Teoretisk Grundlag – Hvad er nlp?

NLP er forkortelsen for Neuro Lingvistisk Programmering, som er en psykologisk metode, der opstod i USA i 1970’erne – læs mere her om NLP’s historiske baggrund.

Hvor Neuro er vores oplevelser, der bliver behandlet, filtreret og bearbejdet i vort nervesystem (hjernen) gennem vore sanser:

 • Visuelt – det, vi ser
 • Auditivt – det, vi hører
 • Kinæstetisk – det, vi føler
 • Olfaktorisk – det, vi lugter
 • Gustatorisk – det, vi smager

Lingvistisk er den sproglige og udtryksmæssige del af den måde, vi opfatter verden på. Vores oplevelser bliver kodet, ordnet og behandlet via sanserne for at give mening, og repræsenteres derefter i sindet via billeder, lyde, kropsfornemmelser, lugte, smag, ord og disses sammensætning.

Programmering er den måde, vi anvender vores oplevelser – som er bearbejdet, ordnet og behandlet i vort nervesystem via sanser og sprog – til at kommunikere med os selv og andre for at opnå de resultater, vi ønsker.

NLP er psykologiske og pædagogiske værktøjer, der sætter os i stand til at finde og bruge de ressourcer, som vi er i besiddelse af, men ikke anvender. De fleste af vore ressourcer og strategier er ubevidste. NLP er et værktøj til forandring, personlig udvikling, kommunikation og indsigt i menneskets subjektive sindsprocesser.

NLP giver mulighed for at forstå og udvide vor måde at tænke på og dermed opleve på. Vi oplever hver især hverdagens situationer forskelligt. Gennem NLP lærer du at forstå dig selv og andre mennesker bedre. Du lærer at udvide dit sanseapparat og får mulighed for at ændre din måde at opfatte tingene på. NLP giver dig mulighed for at anskue situationer fra flere synsvinkler, og det bliver lettere at nå dine mål.

NLP giver dig mulighed for

at blive opmærksom på dine og andres mønstre og relationer. Ved at blive bevidst om dem, kan du vælge at ændre og forbedre din kommunikation og dine relationer. Instituttets uddannelser giver dig tilmed mulighed for at hjælpe andre mennesker med at opnå disse indsigter via coaching og psykoterapi.

Hvem kan bruge NLP?

Alle – men især mennesker, der i det daglige arbejder med socialrådgivning, kommunikation, patient- og personalepleje, psykoterapi, formidling, rådgivning og ledelse.

NLP praktiseres over alt i verden i forbindelse med konsulent- og coach-ydelser til erhvervslivet, men i Europa og få steder i USA bruges NLP tillige som psykoterapeutisk metode.

NLP Psykoterapi

At bruge NLP er også at sætte sig mål og nå dem

I NLP går vi bl.a. ud fra, at:

 • Mennesker konstruerer ‘landkort’ (: modeller af virkeligheden)
 • Landkortet er ikke det samme som virkeligheden
 • Vi reagerer ikke ud fra virkeligheden, men ud fra vores egen model af den
 • Vores måde at konstruere virkeligheden på ligger ofte uden for bevidstheden
 • Mennesker har altid en positiv hensigt bag deres følelser og handlinger
 • Mennesker gør altid deres bedste ud fra de muligheder, deres ‘model’ giver dem i det givne øjeblik
 • Betydningen af en kommunikation kan aflæses i den respons, kommunikationen fremkalder