Sammenhæng mellem NLP og Enneagrammet

Skrevet af Mark Willimas den 27. april 2012

Her hos Dansk NLP Institut er det ikke sjældent vi får spørgsmål om enneagrammet og dets tilknytning til NLP. Det er her vigtigt at understrege, at enneagrammet ikke er et NLP-værktøj i sig selv, men nærmere en indgang til at knytte personligheden med det spirituelle. Læs videre i dette blogindlæg og bliv klogere på enneagrammet, og hvordan dette personlighedsværktøj kan hjælpe dig med at blive klogere på dig selv og andre.

Hvad er et enneagram?
Enneagrammet er et tolkningsværktøj, det tager sit udgangspunkt i ni forbundne personlighedstyper. Værktøjet adskiller sig fra andre “personlighedstests”, ved både at tage udgangspunkt i den menneskelige adfærd, og samtidig som et forklarende værktøj der undersøger baggrunden for denne adfærd. Dette gør værktøjet ideelt til at kortlægge både dine – og andre menneskers mere dybdegående motiver og forstå de handlinger, tanker og følelser der ligger bag.

Enneagrammets anvendelse
Enneagrammets formål er altså, at gøre mennesker bevidste om baggrunden for sine tanke- og handlingsmønstre. Enneagrammet er af samme årsag især efterspurgt af organisationer, der ønsker at sammensætte målrettede teams, der arbejder og yder maksimalt. En optimal blanding af de ni personlighedstyper kan nemlig afhjælpe stress og minimere konflikter.

De ni personlighedstyper
Enneagrammet skal ses som ni punkter forbundet i en cirkel. Denne cirkel udgør et helhedsbillede af ni personlighedstyper, der her ganske kort opsummeres:

  • Perfektionisten er et ordensmenneske med sit fokus på orden og detaljer
  • Hjælperen sætter ofte sig selv i anden række for at hjælpe og forbinde andre
  • Udretteren ønsker at føle sig værdsat og har et meget højt aktivitetsniveau
  • Romantikeren er god til at føle og er ofte et kreativt menneske med sans for det unikke
  • Iagttageren har ofte introverte træk, er meget privat og arbejder bedst med egne tanker og i egen fordybelse
  • Skeptikeren ønsker at skabe ligevægt mellem mennesker og holdninger. Er god til at analysere situationer og meget loyal
  • Eventyreren bryder sig ikke om faste aftaler og rutiner, men ønsker hele tiden at have nye arbejdsområder på hånden. Er idérig og positiv indstillet
  • Frontkæmperen er energisk og med et stort engagement i alt. Hader uretfærdighed og kan umiddelbart virke dominerende
  • Fredselskeren er modsat en tryghedsskabende personlighed, der ønsker at alle bliver hørt og at alle har det godt

Ved at kortlægge disse ni typer bliver du bedre i stand til at forstå dig selv og dine motiver for at handle og føle som du gør. Værktøjet gør dig blandt andet i stand til bedre at udnytte dine kompetencer og håndtere konflikter og være mere opmærksom på både din egen og andres symptomer på f.eks. stress eller udbrændthed.

Enneagrammet og Dansk NLP
Hos Dansk NLP Institut benyttes enneagrammet som en indgangsvinkel til at kortlægge en personlighedsprofil som starten på en NLP-proces. Gennem NLP-metoden hjælper vi med personlighedsforståelse og arbejder med metoder til håndtering af indlevelse i andre mennesker – alt fra familie og venner til kollegaer og nye relationer.

På vores NLP Practitioner-uddannelse får vores studerende anvendelige praktiske redskaber til at håndtere forandringer og kommunikere med andre personlighedstyper.

Er du interesseret i at høre nærmere om enneagram og NLP, så kontakt os på tlf. 7010 1170.