Bliv ringet op

  Bliv ringet op

  Har du brug for hjælp til at vælge uddannelse?

  Hvilken afdeling er nærmest dig?

   Vi er her for at hjælpe dig.
   Skriv til os og vi vender tilbage snarest muligt.

    

   NLP er forkortelsen for Neurolingvistisk programmering, som er en psykologisk metode, der opstod i USA i 1970’erne – læs mere her om NLP’s historiske baggrund.

   Neuro

   Hvor Neuro er vores oplevelser, der bliver behandlet, filtreret og bearbejdet i vort nervesystem (hjernen) gennem vore sanser:

   Visuelt – det, vi ser
   Auditivt – det, vi hører
   Kinæstetisk – det, vi føler
   Olfaktorisk – det, vi lugter
   Gustatorisk – det, vi smager

   Lingvistisk

   Lingvistisk er den sproglige og udtryksmæssige del af den måde, vi opfatter verden på. Vores oplevelser bliver kodet, ordnet og behandlet via sanserne for at give mening, og repræsenteres derefter i sindet via billeder, lyde, kropsfornemmelser, lugte, smag, ord og disses sammensætning.

   Programmering

   Programmering er den måde, vi anvender vores oplevelser – som er bearbejdet, ordnet og behandlet i vort nervesystem via sanser og sprog – til at kommunikere med os selv og andre for at opnå de resultater, vi ønsker.

   NLP er psykologiske og pædagogiske værktøjer, der sætter os i stand til at finde og bruge de ressourcer, som vi er i besiddelse af, men ikke anvender. De fleste af vore ressourcer og strategier er ubevidste. NLP er et værktøj til forandring, personlig udvikling, kommunikation og indsigt i menneskets subjektive sindsprocesser.

   NLP giver mulighed for at forstå og udvide vor måde at tænke på og dermed opleve på. Vi oplever hver især hverdagens situationer forskelligt. Gennem NLP lærer du at forstå dig selv og andre mennesker bedre. Du lærer at udvide dit sanseapparat og får mulighed for at ændre din måde at opfatte tingene på. NLP giver dig mulighed for at anskue situationer fra flere synsvinkler, og det bliver lettere at nå dine mål.

   NLP giver dig mulighed for

   At blive opmærksom på dine og andres mønstre og relationer. Ved at blive bevidst om dem, kan du vælge at ændre og forbedre din kommunikation og dine relationer. Instituttets uddannelser giver dig tilmed mulighed for at hjælpe andre mennesker med at opnå disse indsigter via coaching og psykoterapi.

   Hvem kan bruge Neurolingvistisk programmering?

   Alle – men især mennesker, der i det daglige arbejder med socialrådgivning, kommunikation, patient- og personalepleje, psykoterapi, formidling, rådgivning og ledelse.

   NLP praktiseres over alt i verden i forbindelse med konsulent- og coachydelser til erhvervslivet, men i Europa og få steder i USA bruges NLP tillige som psykoterapeutisk metode.

   At bruge NLP er også at sætte sig mål og nå dem

   – Mennesker konstruerer ‘landkort’ (: modeller af virkeligheden)
   – Landkortet er ikke det samme som virkeligheden
   – Vi reagerer ikke ud fra virkeligheden, men ud fra vores egen model af den
   – Vores måde at konstruere virkeligheden på ligger ofte uden for bevidstheden
   – Mennesker har altid en positiv hensigt bag deres følelser og handlinger
   – Mennesker gør altid deres bedste ud fra de muligheder, deres ‘model’ giver dem i det givne øjeblik
   – Betydningen af en kommunikation kan aflæses i den respons, kommunikationen fremkalder

   NLPs historiske baggrund

   Samarbejdet mellem John Grinder og Richard Bandler
   NLP tog sin begyndelse i starten af 1970’erne og er et resultat af samarbejdet mellem John Grinder, som dengang var sprogprofessor ved University of California, og gestaltterapeuten Richard Bandler, som studerede psykologi og datalogi ved samme universitet.

   De studerede datidens mest fremragende terapeuter for at kunne identificere deres mønstre – og lære dem videre til andre. Bandler og Grinder bekymrede sig ikke om teorier og om problemers opståen, men fremlagde i stedet modeller for vellykket terapi, som virkede i praksis og kunne videregives til andre. Bandler og Grinder analyserede især

   Fritz Pearls, den nyskabende psykoterapeut, der grundlagde gestaltterapien
   Virginia Satir, familieterapeuten, der afklarede ellers “uløselige” familierelationer
   Milton H. Erickson, den verdensberømte læge, psykolog og hypnoterapeut
   Gregory Bateson, der er kendt som grundlægger af den systemiske teori
   Effektiv kommunikation, personlig forandring og accelereret indlæring
   Terapeuterne, som Bandler og Grinder studerede, var yderst forskellige, men der var en forbløffende lighed i deres underliggende mønstre. Bandler og Grinder kortlagde disse mønstre, forfinede dem og opbyggede en elegant model, som kan bruges til effektiv kommunikation, personlig forandring, accelereret indlæring og selvfølgelig større livsglæde.

   Frem for at kortlægge problemerne og formulere disse problemers opståen, som den traditionelle psykolog ofte gjorde, valgte Bandler og Grinder m.a.o. at afdække genialitet og succesfuld adfærd.

   Ikke alene afdækkede de, hvad forskellige naturtalenter bevidst og ubevidst foretager sig både mentalt, følelesesmæssigt og adfærdsmæssigt, de beskrev også deres sindsprocesser og ubevidste adfærdsmønstre på en måde, der gør det muligt for andre at udvikle de samme potentielle talenter.

   Udfra denne model afholdt Grinder og Bandler en række meget succesfulde seminarer over hele USA, og de nye tanker vandt indpas mange steder. Interessen for NLP voksede hurtigt. I USA har langt flere end 100.000 mennesker i dag gennemgået NLP-træning under én eller anden form.

   Siden 1989 har Dansk NLP Institut uddannet flere end 10.000 Master Practitioners i Danmark.

   Holdstart NLP Practitioner

   NLP – et samarbejde mellem John Grinder og Richard Bandler

   NLP tog sin begyndelse i starten af 1970’erne og er et resultat af samarbejdet mellem John Grinder, som dengang var sprogprofessor ved University of California, og gestaltterapeuten Richard Bandler, som studerede psykologi og datalogi ved samme universitet.

   De studerede datidens mest fremragende terapeuter for at kunne identificere deres mønstre – og lære dem videre til andre.

   Bandler og Grinder bekymrede sig ikke om teorier og om problemers opståen, men fremlagde i stedet modeller for vellykket terapi, som virkede i praksis og kunne videregives til andre. Bandler og Grinder analyserede især

   – Fritz Pearls, den nyskabende psykoterapeut, der grundlagde gestaltterapien
   – Virginia Satir, familieterapeuten, der afklarede ellers “uløselige” familierelationer
   – Milton H. Erickson, den verdensberømte læge, psykolog og hypnoterapeut
   – Gregory Bateson, der er kendt som grundlægger af den systemiske teori

   Læs mere om NLP Practitioner uddannelsen

    Vi er her for at hjælpe dig.
    Skriv til os og vi vender tilbage snarest muligt.