Bliv ringet op

  Bliv ringet op

  Har du brug for hjælp til at vælge uddannelse?

  Hvilken afdeling er nærmest dig?

   Vi er her for at hjælpe dig.
   Skriv til os og vi vender tilbage snarest muligt.

   Vi afholder webinar omkring Dansk NLP Instituts uddannelser Onsdag. 14. August Læs mere her
   Landsdækkende professionel uddannelsesinstitution
   Styrk dine kompetencer inden for kommunikation, ledelse, udvikling og samarbejde Bliv uddannet psykoterapeut

   Certificerede NLP Uddannelser

   Vil du udvikle dine livskompetencer personligt og professionelt? Være bedre til at navigere i livet, og få nye indsigter, erkendelser og rummelighed i samværet med andre?

   Vi lever et liv med fart på og et væld af muligheder. Der er brug for en solid forankring, så du kan træffe de rigtige valg i forholdet til dig selv og dem omkring dig. Psykoterapeutuddannelsen giver dig et kompas til at navigere i et samfund med stor kompleksitet – samt en bedre forståelse af menneskelige relationer.

   Som eneste danske udbyder af NLP-uddannelser kan vi tilbyde dig en uddannelse indenfor psykoterapeut i både København og Aarhus. Certificeringen er også anerkendt udenfor NLPs egen verden. Den 4 årige evaluerede psykoterapeutuddannelse på Instituttet er et deltidsstudie med plads til fuldtidsarbejde og familieliv ved siden af.

   Du kan også blive coach. Som coach bruger du i høj grad dine kompetencer i erhvervslivet og uddannelsen er internationalt akkrediteret og godkendt, og vi tilbyder et NLP uddannelsesforløb i både Aarhus og København.

   Læs mere om coach uddannelsen eller om vores lederkursus.

   Hvad siger de andre?
   Vores kunder har noget godt at sige
   Hans-Jørgen Lehmann, læge
   Viden og konkrete teknikker, man straks kan gøre brug af
   I mit fag er tid altid en vigtig faktor, og derfor er god kommunikation afgørende. Igennem årene havde jeg skabt min egen ide om kommunikation, men egentligt aldrig lært noget om det. I min arbejdsdag møder jeg hyppigt mennesker, der er i krise, er kede af det eller bange og nogle gange også vrede.
   Ninna Lüchow
   På tide med et skifte og mere personlig udvikling
   Da jeg gik i gang med uddannelsen som Practitioner, var det fordi jeg altid har brændt for emner som kommunikation, konflikthåndtering og i det hele taget, hvad der sker i mennesket og i mellem mennesker. Jeg har i mange år haft en drøm om at arbejde med mennesker på en anden måde end som traditionel børnehavepædagog.

   I min søgning efter et seriøst NLP-uddannelsessted, blev jeg anbefalet Dansk NLP Instititut.

   Jeg har lært meget om, hvordan vi mennesker hænger sammen adfærdspsykologisk, jeg har fået supergode værktøjer til at snakke med mennesker og forstå andre mennesker. Og så har jeg lært at være nysgerrig på en ny måde.
   Christina Michelle Nielsen, cand.scient.soc., projektleder, ISS
   NLP-studier er den bedste uddannelsesmæssige investering, jeg har gjort!
   Både som beskæftigelseskonsulent og som privatperson bruger jeg hele tiden – og helt bevidst – NLP i min måde at forholde mig til verden på.

   Jeg har læst økonomi, politologi og psykologi på universitetet, men den organisationspsykologi, arbejdspsykologi osv., vi studerede der, betragtede meget mennesket i forhold til samfundet – og var meget teoretisk. Jeg savnede i den grad at arbejde meget mere praktisk med tingene – og at se på det enkelte menneske som individ.

   Jeg vidste fra begyndelsen, at NLP ville åbne op for min forståelse af kommunikation. Jeg har fået en meget mere nuanceret opfattelse af, hvad kommunikation er og kan: Det er et 'powerfult' værktøj!, og det er til dato den bedste uddannelsesmæssige investering jeg har gjort!
   Lars Lastein, Head of Corporate Sales
   Stort udbytte i både mit salgs- og ledelsesarbejde
   Jeg har fået MEGET ud af mine NLP-kompetencer. Jeg har nu nogle helt klare planer for, hvordan jeg som salgschef kan bidrage til mine medarbejderes udvikling. Jeg er blevet væsentligt styrket, når jeg ansætter medarbejdere, og min egen kommunikation internt er tilpasset. Desuden er jeg blevet mere afklaret og afbalanceret på en række områder i både mit professionelle og private virke. Det øger min troværdighed, for jeg har en mere rolig og fattet tilgang til de situationer, hvor bølgerne ellers kunne gå højt!

   Da jeg tilmeldte mig NLP-uddannelsen, var det fordi, jeg netop var tiltrådt mit første reelle lederjob. Jeg vidste, det var nødvendigt med en eller anden form for uddannelse. Jeg havde allerede da en uddannelse, der dækkede områder inden for ledelse og organisation, men ikke psykologi. Så jeg tilmeldte mig NLP-studiet.
   Jens Kauffmann Lund
   At sætte sig bedre i de unges sted
   I mit arbejde med børn og unge er relationer et af de vigtigste ”værktøjer” til at støtte den unge i sin udvikling. NLP har givet mig indsigt i og forståelse for sindets struktur og de ofte bagvedliggende intentioner ved en given handling. Det gør, at jeg i højere grad kan sætte mig i de unges sted og møde dem, der hvor de er, hvilket er en forudsætning for en positiv relation og for at kunne hjælpe de unge.

   NLP har også bidraget til at udvide min faglige viden, så jeg er blevet mere fleksibel i den måde, jeg arbejder med de unge på. Man kan sige, at jeg føler, at min værktøjskasse er fyldt op med nyt værktøj, som gør, at jeg kan arbejde mere kreativt med de mange problemstillinger, jeg står overfor dagligt.

   Som socialpædagog bruger jeg i høj grad mig selv som menneske, og her har NLP bidraget til – på et mere personligt plan – stærkere at kunne håndtere egne følelser og stressfaktorer. Jeg føler mig således mere professionel både personligt og fagligt.
   Heidi Skriver
   NLP som Fodbold fitness Instruktør
   Jeg er uddannet indenfor offentlig administration og har i mange år arbejdet indenfor arbejdsmiljøområdet. Jeg har set mange eksempler på folk som går ned med stress som følge af uklare krav og forventninger på deres arbejdsplads samt tårnhøje forventninger i privatlivet.

   Stress er efterhånden blevet en folkesygdom, og det koster samfundet milliarder af kroner. Jeg har selv været ramt af stress, og ved hvor svært det kan være at komme over det. Det er min overbevisning, at vi kan gøre det bedre, og imødekomme stresssymptomer før det ender ud i en sygemelding.

   Jeg brænder for at hjælpe mennesker med at finde den rette balance mellem arbejds- og privatliv og leve efter deres egne værdier. Derfor valgte jeg at læse NLP.

   Læs vores blog - vi har faktisk lidt på hjertet

   Hvad er psykisk mistrivsel?
   Psykisk mistrivsel er et udbredt og komplekst fænomen, der påvirker både børn og voksne. Men hvad betyder det egentlig, og hvordan kan vi forstå og håndtere det? På Dansk NLP Institut fokuserer vi på hvordan vi kan skabe trivsel gennem bevidsthed, coping strategier og en mere nuanceret tilgang til mentale udfordringer på både arbejdspladsen og i hverdagen.Denne artikel dykker ned i begrebet mistrivsel, udforsker dets årsager, og hvordan vi med NLP kan flytte fokus fra det negativ til det sunde og velfungerende.
   Behandlingsformer – Psykisk sygdom, psykofarmaka og psykoterapi
   Alle behandlingsformer har sine fordele og ulemper. Psykisk sygdom er for mange noget, der kommer i perioder i livet, ofte forårsaget af tidligere oplevelser, traumatiske oplevelser eller en fastlåst livsførelse. Som NLP Psykoterapeut mener jeg derfor ikke at diskussionen kan levere et optimalt nuanceret billede af virkeligheden, hvis debatten vedr. anvendelsen af psykofarmaka tager udgangspunkt i ja/nej holdninger til visse behandlinger. Det kan den til gengæld, hvis debatten centrerer sig rundt om det hele menneske, alle de ressourcer mennesket besidder og forståelsen for fordelene og ulemperne ved de valg, som mennesket træffer, når det kommer til egenbehandling.
   Diagnose og identitet – selvopfattelse og udvikling
   Menneskets evige spørgsmål "hvem er jeg?" har drevet nysgerrigheden gennem tiderne. Ingen er vokset op i perfekte forhold, og det er derfor værdifuldt at reflektere over, hvordan vores opvækst har formet os. Den personlige udvikling er en investering i at forstå vores egne overbevisninger og værdier, der former vores identitet, færdigheder og adfærd. Denne søgen finder vi også i stigende grad gennem diagnoser som forklaringsramme, for hvorfor vi er som vi er. Selvom diagnoser kan give forklaringsrammer, er det også vigtigt at se bagom til oprindelsen af adfærden. I arbejdet som psykoterapeut fokuserer jeg derfor på at undersøge de vilkår, en person har været under, da adfærden blev formet. Dette omfatter også at adressere livsstilsvaner som motion, skærmtid og frisk luft, da de har indflydelse på mental sundhed. Der arbejdes med hele mennesket, alle ressourcerne, mulighederne og forklaringerne, frem for at arbejde ud fra et sygdomsfokuseret anker.
   Afhængighed & misbrug - den pårørendes rolle
   Det sværeste er følelsen af afmagt. Man har gjort alt, man har været sød, hård, pædagogisk, man har ‘ikke’ gjort noget, og den med afhængighed er stadigvæk afhængig. Det er forbundet med en masse følelser, både afmagt og en vente-sorg. Håbet kan gå over i håbløshed, og man kan som pårørende sidde med mange af de samme følelser som den med afhængighed har - håbløshed, magtesløshed og afmagt.
   Traume & afhængighed
   Afhængighed har en intention, og den er positivt orienteret. Afhængig adfærd kan derfor forstås som menneskes forsøg på at opfylde umødte behov. Så hvad er det så for et rum der bliver skabt for den afhængige og hvordan kan NLP terapeuter hjælpe klienter med afhængig adfærd til at forstå hvilke umødte behov afhængigheden dækker over? Og hvordan går det i praksis til at de samme traumer går i social arv?
   Voksne børn af misbrugere - utilregnelighedens angst
   “Jeg har gennem årene erfaret at alle med misbrug bærer på en form for bagage, typisk en form for forsømmelse eller traume. Mange af dem, der er misbrugere, er vokset op i familier med misbrug enten i form af stoffer eller alkohol. Jeg tror på, at vi kan reducere generationel overførsel af misbrug ved at hjælpe voksne børn af misbrugere til at forstå dynamikkerne af at have opvokset under sådanne vilkår.” - Jane Strandgaard, Socialrådgiver, psykoterapeut og foredragsholder
   Social angst - fobi for mennesker
   Social angst - fobi for mennesker “Hvorfor kigger de sådan på mig? Hun kan sikkert se, at jeg er rød i ansigtet! Jeg har det varmt, nu får jeg det endnu varmere. Jeg føler jeg skal kaste op, alle kan se at jeg ser underlig ud. Jeg vil bare gerne hjem nu.” Lyder det bekendt? De fleste af os kan nok nikke genkendende til at have haft det sådan i løbet af vores liv. Dette betyder ikke nødvendigvis at vi har social angst, da det i afstemte mængder relateret til specifikke scenarier kan være et udtryk for almindelig generthed eller præstationsangst. Så hvad er forskellen på dette og social angst?
   ‘Os’ og ‘dem’ - forståelse af konflikter
   Det ligger i vores levende natur at inddele os i grupper – især når magtrelationer ikke er på plads. Når magtrelationer ikke er på plads, er vi mere tilbøjelige til at skabe en ‘os’ og ‘dem’ mentalitet, idet det ligger naturligt for os som mennesker at indtage magtpositioner, der ikke er besatte. På denne måde kommer vi til at gøre os fremmede for hinanden, og konflikter kan opstå. Samtidig, er vi alle som mennesker, drevet af at være en del af et fællesskab; at høre til, og at kunne spejle sig i en gruppe. Især i denne tid er der mange klare eksempler på personer der har inddelt sig efter ‘os’ og ‘dem’, hvilket både synes logisk med afsæt i hvordan magt fordeles og tages, og samtidig uforståeligt, når det, der synes at være allermest brug for, er sammenhold.
   NLP: autenticitet og inklusion i fællesskaber
   Hos NLP medfører en forståelse af vores 'downloads' at vi kan at hvile i vores principper på en måde hvor vi ikke kræver at andre begrænser deres principper for at tilgodese os. Forstår vi hvor vores downloads kommer fra, er vi i stand til både at forstå os selv som mennesker, forstå de mennesker der har været med til at forme vores downloads, og placere gamle downloads på hylder der giver os friheden til at regulere os selv i nuet, med nye ‘uploads’, - så vi kan handle ud fra det menneske vi ønsker at være, overfor de mennesker vi møder i dag.
   Digital narko: Hvad sker der med os og vores relationer, når smartphones skaber afhængighed?
   I øjeblikket er læge og forfatter, Imran Rashid, på en mission, der går under hashtagget #erderenvoksentilstede. En mission, der sætter fokus på implementeringen af smartphones i børns liv og brugen af sociale medier. Noget, der er som at placere et barn på en cykel og sende det ud i trafikken uden cykelhjelm og færdselsregler. Men hvorfor drages vi af telefoner og de sociale medier – og hvorfor taler man om digital narko?

   Annegrethe er en erfaren NLP Psykoterapeut MPF, Supervisor & Coach ICF og Institutleder og underviser på Dansk NLP Institut.