Har du brug for du til at styrke dit lederskab?

Skrevet af Mark Willimas den 24. marts 2012

De fleste af os ved, at lederskab har stor betydning både for arbejdsklimaet på en arbejdsplads og for den enkelte medarbejders psykiske trivsel. Kort og godt, så er det vigtigt, at en leder ved noget om ledelse og ved, hvordan en leder kan bidrage til at skabe et godt arbejdsklima på arbejdspladsen og i sidste ende skabe bedre resultater.

Lederkursus i København og Århus

Dansk NLP Institut tilbyder løbende kurser i ledelse. Kurserne afvikles af Bent Hansen, en autoriseret psykolog, i byerne København og Aarhus. Bent har mange års erfaring inden for psykologisk rådgivning og er derfor en meget kompetent underviser i ledelseskommunikation og psykologi. Kurset henvender sig til nuværende chefer og ledere, som har brug for at få styrket deres viden og kompetencer inden for ledelse.
Kurset giver kursisterne en større teoretisk og praktisk forståelse for ledelseskommunikation og ledelsespsykologi. Her tages der udgangspunkt i praktiske eksempler fra en leders hverdag for på den måde at gøre kurset så relevant og virkelighedsnært som muligt. Kursisterne får desuden værktøjer til, hvordan en leder kan blive bedre til at forstå sine medarbejdere samt, hvordan en leder gennem sine valg og handlinger kan være med til at skabe et endnu bedre arbejdsklima for sine medarbejdere. Det er vigtigt, fordi et godt arbejdsklima og psykisk trivsel i mange tilfælde betyder et lavere sygefravær og bedre resultater for virksomheden.

Ledelse og psykologi

Det er vigtigt for Dansk NLP Institut, at kurset i ledelse kobler psykologien til ledelseskommunikation, så kursisterne lærer at forstå de psykologiske dynamikker, der ligger bag kommunikation, relationer og grupper. Kursisterne vil gennem kurset blive introduceret til begreber som motivation, arbejdsglæde, strategi, stemninger og kultur. Begreberne diskuteres løbende på kurset i forhold til at kunne anvende begreberne i praksis.
Ønsker du at vide mere om kurset i ledelse, så ring til os på 70 10 11 70 eller send en mail til Dansk NLP Institut.