Bliv ringet op

  Bliv ringet op

  Har du brug for hjælp til at vælge uddannelse?

  Hvilken afdeling er nærmest dig?

   Vi er her for at hjælpe dig.
   Skriv til os og vi vender tilbage snarest muligt.

   Opnå mere med et lederkursus

   At være en god leder er ikke bare at have gode lederegenskaber. Du skal også have ambitioner om at opnå mere – ikke bare for dig selv, men også for dine medarbejdere – både i virksomheden, men også personligt. Med et kursus i ledelse vil du få nye metoder og en række værdifulde værktøjer til at udvikle både dig selv som leder, men også udvikle din relation til samt samarbejde med dine medarbejdere. En god leder har gladere og mere produktive medarbejdere, hvorfor en udvikling af dine ledelseskompetencer er en god investering for både dig selv, men også din arbejdsplads.   

   Er du lige blevet leder eller har du mange års erfaring som leder er det en god ide hele tiden at udvikle både dine lederegenskaber, men også dine personlige og faglige kompetencer. Tag derfor et ledelseskursus eller en hel lederuddannelse, så du kan få nye inputs til din måde at lede på, samt få ideer til, hvordan du kan udvikle dine kompetencer som leder.

   Vores lederkursus er et 2-dages kursus, som afholdes i Dansk NLP Institut i Aarhus eller København. Vores grundlæggende Vores lederkursus giver dig en indsigt i, hvordan man skal agere som leder på en arbejdsplads i forhold til hvilke udfordringer du bliver mødt af i din daglige funktion som leder. Det kan fx være, hvordan du bedst kommunikerer med dine medarbejdere på en måde, så det fremmer deres motivation og glæde af at tage på arbejde hver dag.

   På vores lederkursus i Aarhus eller København får du nogle konkrete værktøjer og nye metoder til at styrke dine faglige og personlige ledelseskompetencer. Uddannelsen i ledelse henvender sig både til dig som lige er blevet leder, men også dig som har mange års erfaring indenfor feltet. Med et kursus i ledelse styrker du ikke bare dit eget CV, men du styrker også din virksomheds forretning, fordi de får en leder som får endnu stærkere lederegenskaber, der kan motivere sine medarbejdere mod flere effektive og produktive arbejdstimer.

   Hvad får du ud af lederkurset?

   Vores lederkursus er målrettet chefer og ledere, der har brug for at styrke sit lederskab i en eller anden omfang. Det kan være, at du lige er blevet leder og har brug for konkret indsigt i hvilke ledelsesudfordringer du kommer til at står overfor. Det kan også være, at du har mange års erfaring som leder, men har brug for at styrke og dermed videreudvikle dine kompetencer.

   På kurset får deltagerne konkret indsigt i, hvad det vil sige at være leder, samt flere redskaber til at styrke den kommunikation, der i virksomheden er med til at skabe en god relation mellem leder og medarbejder. Ligeledes får kursisterne kompetencer til at skabe kontakt og tillid til sine medarbejdere, således man kan føre en succesfuld samtale og skabe en befordrende gruppedynamik.

   Deltagerne bliver bl.a. undervist og trænet i troværdig kommunikation og autentisk ledelse. Ligeledes får de en indsigt og viden om de psykologiske mekanismer, der ligger bag det at være leder og medarbejder i en virksomhed. Der bliver fokuseret på ansvaret for kommunikationen og evnen til at opbygge en tryg atmosfære, hvilket er en forudsætning for at opnå gode resultater.

   Lederskabets formål og virkemidler bliver præsenteret, og der bliver sat fokus på strategien, der skaber følgeskab. Vi kommer også til at drøfte, hvordan man arbejder med stemninger og kultur i en virksomhed. Du kommer til at opbygge dine faglige kompetencer, såvel som du kommer til at arbejde med din personlige udvikling som leder.

   Formidlingsproces af kurset

   Det er et lederkursus der tager afsæt i praktiske eksempler fra lederens dagligdag. Disse bliver understøttet af korte teoretiske oplæg, dialog og træning. Ved kurset er der i høj grad fokus på konkrete og brugbare kompetencer, som lederen kan anvende med det samme i sit daglige virke i virksomheden.

   Formålet med kurset er at give dig nogle konkrete redskaber og kompetencer du kan bruge i din rolle som leder. Samtidig er formålet med kurset også at lære dig, hvad der omfatter begrebet ‘god ledelse’, samt hvorfor god ledelse ikke kun er målrettet dig og dine kompetencer, men også dine medarbejderes.

   Få læring og erfaring fra andre kursusdeltagere

   Tager du på lederkursus får du meget mere end blot flere kompetencer, viden og refleksion med hjem i bagagen. På kurset vil du møde andre ledere, som står i samme situation som dig. De vil på samme måde som dig også gerne udvikle sig som ledere. Du får derfor muligheden for ikke bare at lære nye kompetencer fra underviseren, men også fra de andre deltagere.

   Kurset afholdes på en måde, således der er mulighed for at interagere med de andre deltagere undervejs. Det kan være at I i fællesskab skal løse en opgave eller diskutere en problemstilling. Du kommer derfor hurtigt ind på de andre deltagere og får en indsigt i, hvilke udfordringer de andre sidder med, således I kan lære af hinandens erfaringer.

   Som en ekstra bonus møder du andre ledere, som kan være gode at have i dit netværk. Du har derfor også mulighed for at få et stærkere netværk, når du deltager I ét af vores lederkurser.

   Hvad er en god leder?

   En god leder har ambitioner, de sætter klare mål og så har de visioner for sin virksomhed. Som leder har du et stort ansvar for at arbejdsmiljøet i virksomheden er godt, samt til at nedsætte sygefravær, løse konflikter og lytte til dine medarbejdere, når der er behov for dette. Ligeledes har lederen et ansvar for at skabe en god relation til sine medarbejdere, samt at udvise dem tillid. En leder skal selvfølgelig have overblikket, men skal effektiviteten og produktiviteten øges, er det vigtigt, at lederen også kan slippe noget ansvar.

   Rollen som leder er ikke bare, at stå på toppen og kigge ned på sine medarbejdere, mens denne dikterer hvad der skal ske fremadrettet og hvornår dette skal ske. Det handler om at skabe en tillidsfuld kommunikationsvej mellem leder og medarbejder. Får lederen succes med dette opleves større loyalitet, tillid og stor trivsel på arbejdspladsen. Dette fordi medarbejderne bliver taget med på vejen mod de mål, der er sat i virksomheden.

   Som leder skal man nemlig sætte nogle klare mål for arbejdet, således medarbejderne har noget konkret at arbejde hen imod. På den måde undgås medarbejdere, der føler sig usikre og utilpasse, og som ikke forstår meningen med hvad de laver. Resultatet er trygge medarbejdere med en klar ide om, hvad der foregår samt hvilke mål der arbejdes hen imod.

   Der er nemlig ikke noget, der kan kendetegner en dårlig leder mere, end hvis dennes medarbejdere føler sig usikre, så derfor er det selvfølgelig vigtigt, at lederen involverer sine medarbejdere i arbejdsprocessen mod de klare optegnede mål. Lederen skal samtidig ikke være bange for at lave forandringer i virksomhedens struktur og arbejdsmetoder, for selvom dette kan gøre medarbejderne usikre, så er det også med til at give medarbejderne erfaringer de kan bruge i deres arbejde fremadrettet.

   Her er det især vigtigt, at lederen motiverer sine medarbejdere for både deres arbejdsindsats, men også for deres sociale kompetencer, så der skabes en tillidsfuld arbejdsplads, hvor folk har lyst til at være. Det er netop lederens ansvar at medarbejderne aldrig føler sig usikre eller utilpasse, når de befinder sig på arbejdspladsen.