både ydre konflikter såvel som indre konflikter.

   Opbygning af uddannelsen

   Uddannelsen er opbygget af 5 moduler á 5 dages varighed.

   Du tager uddannelsen som et deltidsstudie, så der er plads til arbejdet, familien og fritidsinteresser ved siden af. Undervisningen finder sted ca. hver 2. måned fra onsdag til søndag i tidsrummet 9.30-16.15.

   På 2. året skal du igennem modul 6-10, som bygger videre på det du allerede har lært under modul 1-5 på NLP Practitioner uddannelsen.

   På de forskellige moduler lærer du om:

   Modul 6: Metaforer – Udviklingspsykologi

   Modul 7: Modellering – Metaprogrammer

   Modul 8: Essensforvandling – Konflikter i ydre relationer

   Modul 9: Healing af indre barn – Chok, kriser og traumer – Tab og sorg – Forandringsprocesser i systemet.

   Modul 10: Parts Party I – Fiasko til feedback – Mundelag – Metodekombination – Synopsis fremlæggelse

   Formål med uddannelsen

   Formålet med uddannelsen er at øge dine kommunikations-, relations- og dine kompetencer til forandring, så du lærer meget mere om dig selv, men også andres måde at tænke, føle og handle i forskellige situationer.

   Du vil opleve, at de kompetencer du tilegner dig både kan anvendes privat såvel som på arbejdspladsen, fx når du fremlægger et forslag eller et ønske om forbedring. Her vil din måde at kommunikere på få dine budskaber til at brænde igennem.

   Progression i undervisningskonceptet
   På uddannelsen bliver der bygget videre på de kompetencer du allerede har erhvervet dig på 1. året – NLP Practitioner uddannelsen. Vi har netop indbygget progression i undervisningskonceptet, så du oplever, at det du lærer på første år bliver endnu mere udbygget og funderet på 2. år osv.

   Samtidig vil du opleve, at fundamentet bliver mere solidt og overblikket bliver udvidet jo længere fremme i uddannelsen du kommer. Jo mere viden og jo mere træning du har i de håndterbare kommunikations- og forandringsværktøjer, jo mere har du at gøre med.

   Jo mere du ved og kan, jo mere sikker og fleksibel bliver du også, så du kan agere i forskellige situationer, hvor mange mennesker er involveret.

   Anvend det du lærer med det samme eller dagen efter
   Vores mål er, at du på hvert modul lærer noget du kan bruge i praksis. Du lærer noget helt konkret, som du kan sige eller gøre hjemme i privaten, eller næste dag på jobbet. På Dansk NLP Institut er der en god balance mellem teori (hvorfor) og det praktiske (hvordan). Det er anvendt psykologi, hvor mennesker skaber resultater sammen.

   Vores uddannelser tilstræber sig nemlig på at opnå det højeste taksonomiske niveau jf. Blooms taksonomi – nemlig “at kunne anvende”. For os er det mere vigtigt, at du kan gøre det frem for at fortælle, hvor mange bøger du har læst om det.

   Vi har derfor fokus på, at vores studerende lærer håndværket så godt, at de både er kompetente og føler sig kompetente.

   På uddannelsen er der indlagt træning og feedback som en del af læringsprocessen og med næsten 30 års erfaring med læring og udvikling af mennesker ved vi, at “Go’ er noget man øver sig på”, og kompetence danner grundlaget for endnu mere kompetence.

   Hvem henvender uddannelsen sig til?

   Uddannelsen henvender sig til mennesker, der er sammen med mennesker, hver dag. Det kan fx være mennesker, der til daglig arbejder som leder, projektleder, HR-ansvarlig, underviser, formidler, mentor, coach og andre professionelle sammenhænge, hvor det handler om at møde, støtte og flytte mennesker. Der er ingen af de psykoterapeutiske værktøjer, der ikke også kan anvendes i en lederrolle. Enten som professionel leder eller som leder i sit eget liv.

   NLP som metode kan anvendes i alle de sammenhænge, hvor mennesker skaber resultater sammen. Du vil derfor opleve, at de faglige og personlige kompetencer du lærer på uddannelsen, positivt vil præge dit liv. Derudover vil du opleve, at det du selv mestrer har du mulighed for at lære andre at mestre.