Bliv ringet op

  Bliv ringet op

  Har du brug for hjælp til at vælge uddannelse?

   Vi er her for at hjælpe dig.
   Skriv til os og vi vender tilbage snarest muligt.

   Skam og vrede i parforhold

   • Gerda Feldborg
   • 2. juli, 2021

   Dette indlæg beskriver nogle symptomer på skam, samt nogle mekanismer, alle mennesker kan risikere at ligge under for, men som er særlig udtalte i parforhold, nemlig skam-vrede-spiraler. Til sidst en kort beskrivelse af hvordan man kan håndtere og behandle fænomenet.

   Besynderligt nok er et af de mest forekommende begivenheder i parforhold et fænomen, der ikke er blevet undersøgt særlig meget, hvilket nok skyldes, at det er et tabuemne. Det handler om vold og eskalerende vrede. Nogle forskere har undersøgt fænomenet og er kommet med nogle antagelser om, hvad der foregår – dog er der mange sider af denne sag det ville være overordentligt hensigtsmæssigt at få kigget mere grundigt på. Dette kunne måske også have den konsekvens, at der kom større fokus på det og dermed mindre forekomst af voldsomme skænderier, vold og andre menneskeligt uværdige hændelser i parforhold i fremtiden.

   Den oprindelige og tidlige skam

   Den konklusion, der er fremherskende i dag er, at der, når der forekommer især ukontrollable skænderier, der evt. eskalerer og måske ender i vold af en art, er både skam og vrede til stede i en særlig kombination. Det der driver denne form for skam/vrede- samspil i parforholdet er skam, som er blevet enten undertrykt eller ikke-erkendt skam, dvs. skammen er fjernet fra bevidstheden. 

   Skam er i sin oprindelige udgave en medfødt og overordentlig hensigtsmæssig mekanisme, sindet har til at regulere adfærd i sociale sammenhænge. I den sunde form kræver det, at barnet (dette grundlægges tidligt i livet) bliver afstemt af en voksen, så den indre oplevelse af sig selv bliver genoprettet til en balanceret form. Det er lige meget om personen får en forestilling om eller reelt bliver negativt vurderet eller evt. bliver afvist, så udløser det skam. Følelsen af skam omhandler hele personen, der får en opfattelse af, at hele mig er forkert, hvor skyld fx ”kun” omhandler, at man har gjort eller ikke gjort noget forkert, der kan sones. 

   Når skam viser sig, får man fokus på sig selv, og vil straks føle sig forkert, ”skrumpe”, føle sig lille og værdiløs, lyst til at flygte, fremmedgjort og båndet til den anden virker usikkert. Symptomerne på skam er, at vedkommende kigger ned/væk, bliver tavs og evt. skifter farve i ansigtet.

   Skam-vrede og skam-skam i parforhold

   Fremmedgørelsen kan fremtræde i to hovedformer i et parforhold, nemlig for stramme bånd – hvor personen bliver opslugt som person i relationen med den anden eller for løse bånd, hvor båndet er usikkert, og i begge tilfælde giver det skrøbelige bånd. Også selvom, det er i et langvarigt ægteskab. 

   I begge tilfælde kan personen ikke regulere sin distance til den anden og vil derfor føle sig fremmedgjort.

   Skam-vrede og skam-skam spiralen skabes

   Hvis et menneske bliver udsat for gentagne gange at blive skammet ud og ikke får givet udtryk for følelsen og ikke bliver afstemt, vil der på et tidspunkt opstå en særlig følelseskombination idet selvet, menneskets inderste kerne – kunne man kalde det – på et tidspunkt bliver vred over denne belastende tilstand og en udskamning, der oftest er uretfærdig. Denne vrede, der ikke nødvendigvis kommer til udtryk, enten fordi det er ”farligt” for barnets overlevelse i familien eller at vrede er ”forbudt” i familien, vil lægge sig helt tæt op ad skammen og udløses herefter sammen med skammen. 

   Derudover vil personen på et tidspunkt begynde at skamme sig over at blive vred og vred over at skamme sig. Dermed er skam-vrede-spiralen etableret. For især kvinder gælder det, at det oftest er en skam-skam-spiral, der bliver skabt, da vreden her er mindre intens og skam er mest intens.

   Spiralerne i parforhold

   Det er disse specielle kombinationer, der ofte påvirkes og driver de ukontrollable skænderier og den vold, der opstår i nogle parforhold, både langvarige ægteskaber og kæresteforhold. Nogle forskere har kaldt det et agtelses-følelses-system. Dette kan antage både positive og negative former. Den positive form mellem parterne, hvor der forekommer gensidig afstemning og respekt, medfører stolthed og yderligere gensidig respekt og stærke bånd mellem parterne. 

   Hvis den ene eller begge parter oplever at blive afvist i kraft af kritik, fornærmelser eller at den anden trækker sig (pga skam – der så udløser skam hos den anden), medfører en kædereaktion af skam og vrede både hos den enkelte og mellem parterne. Denne dynamik af fjendtlige følelser medfører ofte, at situationen eskalerer. Den er særlig ukontrollabel ved ikke-erkendt skam, som ofte hænger sammen med niveauet af destruktivitet. 

   Derudover er der fundet, at vreden varer meget længere, nogle gange i timevis, når der er skam til stede. Følelser er ellers kun forholdsvis kortvarige, men her bliver vreden fodret af skammen, samtidig med at skammen fremkalder yderligere skam hos begge parter og dermed vrede igen.

   Dette samspil har betydning for parrets oplevelse af mangel på solidaritet og den fremmedgørelse der forekommer og dermed selvfølgelig en nedsat oplevelse af samhørighed og tilhørsforhold.

   Hvorfor er det mænd, der oftest tyer til vold?

   Der mangler stadig at få klargjort nøjere, hvorfor det er mænd, der oftest tyr til vold.  Det forekommer selvfølgelig, at det er en kvinde, der er voldelig over for manden, men det er markant hyppigere mænd, der griber til overgreb og vold. Der er fremsat forskellige årsagsforhold til dette, nemlig at kulturelle, økonomiske, genetiske og følelsesmæssige ligger til grund for de basale motiver til voldelig adfærd. Der er nogle kulturelle og stærke normer i den socialisering og følelsesmæssige udvikling mænd gennemgår. Dette medfører, at mænd ofte omdirigerer skammen til det ubevidste og derfor er dem, der udtrykker vrede. De skammer sig over vreden og bliver vrede over det, hvilket fører til den eskalerende form. 

   Hos kvinder er det i højere grad den åbne udifferentierede ( dvs. en form uden retning og derfor altomfattende) form for skam, der kommer til udtryk. Her oplever kvinden i denne åbne udifferentierede skam passivitet, generthed og tilbagetrækning – hvilket medfører skam over skammen – altså en skam-skam-spiral. Selvfølgelig er der også hos en del kvinder en skam-vrede-spiral, der bliver udløst af parrets interaktioner. 

   Bearbejdning af spiralerne i parforhold

   Som det fremgår af ovenstående, ser det ud til, at der er noget at arbejde med, når et par har nogle uhensigtsmæssige ubehagelige skænderier eller måske voldelige episoder i deres ægteskab.  Der kan arbejdes hver for sig med parret eller sammen, hvor det er vigtigt at få både skammen og vreden frem i lyset og få snakket om det på en hensigtsmæssig måde. 

   Hvis der er voldsomme skænderier eller vold, vil jeg anbefale terapi hver for sig i starten og senere sammen. Terapeuten skal samtidig være grundigt inde i disse skam-vrede-mekanismer, da de i deres natur ofte viser sig under radaren og kan være svære at opdage. Hvis skænderierne har et mindre alvorligt udtryk, kan parret måske godt snakke sammen om det, såfremt de begge er enige om, at det skal foregå på en sober måde. Desuden skal der være aftale om at stoppe samtalen, hvis den på nogen måde bliver andet end den gode samtale. Måske nogle korte samtaler i starten. Aftalen skal også indeholde en aftale om at man kun taler om hvad der sker hos sig selv, ikke siger noget om den anden og den anden ikke påstår at den ene siger noget forkert om sig selv. Der skal nok regnes med, at det er noget, der tager en vis tid før disse spiraler er passiviseret. 

   Når og hvis parret får bearbejdet skam-vrede-spiralerne, opstår der stolthed – som er det modsatte af skam – en stolthed, respekt og samhørighed, der givet vil styrke ægteskabet. Parterne kommer til at kende sig selv og hinanden på en helt ny måde, som helt sikkert vil berige parrets samliv.