Bliv ringet op

  Bliv ringet op

  Har du brug for hjælp til at vælge uddannelse?

   Vi er her for at hjælpe dig.
   Skriv til os og vi vender tilbage snarest muligt.

   Bæredygtighed og væredygtighed

   • Annegrethe Williams
   • 27. juli, 2020
   NLP Psykoterapeut, MPF & NLP Coach, ICF
   Læs mere om Annegrethe Williams

   Bæredygtighed er et ord, der efterhånden har eksisteret i en del år. Væredygtighed er til gengæld et nyt ord, der helt klart fortjener en plads i ordbogen og vores daglige bevidsthed. Men hvad er væredygtighed, og hvordan bruger vi det i vores liv?

   Hvad er væredygtighed?

   Begrebet væredygtighed udspringer af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, og selvom begrebet endnu ikke er at finde i de danske ordbøger, kan vi lige så godt implementere det i vores liv. Det er ikke definitivt fastlagt, hvad væredygtighed præcis er for en størrelse. Derfor kan vi tilpasse det vores eget liv. 

   Bæredygtighed handler om at tænke globalt og handle lokalt. Det kan for mange virke diffust, for hvad nytter de små ændringer i dagligdagen egentlig? Det kan også virke overvældende – og ikke mindst forvirrende – at skulle tage ansvar for verdens fremtid. Det er et stort pres. Derfor har der været brug for at få ambitionerne kogt ned til et mere håndgribeligt niveau, for på den måde at gøre det lettere for det enkelte menneske at gøre en forskel – både for os selv og for andre.

   Væredytighed handler om bevidsthed og hvordan vi navigerer gennem livet. Det er ikke bare vores handlinger, men også hvad der ligger til grund for vores ageren. Væredygtighed rummer derfor både psykologi, biologi og selvudvikling. Her er der altså fokus på, hvordan vi er i verden. 

   De otte væredygtighedsmål 

   Center for Væredygtighed har udviklet otte mål, der giver dig et nemt overblik over, hvordan du kan bruge væredygtighed i dit liv.

   De otte mål lyder således:

   1. Træn din evne til at agere i en kompleks verden – simple svar og løsninger er sjældne 
   2. Lær dig selv bedre at kende – ofte er det indre strukturer, som står i vejen for din egen omstilling
   3. Øg din kropslige tilstedeværelse – f.eks. evnen til at kunne mærke, når du er på vej ud i stress, angst eller depression. 
   4. Øge evnen til selvrefleksion – det er sundt at stille spørgsmål både til dig selv og om dig selv. 
   5. Udvikle empati, forståelse og hjertelighed – hvis ikke vi forstår og respekterer hinanden, kan vi ikke samarbejde om den nødvendige omstilling 
   6. Øve dig i at sætte egne overbevisninger og dagsordener på standby, når du tager beslutninger for det fælles bedste. 
   7. Øve dig i at se, hvordan forskellige processer (indre og ydre) er gensidigt afhængige – ser du det store perspektiv?
   8. Udvikle bevidstheden om, at vi mennesker er en del af naturen – og ikke adskilt fra den.

   Målene udspringer af FN’s 17 mål for bæredygtig udvikling, der lyder:

   1. Afskaf fattigdom 
   2. Stop sult 
   3. Sundhed og trivsel 
   4. Kvalitetsuddannelse
   5. Ligestilling mellem kønnene 
   6. Rent vand og sanitet 
   7. Bæredygtig energi
   8. Anstændige jobs og økonomisk vækst 
   9. Industri, innovation og infrastruktur 
   10. Mindre ulighed
   11. Bæredygtige byer og lokalsamfund 
   12. Ansvarligt forbrug og produktion 
   13. Klimaindsats 
   14. Livet i havet 
   15. Livet på land 
   16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner 
   17. Partnerskaber og handling

   De 17 mål implementeres i høj grad af virksomheder og nationer, mens de otte mål for væredygtighed kan praktiseres af dig som individ for at skabe en positiv forandring inde i dig selv, som både gavner dig og dine omgivelser.

   Væredygtighed – om livskompetence og livsduelighed

   Livet er en rutchebanetur – sommetider går det op, men andre gange går det nedad bakke. Ingen af os går igennem livet uden modgang. Vi kan opleve at blive presset, kritiseret, få en streg i regningen, opleve bump på vejen – kært barn har mange navne. For de fleste sker det op til flere gange og til tider i meget høj grad! Spørgsmålet er så, hvor gode vi er til at håndtere og navigere i det, vi oplever. Uanset om det er drejer sig om krav, kritik, kriser, konflikter, liv og død, eller op- og nedture.

   Det handler om livskompetencer og livsduelighed. Men hvad skal der til for at opnå disse?

   Væredygtighed handler i høj grad om at være i stand til at være bevidst og kunne navigere i livet. Det er til stor glæde for os selv og for andre – både på arbejdspladsen, i hjemmet og for den store helhed. 

   NLP handler om væredygtighed

   NLP metoden handler i høj grad om VÆREDYGTIGHED og den positive forandring. For at forandringsprocessen bliver en succes skal der være en konsekvensberegning, ellers er der stor sandsynlighed for, at processen trækker i langdrag, udebliver eller ender med uoverskuelige konsekvenser. En af NLP-værktøjerne ’modelling’, der handler om af afdækning af strategierne til succes ved respektivt at forstå årsager til fiasko. 

   Det er selvfølgelig ikke altid muligt at udregne alle konsekvenser af vores beslutninger, handlinger og adfærd. Måske er det først mange år senere, at resultaterne rigtigt viser sig og du begynder at betale prisen. Det kan være i form af dårlig psykisk trivsel og ringe psykisk sundhed. Det ærgerlige resultat kan ses  i undersøgelser, hvor stress, angst, depression og ensomhed påvirker for mange mennesker i 2020. 

   Den gode nyhed er, at det ikke for sent at gøre en forskel og hjælpe andre med at gøre en forskel. Derfor giver de otte væredygtighedsmål mening også i relation til NLP. NLP handler i høj grad om at afdække strategier til succes og forstå årsagerne til fiasko. Med effektiv kommunikation og forandringsværktøjer, der øger selvindsigt, selverkendelse, selvrespekt og rummelighed; både i forhold til sig selv og den helhed, som vi alle er en del af.  

   Det handler om: 

   • At navigere i en kompleks verden og være i stand til at hjælpe andre med at navigere i den.
   • Lære sig selv bedre at kende, så man bliver i stand til at lære andre mennesker at kende på et dybere plan.
   • At få (gen)aktiveret sanserne for at opnå kropslig tilstedeværelse, så man ved, hvornår man er på vej ud i stress, angst eller depression og får ændret tilstanden og retningen med en ny og bedre strategi.  
   • At øge evnen til selvrefleksion, få stillet effektfulde spørgsmål til dig selv og om dig selv.  
   • At udvikle empati, forståelse og hjertelighed, så vi forstår og respekterer hinanden – det fremmer et godt samarbejde i den nødvendige omstilling. 
   • At øve sig i at sætte egne overbevisninger og dagsordener på standby og tage beslutninger for det fælles bedste – det forudsætter at man er bevidst om egne og andres overbevisninger og værdier.
   • At øve sig i at se, hvordan forskellige indre og ydre processer er gensidigt afhængige, og være i stand til at se det store perspektiv.
   • Vi mennesker er af natur og en del af den naturlige store sammenhæng. Alene kan vi gøre en forskel og sammen kan forskellen blive endnu større, og det sker med kvalitetsuddannelser, der på et dybere plan bidrager til solid væredygtighed, der har betydning for vores holdning og handlekraft. 

   Kom til foredrag om væredygtighed

   Kom og lad dig inspirere af filosofien bag væredygtighed, når du møder Annegrethe Williams, NLP psykoterapeut m.m. Annegrethe inviterer dig ind i velkendte situationer i dagligdagen og fra det perspektiv præsenterer hun nye vinkler, der kan virke opløftende.

   Til foredraget kan du blive meget klogere på: 

   • Hvorfor mennesker reagerer som de gør
   • Hvordan man kan ændre sin indre tilstand
   • Hvordan du gør situationer mindre dramatiske og nemmere at håndtere

   I bund og grund handler det om at have noget at stå imod med, når vi bliver presset – uanset om presset kommer fra høje krav, kritik, kriser, konflikter, liv og død, op- og nedture m.m. Her kan væredygtighed være nøglen til bedre forståelse og mere handling. 

   Kilder 

   Center For Væredygtighed, Væredygtighed, https://www.vaeredygtighed.org/vaeredygtighed/.

   Jyllands Posten, Hvad er væredygtighed? (2015), https://jyllands-posten.dk/aarhus/meninger/breve/ECE8193711/Hvad-er-v%C3%A6redygtighed/.