NLP’s historiske baggrund

Samarbejdet mellem John Grinder og Richard Bandler

NLP tog sin begyndelse i starten af 1970’erne og er et resultat af samarbejdet mellem John Grinder, som dengang var sprogprofessor ved University of California, og gestaltterapeuten Richard Bandler, som studerede psykologi og datalogi ved samme universitet. De studerede datidens mest fremragende terapeuter for at kunne identificere deres mønstre – og lære dem videre til andre. Bandler og Grinder bekymrede sig ikke om teorier og om problemers opståen, men fremlagde i stedet modeller for vellykket terapi, som virkede i praksis og kunne videregives til andre. Bandler og Grinder analyserede især

  • Fritz Pearls, den nyskabende psykoterapeut, der grundlagde gestaltterapien
  • Virginia Satir, familieterapeuten, der afklarede ellers “uløselige” familierelationer
  • Milton H. Erickson, den verdensberømte læge, psykolog og hypnoterapeut
  • Gregory Bateson, der er kendt som grundlægger af den systemiske teori

Effektiv kommunikation, personlig forandring og accelereret indlæring

Terapeuterne, som Bandler og Grinder studerede, var yderst forskellige, men der var en forbløffende lighed i deres underliggende mønstre. Bandler og Grinder kortlagde disse mønstre, forfinede dem og opbyggede en elegant model, som kan bruges til effektiv kommunikation, personlig forandring, accelereret indlæring og selvfølgelig større livsglæde.

Frem for at kortlægge problemerne og formulere disse problemers opståen, som den traditionelle psykolog ofte gjorde, valgte Bandler og Grinder m.a.o. at afdække genialitet og succesfuld adfærd.

Ikke alene afdækkede de, hvad forskellige naturtalenter bevidst og ubevidst foretager sig både mentalt, følelesesmæssigt og adfærdsmæssigt, de beskrev også deres sindsprocesser og ubevidste adfærdsmønstre på en måde, der gør det muligt for andre at udvikle de samme potentielle talenter.

Udfra denne model afholdt Grinder og Bandler en række meget succesfulde seminarer over hele USA, og de nye tanker vandt indpas mange steder. Interessen for NLP voksede hurtigt. I USA har langt flere end 100.000 mennesker i dag gennemgået NLP-træning under én eller anden form.

Siden 1989 har Dansk NLP Institut uddannet flere end 10.000 Master Practitioners i Danmark.