Supervisor uddannelse

Er det belastende at arbejde med mennesker? Mennesker der arbejder med mennesker bliver udsat for psykisk belastning og som professionel supervisor, er du i stand til at aflaste og modvirke belastninger og understøtte lærings- og udviklings processer både på individ- og gruppeniveau.

Samtaler foran vindue

Du bliver bedre til:

 • At aflaste og modvirke belastninger hos mennesker, der arbejder med mennesker
 • At hjælpe andre med at bearbejde arbejdsrelateret belastninger eksempelvis en medarbejder der har været vidne til eller udsat for en traumatisk oplevelse på arbejdspladsen.
 • At anvende solid psykologisk baggrundsviden og konkrete supervisionsværktøjer
 • At forstå supervisionens historie, traditioner, genstandsfelt og roller
 • At formidle din faglighed til mennesker, i en læringsproces, på en optimeret måde.
 • At modvirke påvirkningen af at skulle forholde sig til andre menneskers psykiske smerte og eksistentielle udfordringer
 • At anvende effektfulde kommunikationsværktøjer til at lede gruppe- og udviklingsprocesser
 • At gennemføre supervision på et professionelt grundlag

Værdi for din virksomhed

 • Din virksomhed får ledere og medarbejdere, der er mere fleksible og robuste og en ressourceperson, der giver effektiv feedback og kan håndtere stress hos medarbejdere, der i dagligdagen, er udsat for forskellige slags belastninger på arbejdspladsen, hvor mennesker arbejder med mennesker, inden presset udvikler sig i negativ retning.

Uddannelsen er for dig

IMG_9049

Der ønsker at aflaste og modvirke belastninger hos mennesker, der arbejder med mennesker og understøtte menneskers læringsproces, ved at få vendt psykisk belastning til læring. Uddannelsen er særlig for dig, der er uddannet coach eller psykoterapeut, men også undervisere og socialarbejdere kan med fordel anvende supervisionsfærdighederne, fordi faggrupperne har det til fælles, at de er i kontakt med mennesker, og må forholde sig til deres frustrationer, smerte og eksistentielle udfordringer.

Hvem underviser på uddannelsen

 • Aut cand psych og supervisor Bent Hansen
 • Psykoterapeut og supervisor Benedikte Bonnevie
 • Psykoterapeut og supervisor Mogens Gaardbo

Hvor og hvornår bliver uddannelsen gennemført

Uddannelsen bliver gennemført over 6 moduler af 2 dages varighed ved minimum 8 og max 15 deltagere på Hornemansgade 36a, 2100  København Ø

Mandag og tirsdag i tidsrummet 9.30 – 16.15

Modul 1: 22. og 23. august 2016

Modul 2: 26. og 27. september 2016

Modul 3: 24. og 25. oktober 2016

Modul 4: 19. og 20. december 2016

Modul 5: 23. og 24. januar 2017

Modul 6: 27. og 28. februar 2017

Uddannelsen bliver afsluttet på modul 6 med mundtlig fremlæggelse af opgave stillet på modul 5 og praktisk gennemført supervision.

Prisen er kr. 18.300,- og tilmeldingsfristen er senest den 30. juni 2016

Tilmeld

Tilmeld dig uddannelsen på formularen

Er du i tvivl kontakt os på 70 10 11 70 eller nlp@dansknlp.dk