Bliv ringet op

  Bliv ringet op

  Har du brug for hjælp til at vælge uddannelse?

  Hvilken afdeling er nærmest dig?

   Vi er her for at hjælpe dig.
   Skriv til os og vi vender tilbage snarest muligt.

   Brug dine evner som coach til konflikthåndtering på arbejdspladsen

   • Annegrethe Williams
   • 26. september, 2019
   NLP Psykoterapeut, MPF & NLP Coach, ICF
   Læs mere om Annegrethe Williams

   Indholdsfortegnelse:


   Vi kommer alle ud for konflikter flere gange i løbet af livet. Det kan være på arbejdspladsen, i skolen og hjemme i privaten. Konflikter på jobbet er svære at undgå – også selvom vi ved, at alle arbejdspladser er afhængige af gode relationer med hinanden. 

   Men alligevel får vi ofte behov for konfliktløsning og en måde at håndtere de negative reaktionsmønstre. Håndterer og løser vi konflikterne i vores arbejdssammenhænge på en hensigtsmæssig måde, så undgår vi at blive stressede og at skabe store barrierer til hinanden. 

   Som coach lærer du at sætte rammerne, for hvordan konflikter kan løses på bl.a. arbejdspladsen. Du har netop en forståelse for de menneskelige dynamikker, herunder hvad der sker, når der opstår konflikter mellem mennesker. Du har redskaberne til at forebygge situationer inden de opstår, samt til at give de rette redskaber til konflikthåndtering i organisationen. Med en coachende tilgang til konflikter på bl.a. arbejdspladsen er det muligt at håndtere samarbejde og konfliktsituationer professionelt og effektivt.

   Start på uddannelsen som coach

   Konflikthåndtering er et vigtigt fokusområde på arbejdspladsen

   Konflikthåndtering er et vigtigt fokusområde på arbejdspladsen, fordi det skaber grobund for et godt samarbejde mellem medarbejdere og leder. Konflikter er dog ikke noget vi helt kan undgå på arbejdspladsen, fordi vi alle er mennesker – og mennesker bliver uenige. 

   Løsningen er derfor ofte ikke at finde en metode, hvorpå man helt kan undgå dem, men derimod at finde nogle metoder og redskaber til at se mere konstruktivt på dem.

   Det er vigtigt, at få taget hånd om og standset konfliktsituationer i tide, for trapper konflikterne op, så kan det have store konsekvenser – ikke bare for hele virksomheden, men også for de enkelte medarbejdere. Konflikter tager fokus og energi væk fra det, der bidrager til vækst, og det kan på længere sigt have store konsekvenser for arbejdsmiljøet i virksomheden.

   Gennem coaching kan man give sine medarbejdere nogle redskaber til at håndtere konflikter på. Du vil opleve, at der bliver skabt en åben og tillidsfuld kommunikation mellem de ansatte, samt at problemerne bliver løst langt hurtigere. 

   Det giver gladere medarbejdere, der er bedre til at kommunikere med hinanden.

   Mere om NLP Coach Uddannelsen

   Hvad er konflikthåndtering?

   Konflikthåndtering er helt enkelt måden man håndterer og løser konflikter på. Det handler om at stille en proces til rådighed for at løse problemer hurtigere og mere effektivt.

   Konflikthåndtering er en proces, der udvikler vores evne til at gå konstruktivt ind i problemerne i stedet for at være forudindtaget eller undgå dem. Det vil sige, at man ikke prøver at undgå dem i at opstå, men i stedet evner at tackle dem i øjeblikket.


   Konflikthåndteringsmetoderne giver derfor også mennesker en større gennemslagskraft og formidlingsevne, samt evner til at fastholde og stille krav. Det giver på sigt et bedre arbejdsmiljø, hvor man føler at medarbejderne har respekt for hinanden, deres meninger og holdninger.

   NLP coaching og konflikthåndtering

   Gennem coaching bruger man sine redskaber og metoder, når man står overfor vanskelige samtaler eller andre former for konflikter på arbejdspladsen.

   Når du tager en coachuddannelse udvikler du netop dine lederkompetencer til bedre at kunne håndtere konflikterne på, og du bliver klogere på, hvorfor og hvordan problemer opstår, samt hvad der opløser dem.


   NLP som metode giver netop mulighed for at finde de ressourcer i mennesker, som vi alle er i besiddelse af, men ikke anvender. Man lærer at forstå andre mennesker bedre, og man lærer sig selv og andre endnu bedre at kende, så man er i stand til at møde mennesker der hvor de er og tilbyde mulighed for en positiv forandring.

   En NLP Coach udvikler sig både personligt og fagligt gennem uddannelsen

   Som NLP coach har du udover coachingtilgangen effektive kommunikations- og forandringsværktøjer, der kan skabe forandring her og på sigt. En NLP coach har gennem undervisningen og grundig træning udviklet sig både personligt og fagligt og derfor står stærkt med sine kompetencer til at anskue mennesker, kommunikation, konflikter og konfliktløsning fra en anden synsvinkel. 

   De bedste værktøjer til konflikthåndtering på arbejdspladsen mellem de ansatte er netop at drage nytte af konflikterne og bruge dem til at optimere kommunikationen i stedet for at lade dem skabe et negativt arbejdsklima. Med NLP bliver man bevidst om egne og andres mønstre og relationer, hvilket gør dig i stand til at benytte kommunikation til konflikthåndtering fra en anden og endnu mere ressourcefuld vinkel.

   Hvordan opstår konflikter?

   Konflikter har mange ansigter og udspiller sig aldrig på samme måde, men alligevel kan man genfinde et mønster i alle konflikter. Dette mønster bliver beskrevet som konflikttrappen.

   Konflikttrappen er en oversigt over, hvordan konflikter udvikler sig over tid. Denne model har syv trin og forudsætter, at der er to parter:

   1. Uoverensstemmelser (parterne er uenige med hinanden)
   2. Personificering (den anden har mere skyld end en selv)
   3. Problemet vokser (inddragelse af andre – kolleger bliver parter i konflikten)
   4. Samtalen reduceres (parterne taler ikke med hinanden)
   5. Fjendebilleder (begge synes den anden er et dårligt menneske)
   6. Åben fjendtlighed (parterne skader hinanden)
   7. Polarisering (det er mig eller dig)

     Konflikttrappen skal ses som trin, hvoraf trin 1 er det første trin i konflikten og trin 7 er det sidste i konfliktoptrapningen. Trappen benyttes til at forstå, hvordan man skal reagere på de forskellige trin, så konflikten ikke udvikler sig til at blive værre.

    Hvordan bruger man evnerne som NLP coach i konflikthåndteringen?

    Som NLP coach kan du indgå som mægler i konflikten, således at konflikterne bliver håndteret succesfuldt. Som NLP coach har du netop en bevidsthed om din egen rolle og din egen tilstand, samt overblikket over hvad der foregår og hvad der er brug for i de forskellige faser i processen.


    Du har en bred konfliktforståelse, og er derfor bevidst om, hvad der optrapper en konflikt, og hvad der skal til for at løse den. Du har samtidig værktøjer til at drage nytte af konflikterne og bruge dem til at udvikle dine medarbejdere i stedet for at konflikterne får vokset sig så store, at de med tiden skaber et negativt arbejdsklima.

    Med en coachende tilgang til konflikterne og konflikthåndteringen er du i stand til at tackle vanskelige situationer og vende dem til at udvikle din organisation i stedet for, at de ødelægger relationerne mellem medarbejdere og binder energien, der skulle anvendes til at løse de primære arbejdsopgaver.

    Som NLP coach kan du nemlig indgå som mægler i konflikthåndteringen, og dermed ændre de negative reaktionsmønstre blandt medarbejderne. Det skaber en mere åben, positiv, tillidsvækkende og fordomsfri adfærd på arbejdspladsen.