NLP Practitioner, fortsat

1. modul af NLP Practitioner

 • NLP’s historie og forudsætninger
 • Dualisme – lederskab – følgeskab
 • At skabe kontakt og tillid
 • Afdækningsmodel – Nøglen
 • Disneys kreativitetsmodel

2. modul af NLP Practitioner

 • Sproget som værktøj
 • At skifte fokus
 • Abstraktionsniveauer
 • Feedback modeller

3. modul af NLP Practitioner

 • Følelser som kommunikation
 • Strategier og submodaliteter
 • Ændring af uhensigtmæssig indre dialog

4. modul af NLP Practitioner

 • Værdier og overbevisninger
 • Ankring

5. modul af NLP Practitioner

 • At kommunikere med det ubevidste – Milton
 • Swish – ændre på oplevelsen af det oplevede
 • Visual squash – konflikt, integration og indre konflikt
 • Repetition, integration og personlig feedback

Grundlæggende kendskab til NLP

De første moduler giver dig lejlighed til at opnå et grundlæggende kendskab til NLP som metode. Her introducerer vi dig til NLP og kommunikation med NLP.

Du vil allerede efter deltagelse i de første moduler kunne anvende NLP som metode for forandring, og forbedre din kommunikation mærkbart. Derudover bliver du præsenteret for sproglige værktøjer, der giver indsigt og fleksibilitet. Der sættes fokus på din evne til at skabe kontakt og tillid til andre.

Praktiske redskaber

Uddannelsen giver dig indsigt i menneskers måde at tænke, føle og handle på, og tilbyder dig praktisk anvendelige redskaber til forandringer. NLP Practitioner uddannelsen tilbyder dig positive ressourcer, og du får mulighed for at tilbyde andre det samme.

Uddannelsens temaer er

Sansefiltre, repræsentationssystemer, NLP’s forudsætninger og metode, at skabe kontakt og tillid, mål- og økologiramme, model af verden, opfattelsespositioner, at arbejde med dele af en helhed, følelser som kommunikationsmiddel, strategier og sindets koder, værdier og overbevisninger, konflikter og kreativitet.

Uddannelsen sætter dig i stand til at deltage i kommunikation på et meget kompetent niveau. Din kompetence giver dig en række nye valgmuligheder og højner din forståelse for, hvad der foregår i en kommunikation og i relationer. Allerede her på 1. år vil du kunne lede forandringsprocesser for den enkelte og i grupper.

Efter uddannelsen har du et stærkt og stabilt fundament til forståelse af strukturen af de subjektive sindsprocesser hos mennesker. NLP Practitioner uddannelsen er et oplagt valg, hvis du ønsker personlig udvikling på en effektiv og nænsom måde, ligesom du får mulighed for at tilbyde andre mennesker en tryg og sikker forandringsproces.

Uddannelsen afsluttes med en evaluering, og efter gennemførelse af den nødvendige færdighedstræning certificeres den enkelte med international anerkendelse.

Læs om de andre NLP-uddannelser

Tilmelding dig her

Se kalender over undervisningen i København eller Aarhus.

Se priser for uddannelse