Bliv ringet op

  Bliv ringet op

  Har du brug for hjælp til at vælge uddannelse?

  Hvilken afdeling er nærmest dig?

   Vi er her for at hjælpe dig.
   Skriv til os og vi vender tilbage snarest muligt.

   Teoretisk grundlag - hvad er NLP

   NLP er forkortelsen for Neuro Lingvistisk Programmering, som er en psykologisk metode, der opstod i USA i 1970’erne – læs mere her om NLP’s historiske baggrund.

   Hvor Neuro er vores oplevelser, der bliver behandlet, filtreret og bearbejdet i vort nervesystem (hjernen) gennem vore sanser:

   Visuelt – det, vi ser
   Auditivt – det, vi hører
   Kinæstetisk – det, vi føler
   Olfaktorisk – det, vi lugter
   Gustatorisk – det, vi smager
   Lingvistisk er den sproglige og udtryksmæssige del af den måde, vi opfatter verden på. Vores oplevelser bliver kodet, ordnet og behandlet via sanserne for at give mening, og repræsenteres derefter i sindet via billeder, lyde, kropsfornemmelser, lugte, smag, ord og disses sammensætning.

   Programmering er den måde, vi anvender vores oplevelser – som er bearbejdet, ordnet og behandlet i vort nervesystem via sanser og sprog – til at kommunikere med os selv og andre for at opnå de resultater, vi ønsker.

   NLP er psykologiske og pædagogiske værktøjer, der sætter os i stand til at finde og bruge de ressourcer, som vi er i besiddelse af, men ikke anvender. De fleste af vore ressourcer og strategier er ubevidste. NLP er et værktøj til forandring, personlig udvikling, kommunikation og indsigt i menneskets subjektive sindsprocesser.

   NLP giver mulighed for at forstå og udvide vor måde at tænke på og dermed opleve på. Vi oplever hver især hverdagens situationer forskelligt. Gennem NLP lærer du at forstå dig selv og andre mennesker bedre. Du lærer at udvide dit sanseapparat og får mulighed for at ændre din måde at opfatte tingene på. NLP giver dig mulighed for at anskue situationer fra flere synsvinkler, og det bliver lettere at nå dine mål.

   NLP giver dig mulighed for
   at blive opmærksom på dine og andres mønstre og relationer. Ved at blive bevidst om dem, kan du vælge at ændre og forbedre din kommunikation og dine relationer. Instituttets uddannelser giver dig tilmed mulighed for at hjælpe andre mennesker med at opnå disse indsigter via coaching og psykoterapi.

   Hvem kan bruge NLP?
   Alle – men især mennesker, der i det daglige arbejder med socialrådgivning, kommunikation, patient- og personalepleje, psykoterapi, formidling, rådgivning og ledelse.

   NLP praktiseres over alt i verden i forbindelse med konsulent- og coach-ydelser til erhvervslivet, men i Europa og få steder i USA bruges NLP tillige som psykoterapeutisk metode.

   NLP Psykoterapi

   At bruge NLP er også at sætte sig mål og nå dem
   I NLP går vi bl.a. ud fra, at:

   Mennesker konstruerer ‘landkort’ (: modeller af virkeligheden)
   Landkortet er ikke det samme som virkeligheden
   Vi reagerer ikke ud fra virkeligheden, men ud fra vores egen model af den
   Vores måde at konstruere virkeligheden på ligger ofte uden for bevidstheden
   Mennesker har altid en positiv hensigt bag deres følelser og handlinger
   Mennesker gør altid deres bedste ud fra de muligheder, deres ‘model’ giver dem i det givne øjeblik
   Betydningen af en kommunikation kan aflæses i den respons, kommunikationen fremkalder

   Priser

   Prisstrukturen for de enkelte uddannelser og samlede forløb til hhv. Psykoterapeut eller Coach, kan ses ved at klikke sig ind igennem de enkelte uddannelser ved menuvalget tilmelding.

   F.eks. kan du tage en Practitioneruddannelse som har sin helt egen merit og du får diplom på denne uddannelse.
   Du kan herefter bygge videre til Master Practitioner, Councelor & Psykoterapeut. Hvert år/uddannelse fungerer som selvstændige uddannelser og har hver deres pris.

   Vi har også sider til at give en samlet overblik:
   Hvad koster en Psykoterapeut udannelse

   Undervisning tidsrum

   Alt undervisning på uddannelserne foregår i tidsrummet 09.30 – 16.15

   Klienter søges

   Instituttet har løbende brug for træningsklienter i dagtimerne til både psykoterapitræning og coachtræning.

   Som træningsklient får du mulighed for at arbejde med lettere, personlige udviklingsområder på
de studerendes obligatoriske træningsdage. Der vil altid være en uddannet person til stede, og din – gratis og ulønnede – deltagelse forudsætter, at du er fysisk og psykisk rask.

   Forløbet er med en 3. års eller 4. års studerende og varer i alt ca. 1½ time.

   NLP Psykoterapi
   NLP Psykoterapi er en effektiv, nænsom og psykoterapeutisk metode til at skabe positive forandringer og personlig udvikling. NLP er en fremadrettet terapiform, der især har fokus på årsagssammenhænge og kan inddrage regressionsmetoder.

   NLP Coach
   Coaching er en dynamisk og handlingsorienteret samtale, der tager udgangspunkt i klientens lyst til at nå specifikke mål og vilje til at arbejde hen imod disse.

   Hvordan coaching /terapi-forløbet foregår
   Oftest foregår terapien/coaching over flere på hinanden følgende samtaler, således at der kan følges op på resultaterne, og at der kan foregå den nødvendige justering af indsatsen.

   I samarbejdet med terapeuten/coachen indgår en stor grad af tillid og fortrolighed, og terapeuten/coachen yder – ud over den afklarende og målrettede samtale – støtte og overblik og hjælper klienten til at gøre sig sine erfaringer klart.

   Skulle du have lyst til at deltage som klient, så henvend dig på mail: post@dansknlp.dk

   Studiebeskrivelse/Kriterier

   Studiebeskrivelsen opdateres løbende. Gældende studiebeskrivelse: Studiebeskrivelse/Kriterer og indhold af uddannelsen

   For studerende der har påbegyndt psykoterapeut uddannelsen hos Dansk NLP Institut før 2022 gælder følgende: Kriterier