Bliv ringet op

  Bliv ringet op

  Har du brug for hjælp til at vælge uddannelse?

  Hvilken afdeling er nærmest dig?

   Vi er her for at hjælpe dig.
   Skriv til os og vi vender tilbage snarest muligt.

   Håndtering af angst blandt unge og børn

   • Annegrethe Williams
   • 1. marts, 2021
   NLP Psykoterapeut, MPF & NLP Coach, ICF
   Læs mere om Annegrethe Williams

   Hvor mange børn og unge oplever symptomer på angst?

   • Børn og unge med angst eller depression, ADHD eller spiseforstyrrelser består i 2016 af 32.600 børn og unge. Det svarer til 26 ud af 1.000 børn og unge. ADHD fylder mest med 25.000 børn og unge, efterfulgt af angst eller depression med 7.200 børn og unge. Spiseforstyrrelser udgør 2.500 børn og unge.

    

   • Målgrupperne er tredoblet siden 2006. Dette kan både skyldes, at flere børn og unge har en psykisk lidelse, men kan også skyldes, at flere børn og unge udredes og får stillet en diagnose.

    

   • Der er forskelle på tværs af målgrupperne i hvor stor en del, hvor ofte samt hvilke dele af sundhedsvæsenet at børn og unge har kontakt til. Fx har børn og unge med spiseforstyrrelser hyppigst kontakt til psykiatriske hospitalsafdelinger.

    

   Kilde: Sundhedsstyrelsen 2018

   Hvorfor får nogle børn og unge angst?

   Der er mere end én forklaring på, hvorfor børn og unge udvikler angst. 

   Årsagen til angst hos unge kan i nogle tilfælde være, at der er en klar belastning eller hændelse i den unges liv, som udløser angsten. Det kan være hvis far og mor bliver skilt, hvis der er dødsfald i familien, hvis der er indbrud i hjemmet eller hvis barnet bliver drillet i skolen. 

   I andre tilfælde kommer angsten tilsyneladende ud af det blå. Det der fører til angst hos ét menneske, kan være en midlertidig stressfaktor hos en anden! 

   Der er sket en stigning i angsttilfælde blandt børn og unge

   Jf. undersøgelser udarbejdet af sundhedsstyrelsen er der sket en stigning i angst blandt børn og unge – det er faktisk en tredobling siden 2016. 

   Det kan både skyldes, at flere børn og unge har en psykisk lidelse, men også at flere børn udredes og får stillet en diagnose. Uden tvivl kan coronakrisen også også være en faktor, der er med til at skabe en stigning i angst blandt børn og unge. 

   Langt de fleste angstlidelser starter i barndommen. 80% af angstramte er under 20 år, når sygdommen bryder ud, og jo hurtigere en angstlidelse behandles, des lettere er det at komme af med den.

   Børn og angst

   ”Jeg turde ikke se nyhederne og TV eller høre Radioavisen, for det var meget skræmmende at vide, hvad der skete ude i verden. Jeg blev meget bange og tankerne kredsede om, hvornår det ville ske her hos os.” 

   Pige 11 år. 

    

   ”Jeg havde så mange frygtelige tanker om, hvad der kunne ske, når det blev mørkt og jeg skulle lægge mig til at sove, at jeg var nødt til at sove sammen med mine forældre i deres seng. Jeg kunne ikke sove andre steder, heller ikke deltage i lejrskole, det var ikke sjovt.” 

   Pige 13 år.

    

   ”Jeg turde ikke gå i skole. Jeg var så bange for at sige noget dumt, rødme, stamme eller svare forkert i timerne, så både læreren og mine klassekammerater ville grine af mig. Til sidste turde jeg slet ikke gå udenfor, jeg var på alle måder bange for at opføre mig forkert.” 

   Dreng 14 år.

   Hvad giver unge angst?

   Hvorfor oplver børn og unge angst? Det børnene udtrykker i udsagnene ovenfor er klart og tydeligt. De typiske tegn på angst hos børn er, at de oplever angst overfor det, der ikke er sket endnu – dét der kan ske!

   Et barn med angst symptomer kan have alle former for angst: Enkeltforbier, seperationsangst, generaliseret angst, socialangst og panikangst, og de kan alle forekomme i forskellige grader. 

   Børn og unge med høj grad af angst kan ikke gå i skole eller være sammen med deres venner! Dem med lav grad af angst mærker angst i enkelte situationer, resten af tiden klarer han eller hun sig lige så godt som sine jævnaldrende. Graden af angst hos børn og unge kan også variere fra dag til dag. 

   Tegn på angst hos børn og unge

   Vores menneskehjerne bliver udviklet gennem vores opvækst. Hjernen er udstyret med evnen til at konstruere og forestille sig noget, der ikke er. Vi er også udstyret med instinkter, der hjælper os med at overleve. Det er her katastrofetankerne kommer ind i billedet, og det der sætter skub i angsten. 

   Tegnene på angst ved børn kan netop være, at de er bange for, at sætte sig selv i situationer, hvor de ikke har kontrol over, hvad der skal ske. Derfor handler det om, at børnene får opbygget et modent nervesystem, hvor der er høj grad af samstemmighed mellem det vi oplever – uanset om det er behageligt eller ubehageligt – og dét som giver mening. 

   Det handler om at børnene lærer gode strategier, så de bliver i stand til at håndtere deres  tanker, følelser og adfærd. Det er en modningsproces, hvor der er brug for voksne mennesker med et modent nervesystem, som barnet og den unge kan længe sig op af.

   Hvem kan hjælpe børn og unge med angst?

   Nogle vil sige: det kan psykologer! Men der er også mange andre som kan hjælpe. Familiemedlemmer og professionelle som sygeplejersker, lærer og pædagoger  kan være med til at afhjælpe angst hos børn og unge. 

   Børn og unge kan også hjælpe hinanden. For mange kan det at vide, at man ikke er den eneste, der døjer med angst være en utrolig lettelse. 

   Dog kan forældre og pårørende til børn og unge med angst også stå i vejen for at hjælpe på en rolig og konstruktiv måde. Typisk vil de bekymre sig så meget for sit barns trivsel, at det egentlig bliver en hindring for dem for at hjælpe. Forældre til børn og unge med angst symptomer kan dog lære, hvad man skal stille op, således man bedre kan hjælpe. 

   Hvordan behandler man angst hos børn og unge? 

   Oplever du som forældre, at hjælpen ikke rækker og angstsymptomerne bliver for slemme, så er det vigtigt, at du hjælper dit barn med at søge professionel hjælp. Det kan være hos en psykolog eller en psykoterapeut med speciale i børn og unge med angst. Som NLP Psykoterapeut bliver man bl.a. uddannet til at arbejde med forskellige angstformer hos voksne, børn og unge i alle aldre. 

   Med NLP psykoterapi behandler man børn og unge med angst ud fra samme principper som den måde man behandler voksne, der døjer med angst. Når det er børn vi arbejder med, handler det om at tilpasse processerne til børnehøjde.   

    

   ”Det var en lettelse, da jeg opdagende, at mine katastrofetanker ej var virkelighed! Til gengæld fandt jeg ud af at mine uhyggelige tanker havde et kærligt budskab! Jeg lærte at sige til mig selv med en rolig stemme ”hej tanke der er du igen, jeg ved du bare er en tanke med et ønske om det bedste for mig og min familie.” Og skifte fokus på det der gør mig rolig i stedet for urolig, I stedet for at angsten styrede mig, er det nu mig der styrer angsten.” 

   Pige 13 år.

   Lær at tackle angst hos børn og unge

   Jo mere man ved om angst, jo mere man ved, hvad man stiller op med den, og jo mindre ubehageligt bliver det både for barnet, den unge og de voksne omkring barnet. 

   Ja, faktisk kan man lære at blive ven med angsten! Når vi lærer at forstå og håndtere angsten med psykoedukations (undervisning i angst) effektive kommunikations- og forandringsværktøjer i form af gode psykoterapeutiske NLP værktøjer, kan vi lære at tage styringen over angsten, så den ikke styrer os i samme grad. 

   Børn og unge drager nytte af at være sammen med voksne modne mennesker, der kender til angst og hvordan man håndterer angst, så barnet og den unge lærer de samme redskaber.

   Det er desuden vigtigt at få talt om angst; hvad der er svært og hvad man kan gøre. Angst er en naturlig følelse at have i en kortere eller længere periode i et liv. Og det er ok – og til tider nødvendigt – at søge professionel hjælp til at afhjælpe angsten. Og det skal være den voksne, der tager det ansvar for, hvornår det er nødvendigt at tage den beslutning.

    

   Allerede på 1. året, NLP Practitioner lærer man om følelser og det at håndtere følelser om angst. På 1. året bliver man undervist i forskellige NLP forandringsprocesser hvor man lærer at skifter vinkel. Det man selv lærer at gøre, kan man hjælpe andre med at gøre og især når man arbejder med børn, unge og voksne, der døjer med angst.