Parterapi på psykoterapeutuddannelsen

Skrevet af Mark Willimas den 24. februar 2012

Som en del af vores 4 årige psykoterapeutuddannelse får du forståelse for og færdigheder i parterapi. Parterapi er et område inden for psykoterapi, som retter sig mod at hjælpe par med at forstå og forandre de negative tanke- og handlemønstrer, som de, når de søger hjælp, ofte har opbygget gennem længere tid.

I tråd med principperne inden for NLP kan et parforhold betragtes som relationen mellem to mennesker, der har hver deres individuelle måde at sanse og opleve verden på. Hvert menneske forvalter sin sansning og oplevelser gennem sin kommunikation og både oplevelse og kommunikation er forskellig fra andre mennesker. Det kaldes for en programmering og har stor betydning for, hvordan det enkelte menneske opfatter sig selv og hvordan han/hun indgår i samspillet med andre mennesker – ikke mindst i et parforhold.

 

Lær at finde løsninger på parforholdets konflikter

I et parforhold eller i en familie er det ofte en manglende forståelse for en partners måde at forstå verden på, som kan skabe gnidninger, konflikter eller decideret brud for relationen. Det kan komme til udtryk ved skænderier, tilbagetrækning, uenighed om næsten alt, respektløshed, mangel på den nære kontakt og kommunikation i det hele taget. Med parterapi på psykoterapeutuddannelsen sættes der fokus på at forstå, hvorfor uoverensstemmelserne og konflikterne opstår – og således at rette fokus på at identificere og bevidstgøre et pars forskellige måder at sanse og opleve verden forskelligt. Dette giver overblik over situationen og åbner op for at finde løsninger, så parret kan komme videre og finde ind til roen, glæden og nærværet.

På uddannelsen bruger vi metoden Neuro Lingvistisk Programmering (NLP), som er en metode, der søger at forstå sammenhængen mellem sanserne, tankerne og sproget. Inden for NLP er man optaget af, at sansning udgør grundlag for tanker og at tanker har stor betydning for vores sprog og kommunikation. Omvendt er vores sprog og kommunikation også med til at forme vores sansning og tænkning.

 

Du får specifikke teknikker til parterapi

Inden for rammerne af NLP introduceres du for teknikker i, hvordan du som terapeut kan hjælpe et par med at identificere den sansning og tænkning, der ligger til grund for de måder, parterne hver især kommunikerer på. Når du sammen med parret har identificeret disse, bliver parret bevidste om, at de faktisk oplever verden på forskellige måder. Denne bevidsthedsgørelse er et vigtigt grundlag for udvikling og forandring i parrets dysfunktionelle kommunikation.

På psykoterapeutuddannelsen får du færdighederne til også at blive god parterapeut. Du lærer at identificere de psykologiske dynamikker, som er dysfunktionelle i et parforhold og som vedligeholder parrets konflikter. Desuden lærer du at hjælpe andre med at navigere i de udfordringer, der naturligt opstår der, hvor mennesker skaber resultater sammen, som eksempelvis i parforholdet.  

Hvis du er interesseret i at vide mere om vores psykoterapeutuddannelse, hvor parterapi blandt andet indgår som en del af undervisningen, så læs mere om vores psykoterapeut uddannelse.