Projektlederen: NLP-studier er den bedste uddannelsesmæssige investering, jeg har gjort!

Skrevet af Mark Willimas den 6. juni 2013

Christina Michelle Nielsen, 38 år, cand.scient.soc., projektleder, ISSChristinaMichelleWeb

Både som beskæftigelseskonsulent og som privatperson bruger jeg hele tiden – og helt bevidst – NLP i min måde at forholde mig til verden på.

Jeg har læst økonomi, politologi og psykologi på universitetet, men den organisationspsykologi, arbejdspsykologi osv., vi studerede der, betragtede meget mennesket i forhold til samfundet – og var meget teoretisk. Jeg savnede i den grad at arbejde meget mere praktisk med tingene – og at se på det enkelte menneske som individ.

Som beskæftigelseskonsulent gør jeg udstrakt brug af mine NLP-færdigheder i det daglige, fordi jeg arbejder med mange forskellige mennesker – mennesker, der gerne skal hjælpes med at få flere værktøjer til at nå deres mål: Ny uddannelse, nyt job osv.

Men færdighederne, jeg har fået som nu fjerdeårsstuderende, har også betydet utrolig meget for min personlige udvikling. Jeg vidste fra begyndelsen, at NLP ville åbne op for min forståelse af kommunikation. Jeg har fået en meget mere nuanceret opfattelse af, hvad kommunikation er og kan: Det er et ‘powerfult’ værktøj!

Jeg bruger dagligt rigtig mange af NLP-værktøjerne: Måden jeg spørger på, måden jeg hører hvad andre mennesker fortæller, måden jeg forholder mig til forskellige begivenheder på osv. Jeg har fået en meget mere alsidig forståelse, af den måde vi mennesker kommunikerer på. Jeg oplever, at jeg er blevet mere nysgerrig og overbærende i min dialog, med andre mennesker. Jeg har via 4 års NLP-studier, lært at lytte, se, høre og føle på en måde, som er meget mere hensigtsmæssig for mig selv og mine omgivelser, og det er til dato den bedste uddannelsesmæssige investering jeg har gjort!