Bliv ringet op
Bliv ringet op

Har du brug for hjælp til at vælge uddannelse?

Vi er her for at hjælpe dig.
Skriv til os og vi vender tilbage snarest muligt.

Hvor godt spiller du dine roller?

  • Annegrethe Williams
  • 4. december, 2019
NLP Psykoterapeut, MPF & NLP Coach, ICF
Læs mere om Annegrethe Williams

Hvor godt spiller du dine roller?

Som menneske har vi mange forskellige roller i livet, alt efter hvilke sammenhænge og relationer vi befinder os i. I privaten kan vi have roller som eksempelvis ven, mor, far, familiemedlem, hustru, kæreste eller svigersøn og på arbejdet kan vi have professionelle roller som eksempelvis skuespiller, pædagog, socialrådgiver, kundeservicemedarbejder, lærer, leder mm.

Så spørgsmålet er; Hvilke roller har du? Hvor godt trives du i din rolle som for eksempel leder? Og i hvilket omfang er du klædt på til at varetage rollen?

Husker du at have dig selv med, når du navigerer rundt i livets forskellige roller? Man kan hurtigt miste sig selv og sine principper, når man eksempelvis prøver at leve op til svigerfars høje krav eller tager en maske på for at passe ind på arbejdspladsen. Med hver rolle følger der også forventninger. Forventninger til hvem vi er og hvad vi kan.

Husk altid rollen som ‘dig selv’ – og relationen til dig selv: Den vigtigste og mest autentiske rolle i livet.

Rollen som mentor

Ønsker man at være professionel psykoterapeut er der på forhånd defineret hvad der skal til – blandt andet at man gennemfører en 4 årig psykoterapeutuddannelse. En uddannelse, som klæder psykoterapeuten på til at arbejde professionelt som psykoterapeut.

Ønsker man at være professionel coach er der på forhånd defineret internationale kriterier, for hvad man skal kunne – blandt andet, at man gennemfører et anerkendt coachtræningsprogram og dokumenterer coachingpraksis og mentorcoaching.

Ønsker du til gengæld at være mentor er det en lidt anden sag. I rollen som mentor er der ikke på samme måde nogle definerede kriterier for hvad man skal kunne, hvilket gør denne titel en smule mere flyvsk.

Hvad betyder det, når rollen mentor ikke er defineret?

Det betyder, at rollebetegnelsen ‘mentor’ altid til vil have noget forskelligt – og til tider tvivlsomt indhold. Tvivlsomt forstået på den måde, at den person, der udfylder rollen som leder eller mentor kan mangle faglige og personlige kompetencer, som de måske slet ikke ved at de mangler. Det som kan give et signal kunne være en medarbejdertilfredshedsundersøgelse eller den feedback man måske får på anden vis som mentor, leder eller andre professionelle roller.

Af hensyn til alle parter er det nyttigt at være professionel i sine roller på arbejdsmarkedet – måske i særlig grad, når det handler om at arbejde med mennesker. At arbejde med mennesker som leder, mentor, coach, psykoterapeut er både givende og lærerigt. Der er glæde forbundet med at hjælpe andre og være vidne til menneskers faglige og personlige udvikling.

Det interessante er: At være dygtig i en bestemt rolle til at udføre et bestemt stykke arbejde er – langt fra – det samme som at være en dygtig formidler! Den dygtige leder, den dygtige sælger, den dygtige pædagog eller familieterapeut er måske ubevidst kompetent, hvilket betyder, at man ikke er klar over hvordan man skaber de resultater, som man skaber! Derfor er det en fordel, at mentor er bevidst kompetent og har formidlingskompetencerne til at videreformidle sine kompetencer.

Alt for ofte oplever vi, at erfaring, viden og færdigheder går tabt, netop fordi der hos læremesteren mangler færdigheder i kommunikation og formidling. Derfor er det nyttigt at lære hvordan man bedst muligt og mest effektivt formidler sin knowhow, så andre kan lære det.

Sociale mentorer og mentorer på jobbet

Den ene type mentor er den ‘sociale mentor’, som hjælper mennesker med at navigere i livet. Den sociale mentor kan være en personlig støtte og måske et levende eksempel på ”Jeg overkom de udfordringer, som du står i lige nu!’’ Mentoren kan eventuelt formidle budskabet: Når jeg kunne løse opgaven, tror jeg også, at du kan løse opgaven og som mentor vil jeg gerne hjælpe dig, så processen kommer til at gå lidt lettere i form af et kærligt skub i ryggen op ad bakken!

Mentorer på jobbet har en lidt anderledes funktion. Funktionen som mentor på jobbet handler i højere grad om at understøtte en vellykket onbording – eksempelvis af nye medarbejdere eller støtte til nye ledere i deres rolleudvikling. Formålet er nogenlunde det samme som de sociale mentorer – at hjælpe i læringsprocessen, så det går lettere og bliver sjovere at udvikle sig fagligt og personligt. .

På en arbejdsplads kan det være meget nyttigt at have én ressourceperson, der kan oplære nye medarbejdere – ikke kun i arbejdsopgaver, men også den kultur og adfærdsregler, der er på arbejdspladsen. Det handler om bevidst kompetenceudvikling, så man lærer hvordan man navigerer i den nye virksomhed, den nye funktion og de nye arbejdsopgaver. Det er spild af ressourcer, hvis man skal opfinde den dybe tallerken og starte forfra hver gang og denne løsning kan spare virksomheden penge i form af færre opsigelser, afskedigelser, misforståelser og konflikter.

Rollen som mentor betyder, at du har en funktion til at hjælpe andre med endnu bedre og endnu hurtigere at blive fortrolige med udførelsen af deres rolle i livet eller deres rolle på arbejdspladsen.