Bliv ringet op

  Bliv ringet op

  Har du brug for hjælp til at vælge uddannelse?

  Hvilken afdeling er nærmest dig?

   Vi er her for at hjælpe dig.
   Skriv til os og vi vender tilbage snarest muligt.

   Sådan skaber du dit eget liv

   • Annegrethe Williams
   • 19. januar, 2022
   NLP Psykoterapeut, MPF & NLP Coach, ICF
   Læs mere om Annegrethe Williams

   You Create Your Life: – Quantum Physics Explains How er titlen på bogen skrevet af Henning R. Jensen, M SC, udgivet midt 2021. 

   Henning er Ingeniør og forsker og forklarer i bogen hvordan kvantefysik, som har eksisteret i over 100 år, underbygger det faktum, at vi skaber vores eget liv.  

   I bogen bliver der forklaret, hvordan vores tanker, følelser og overbevisninger skaber vores liv. Vores tanker og følelser skaber og eftergiver energi, som influerer både os selv og vores omgivelser.

   Kvantefysik forklarer, hvordan vi har det

   Kvantefysikken har gjort det muligt for os at måle de bølger, der kommer fra vores hjerne og vores hjerte. Vi har alle vores egen unikke frekvens, fordi det afhænger af vores DNA. Det forklarer også, hvordan en mor og et barn kan fornemme hinanden, og hvordan identiske tvillinger kan fornemme hinanden på lange afstande. 

   Dit helbred er også influeret af dine tanker, følelser og overbevisninger, fordi de får hjernen til at udskille kemikalier til kroppen på den måde, den opfatter verdenen. 

   Kvantefysik viser os fundamentalt, at alt er energi – Alting er forbundet på samme måde som bølger i havet influerer og forandrer hinanden, når de mødes. Det er derfor, at følelsen af forbundethed er så vigtig for os alle. 

   Vi kan styre vores liv i den retning, vi ønsker

   At være bevidst om, hvordan vi handler, føler og tænker gør os i stand til bedre at styre vores liv i den retning, vi ønsker. Ved at undersøge og rense ud i gamle overbevisninger, som ikke længere tjener os – og ved at skabe balance mellem hoved og hjerte, kan vi opnå det liv, vi ønsker.

   Vi lever i en verden, hvor en del mennesker er programmeret til at tro på alt, der kan måles og vejes; måske fordi de har befundet sig i miljøer med det downloadet, der stammer fra tiden med Newton og Decardes. Tankevækkende er det også, at det tog ca. 100 år at ændre overbevisningen, om at ”jorden er flad” til, at ”jorden er rund”, som langt de fleste tror på i dag.

   Vores indre klima kan påvirke det ydre klima

   Henning R. Jensen beskriver i sin bog You Create Your Life: – Quantum Physics Explains how, at vi med Niels Bohr og Einstein ved, at ”alt er lavet af energi” og derfor påvirker vores tanker og følelser os selv, andre og dermed den verden, vi lever i! Man kan her tale om, at vores indre klima kan påvirke det ydre klima! 

   I dag kan man måle et elektromagnetisk felt omkring jorden, og man kan måle et elektromagnetisk felt omkring mennesket, og det giver egentlig meget god mening. Hvem har ikke prøvet at blive påvirket af én, som er sur eller det modsatte, én som er glad. Ja, følelser er energi og smitter; det har de fleste oplevet! 

   Overbevisninger smitter også: har et barn oplevet at være elsket, vil det føle sig elsket. Oplever barnet at være utilstrækkelig og måske uønsket, vil barnet føle sig utilstrækkelig og uønsket (programmering).

   Vigtigheden af personlig udvikling

   Med inspiration fra bogen You Create Your Life: – Quantum Physics Explains How af Henning R. Jensen, kan vi på Dansk NLP Institut til stadighed understrege vigtigheden af personlig udvikling, så din energi kommer på en højere frekvens. 

   De som det har særlig relevans for er ledere, pædagoger, sygeplejersker, socialrådgiver, lærere m.m., der til dagligt professionelt arbejder med børn, unge, voksne og ældre. Det kan også være meget relevant for dig, som er forælder. Er man som borger tvunget til at være i samme rum med et menneske, er det særlig vigtigt, at det menneske har mere kærlighed og hjerteenergi end frygt, angst eller stress, som har en meget lavere energi. 

   Vi fortjener alle kærlighed, forbundethed og ro. Faktum er, at vi kan opleve det modsatte i kampens hede. Når vi ved noget om kvantefysik, giver det mening at forstærke netop de ressourcer, og det gør vi blandt andet med NLP: Med NLP får vi mulighed for at bearbejde vores grundkonflikter og hverdagskonflikter og på den måde er vi med til at øge energiniveauet i verdenen.      

   Skab det liv, du ønsker

   Når du ved, hvem du er ud fra den programmering, du har, kan du stille og rolig undersøge og få bearbejdet dine ”downloads”, herunder begrænsende overbevisninger, tanker og følelser der skaber unødig ubehag dårlig eller lav energi. Måske binder du energi i ubearbejdet sorg og/eller uforløste traumer? Nogen vil sige omstændigheder, der har ”lukket vores hjerte”. 

   Når vi med kærlighed, åbenhed, accept og taknemmelighed får bearbejdet, hvad der måtte være får vi frigivet energi til glæde for os selv, til glæde for andre og til glæde for verden.      

   På Dansk NLP Institut får du indsigt, erkendelse og nye handlemuligheder, så du kan skabe det liv du ønsker.