Standarder og kriterier

Hvorfor tage en NLP-uddannelse?

Personer med NLP-kompetencer beskæftiger sig – alt efter uddannelseniveau – med forandrings-
processer, kreativitet, værdier og overbevisninger, terapi, dni_cirklerformidling, coaching, supervision, salg, rådgivning, ledelse, klientarbejde, konfliktløsning, forhandling og hjælpearbejde.

De helt iøjefaldende fordele ved at tilegne sig anerkendte NLP-kompetencer er den oversigtsskabende systematik,
den fleksibilitetsskabende arbejdsmetode samt
forståelsen for den subjektive virkelighedsmodel
i alle sammenhænge, hvor kernen i arbejdet er kommunikations- og relationsopbygning.

Uddannelsesetik

NLP på basisniveau er ikke et vanskeligt
tilgængeligt teoretisk stof. Kernen i NLP-
kompetencer er forståelse af principperne
og en omfattende færdighedstræning. NLP
er et kraftfuldt værktøj, og det kræver
erfaring at lede nye studerende på
sporet af den nødvendige respekt for
individet og at tilføre arbejdsmetoderne
den nødvendige etik.

På Dansk NLP Institut synes vi naturligvis, at
en omfattende uddannelsesbaggrund og stor
praktisk erfaring både i at anvende principperne
og i at formidle er en indlysende forudsætning for at tilbyde NLP-undervisning.

NLP Psykoterapeut eller NLP Terapeut?

Uddannelsen til NLP Terapeut eksisterer ikke mere på Dansk NLP Institut. Titlen var for en del år siden et udtryk for, at man havde gennemført en 2 årig NLP Master Practitioner Uddannelse, og den bruges fortsat i visse NLP-uddannelser hos andre udbydere. På Dansk NLP Institut anser vi ikke denne baggrund for at være tilstrækkelig til at tilbyde psykoterapeutisk bistand.

testimonials

Læreren: “NLP er blevet den røde tråd i mit liv – både i mit arbejde som lærer, i mit privatliv og som psykoterapeut” – hvad andre siger

Vi anbefaler personer, der ønsker psykoterapeutisk hjælp, at undersøge, om terapeutens baggrund er i overensstemmelse med de kriterier, der opstilles af de psykoterapeutiske organisationer (bl.a. et krav om en uddannelse af et anseligt teoretisk timetal, en stor del træningsterapi givet under supervision under uddannelsen samt personlig udvikling gennem egenterapi under udddannelsen). Endvidere forudsætter en godkendelse af uddannelsesstedet, at der er tilknyttet mindst 5 undervisere, som er psykoterapeut-uddannede og har min. 2 års klinisk erfaring som NLP Psykoterapeut. Undervisere, der ikke kan indfri kriteriet for klinisk erfaring, kan virke under supervision af erfarne lærere. Derudover kræves, at uddannelsen ledes af en uddannelsesleder, som er certificeret NLP Psykoterapeut og har min. 5 års klinisk psykoterapeutisk erfaring efter endt uddannelse.

NLP-organisationer

Udover de uddannelsesstandardiserende organisationer findes i Danmark traditionen tro interesseorganisationer, der varetager forskellige referencegruppers interesser. Disse organisationer mener vi har nostalgisk betydning og ikke professionel relevans.

Dansk NLP Institut anbefaler indmeldelse i Dansk Psykoterapeutforening http://psykoterapeutforeningen.dk/.