NLP Erhverv – kommunikation og relationer i arbejdslivet

Skab vækst og nå dine mål

 

Vi har plukket i de mest effektive NLP-metoder og tilrettet dem erhvervslivet.

Vores mål med kurset er at formidle kompleksiteten i kommunikation og relationer i en tilgængelig og enkel brugbar form.

Derfra udvikles færdigheder i håndtering af komplekse udfordringer på arbejdspladsen og skaber vækst for dig og dine omgivelser.

 

Dit udbytte fra NLP- erhverv kursus

Du får:

 • klare strategier til eksekvering af mål og dermed styrke bundlinjen
 • effektive redskaber i forhold til kommunikation
 • færdighed i konflikthåndtering,- såvel indre som ydre konflikter
 • undervisning i stressrelaterede symptomer og bud på hvordan det håndteres
 • mulighed for at blive en bedre leder/ kollega/ partner
 • afklaringsmodel i forhold til problemløsning
 • afdækket dine egne værdier i forhold til arbejde
 • viden om forskellighed hos mennesker og hvordan du bruger dette konstruktivt i hverdagen
 • enkle brugbare redskaber til konstruktiv samarbejde med forskellige personlighedstyper
 • grundviden om de elementer i NLP der gør, at du altid selv kan arbejde autentisk med de arbejdsopgaver du har
 • bud på sunde tiltag så gode arbejdsvaner implementeres
 • coachende metoder i arbejde/ samarbejde

 

Underviserne på kurset vil have forskellig erhvervsmæssig og faglig bagrund og samtidig erfaring i at anvende tankesættet bag NLP på en praktisk og enkel måde.

Kurset afholdes på Dansk NLP Institut Mindegade 10, 8000 Aarhus C.