Bliv ringet op

  Bliv ringet op

  Har du brug for hjælp til at vælge uddannelse?

  Hvilken afdeling er nærmest dig?

   Vi er her for at hjælpe dig.
   Skriv til os og vi vender tilbage snarest muligt.

   ‘Os’ og ‘dem’ – forståelse af konflikter

   • Annegrethe Williams
   • 23. november, 2023
   NLP Psykoterapeut, MPF & NLP Coach, ICF
   Læs mere om Annegrethe Williams

   Det ligger i vores levende natur at inddele os i grupper – især når magtrelationer ikke er på plads. Når magtrelationer ikke er på plads, er vi mere tilbøjelige til at skabe en ‘os’ og ‘dem’ mentalitet, idet det ligger naturligt for os som mennesker at indtage magtpositioner, der ikke er besatte. På denne måde kommer vi til at gøre os fremmede for hinanden, og konflikter kan opstå. Samtidig, er vi alle som mennesker, drevet af at være en del af et fællesskab; at høre til, og at kunne spejle sig i en gruppe. Især i denne tid er der mange klare eksempler på personer der har inddelt sig efter ‘os’ og ‘dem’, hvilket både synes logisk med afsæt i hvordan magt fordeles og tages, og samtidig uforståeligt, når det, der synes at være allermest brug for, er sammenhold. 

   Inkluderende perspektivering

   Vi lever i en tid hvor inklusion og diversitet står forrest på dagsordenen, samtidig med at ensomhed og mistrivsel blandt især børn og unge stiger, og flere fortsat bliver diagnosticeret. Der kommer flere og flere kasser som vi kan placere os i, flere muligheder for ‘os’ og ‘dem’, og samtidig fortæller statistikkerne, at det vi behøver er fællesskab, forståelse og inklusion. Vi mangler et perspektiv der samler os, og lærer os hvordan vi står stærkt med os selv, med åbenhed overfor andre, med mindre frygt, uden at bruge kasser som skjold for sårbarheden. 

   Som voksne har vi muligheden for at vise hvordan dette kan gøres i praksis. Ved at arbejde med os selv og vores indre konflikter og dilemmaer, kan vi vise hvordan vi ved at hvile i os selv kan skabe mere kognitiv, følelsesmæssig og sanselig fleksibilitet for os selv og andre omkring os. Vi kan udvikle vores mentaliseringsevne, antage et metaperspektiv, og skabe plads og inklusion. Dette kan føre til mindre polarisering, mere nuance og harmonisk diversitet i samfundet.

   Vigtigheden af inklusion i fællesskaber

   På Dansk NLP Institut arbejder vi derfor med at opbygge egen-forståelse på et dybere plan, så vi kan bearbejde vores fastlåsthed, skabe en dybere forståelse for vores perception, og som psykoterapeut hjælpe andre til at gøre det samme.

   Inklusion i fællesskaber

   Konflikter

   Magtrelationer der ikke er på plads skaber frygt, og frygt skaber polarisering, der eskalerer konflikter. For at forstå konfliktens udvikling arbejder vi på Dansk NLP Institut med at forstå, hvad en konflikt er, hvorfor de opstår og hvordan de udvikler sig. På Dansk NLP Institut holder vi af uenighed, og især håndtering af uenighed. Det er vigtigt at kunne håndtere uenighed da: 

   Vi lærer noget nyt om os selv, om andre og verden generelt

   Vi undgår unødig ressourceforbrug (tid, penge, energi) når konflikter har udviklet sig til brud, krig, mm.

   Konflikttrappen er et kommunikationsværktøj, der kan anvendes i fællesskab til at vurdere graden af konflikt. En forudsætning for at anvende konflikttrappen som redskab også til at identificere de konflikter og dilemmaer, der er inde i os selv.

   Hvorfor vi forstår kommunikation forskelligt

   Konflikter og dilemmaer i os selv 

   Hos Dansk NLP Institut arbejder vi med konflikter i bred forstand herunder hvordan konflikter og dilemmaer optræder i os selv. Hvis f.eks. bekymring omkring vores image overskygger integriteten overfor vores holdning, kan der opstå et spændingsfelt, der kan blive til et dilemma, både inde i os selv, men også i form af en ambivalens over for omverdenen. 

   Desværre er det de færreste af os, der er opdraget til at det er OK at tænke det vi tænker, føle det vi føler, og at udtrykke vores behov når de opstår, hvorfor det også må tænkes at være svært for børn og unge omkring os at lære det. Hvis vi vil skabe en mere inkluderende verden, må vi derfor starte med at forstå os selv.

   Jo mere vi hviler i vores egen integritet og holdninger, jo mere fleksible er vi i stand til at være overfor andre menneskers holdninger. Egen-rummelighed skaber med andre ord en større kollektiv frihed omkring en. Så hvordan arbejder NLP med at identificere de konflikter og dilemmaer, der bor i os? 

   Hvorfor vi reagerer forskelligt i konflikter

   Chunking 

   Chunking er et begreb og et værktøj, vi arbejder med i NLP. Chunking helt kort:
   “Kan man spise en elefant?”
   “Ja det kan man godt, så længe man spiser den i mindre  bidder”

   Chunking er relevant, når vi definerer mål og delmål. Sprogligt anvender vi også chunking: 

   • Vi kan chunke op, gå fra noget specifikt til noget mere overordnet. 
   • Vi kan chunke ned, gå fra noget generelt til noget mere konkret. 
   • Vi kan chunke sidelæns og finde flere eksempler, synonymer, ideer og løsninger fx i forbindelse med konfliktløsning.   

   Helt grundlæggende udspiller konflikter sig på adfærdsniveau og løses på værdiplan. I konflikter vil vi se specifik adfærd med overskriften at kæmpe, specifik adfærd med overskriften at flygte og specifik adfærd med overskriften handlingslammelse. Når vi i NLP arbejder med chunking går vi ind i den konkrete adfærd og finder frem til den dybereliggende drivkraft i den specifikke adfærd, hvor vi ofte finder ud af at vi dybest set alle ønsker det samme, nemlig at høre til, føle os accepteret som den man er og at finde RO. 

   Det handler derfor om at benytte sig af NLP´s kommunikationsværktøjer for at kunne undersøge bevæggrunde på et dybere plan og finde frem til vigtige nuancer, i stedet for at være fastlåst i rigtigt og forkert. Udvidelse af perspektiv handler nemlig om at forstå den måde vi er kodet på, til at opfatte os selv, andre og verdenen. 

   På denne måde kan konflikter og magtforhandling ses fra forskellige niveauer, gående fra subjektivt (mikro niveau), socialt kollektivt (meso niveau) til strukturelt kollektivt (makro niveau). På denne måde kan vi ‘Chunke’ vores opfattelser så de kan folde sig ud med større forståelse.

   Konflikt og magtforståelse

   At blive mødt & forstået – at få nye handlemuligheder   

   Hvis vi er rigide og opfatter ‘os’ og ‘dem’ i et sort/hvid perspektiv, så er vi ufleksible og fastlåste i vores konflikter og konfliktniveauet kan stige til uanede højder. Vi binder vores energi ved at fastholde vores ståsted. Derfor er det vigtigt at blive mødt og forstået, ligesom det er vigtigt at kende intentionen bag den konkrete adfærd. Når vi kender den bagvedliggende drivkraft i adfærden, bliver straks lettere at komme videre i processen. 

   På Dansk NLP Institut arbejder vi med at skabe selvindsigt, selverkendelse og nye muligheder. Samtidig kan NLP værktøjerne hjælpe os med at skifte fokus og frigive energi fra bundne ressourcer. Ressourcer og energi til at hvile i os selv med mentalt overskud. Mentalt overskud til blandt andet at være sammen med andre mennesker, lytte, forstå, perspektivere og finde nye løsninger til det som startede med at være fastlåst. Det er det der sker, når NLP er nyttig, også når det er konflikter det handler om.  

   Forstå konflikter i dine nære relationer