NLP Master Practitioner

En NLP Master Practitioner uddannelse fra Dansk NLP Institut vil give dig mange relevante redskaber i forhold til din arbejdsplads. Du vil ikke mindst opleve fordelene, hvis du arbejder med:dni_master

  • Strategisk planlægning
  • Kundeservice og salg
  • Personalefunktioner
  • Forandringsarbejde
  • Kvalitetsudvikling
  • PR og marketing
  • Konfliktløsning
  • Projektledelse
  • Teambuilding
  • Rådgivning
  • Formidling
  • Ledelse

Uddannelsen

NLP Master Practitioner uddannelsen
på Dansk NLP Institut er en overbygning
til vores NLP Practitioner uddannelse, og
den består af 5 moduler á 5 dage.

NLP Master Practitioner uddannelsen er internationalt anerkendt, og den giver videre
adgang til vores 3 årige evaluerede og godkendte NLP Coach– og evaluerede og godkendte 4 årige psykoterapeutuddannelsen.

2. år – NLP Master Practitioner uddannelsenHansogMortenfremlægger

Uddannelsen forudsætter, at du har bestået grunduddannelsen som NLP Practitioner.

6. modul Master Practitioner

 • Metaforer
 • Udviklingspsykologi

7. modul Master Practitioner

 • Modellering
 • Metaprogrammer

8. modul Master PractitionerMorten og Martin demonstrerer totrinsdissociering

 • Essensforvandling
 • Konflikter i ydre relationer

9. modul Master Practitioner

 • Healing af indre barn
 • Chok, kriser og traumer
 • Tab og sorg
 • Forandringsprocesser i systemet

10. modul Master Practitioner

 • Parts Party I
 • Fiasko til feedback
 • Mundelag
 • Metodekombination
 • Synopsis fremlæggelse

På modulerne sætter vi fokus på avancerede og effektive elementer i en forandringsproces uanset kontekst. Du præsenteres for teknikker og erfaringsbaserede indsigter, som er brugbare i psykoterapi, coaching, formidling, ledelse, salg osv.

Uddannelsens temaer

Konfliktløsning, de menneskelige karakteregenskaber (opmærksomhed og fokus), metaforer og fortællinger som udtryksmidler, udviklingspsykologi, modellering af succes og andre strategier, metodekombination, kernetilstande, kriser, chok, traumer og sorg, forandringsprocesser i systemer og feedback.

På 2. år får du excellent kompetence i forhold til forandringsprocesser og konfliktløsning imellem personer og grupper i en virksomhed. Du vil selvstændigt kunne igangsætte og styre en proces, hvor mange mennesker er involveret.

Uddannelsen afsluttes med en fremlæggelse af et godkendt NLP tema, og fremlæggelsen evalueres af en underviser.

Uddannelsen er internationalt anerkendt og udgør de første 2 år af den 4-årige NLP Psykoterapeut uddannelse, eller af den 3-årige NLP uddannelse i coaching.

Færdighedstræning

På Dansk NLP Institut er NLP en metode, der giver bedst mening i brug. For at sikre, at metoden bliver tilstrækkeligt integreret og handlingsorienteret, må du være indstillet på at indgå i den nødvendige færdighedstræning.

Mængden af færdighedstræning følger de internationale standarder for timetal og indhold. Færdighedstræning foregår i assistentstyrede grupper på 1. år og på selvstyrende øvegrupper eller på åbent-hus-aftener fra det 2. uddannelsesår.

Rekvirér de kriterier, der gælder for færdighedstræning.

Læs om de andre NLP-uddannelser

Se kalender over undervisningen i København eller Aarhus.

Se priser for uddannelse

Tilmeld

Tilmeld dig uddannelsen på formularen

Er du i tvivl kontakt os på 70 10 11 70 eller nlp@dansknlp.dk