Lær at finde løsninger på parforholdets konflikter

I et parforhold eller i en familie er det ofte en manglende forståelse for en partners måde at forstå verden på, som kan skabe gnidninger, konflikter eller decideret brud for relationen. Det kan komme til udtryk ved skænderier, tilbagetrækning, uenighed om næsten alt, respektløshed, mangel på den nære kontakt og kommunikation i det hele taget. Med parterapi på psykoterapeutuddannelsen sættes der fokus på at forstå, hvorfor uoverensstemmelserne og konflikterne opstår – og således at rette fokus på at identificere og bevidstgøre et pars forskellige måder at sanse og opleve verden forskelligt. Dette giver overblik over situationen og åbner op for at finde løsninger, så parret kan komme videre og finde ind til roen, glæden og nærværet.

På uddannelsen bruger vi metoden Neuro Lingvistisk Programmering (NLP), som er en metode, der søger at forstå sammenhængen mellem sanserne, tankerne og sproget. Inden for NLP er man optaget af, at sansning udgør grundlag for tanker og at tanker har stor betydning for vores sprog og kommunikation. Omvendt er vores sprog og kommunikation også med til at forme vores sansning og tænkning.