Efteruddannelse i København og Århus

Efteruddannelse for færdiguddannede NLP Psykoterapeuter

Uddannelsens mål er at opdatere færdiguddannede NLP Psykoterapeuter, som har været eller er aktive i det terapeutiske felt, som har brug for ajourføring af uddannelsen eller som har brug for at komme i gang med psykoterapeutisk praksis.

Deltagere

Uddannelsen henvender sig til NLP Psykoterapeuter, som har gennemført NLP Psykoterapeut uddannelsen før 2011.

Indhold

Gennemgang af forudsætningerne for NLPs teoridannelse, skærpelse af den metodiske praksis samt opdatering af viden på det psykoterapeutiske område og de relevante temaer, som psykoterapeuten typisk bliver præsenteret for i sin praksis.

Proces

Uddannelsen gennemføres med forelæsninger, dialoger, demonstrationer, øvelser og erfaringsudveksling. Der sættes tid af til supervision af enkelte cases.

Uddannelsen består af 3 moduler á 2 dages varighed

Effekt

Uddannelsen tilbyder deltageren en udviklingsproces og gennem fokus på udvikling af psykoterapeutiske færdigheder generelt og indenfor specifikke relevante temaer, gives deltageren lejlighed til at arbejde med udvikling af egne kompetencer. Der vil være mulighed for at fremlægge individuelle problemstillinger til behandling.

Program

1. modul – Gennemgang af det teoretiske fundament for NLP som psykoterapeutisk metode Gestaltpsykologi, eksistentialisme, konstruktionisme, strukturalisme, kybernetik, fænomenologi og strategisk psykoterapi.

Gennemgang og øvelser i det metodiske felt

2. modul – Gennemgang af teori og praksis om: Angst, Stress, Depression, Personlighedsforstyrrelser, Kriser, Konflikter i familien

3. modul – Psykoterapi for børn og unge, Psykoterapi for par og i familier, Gennemgang af udvalgte ”in vivo-cases”, Drøftelse af praksisstruktur, Drøftelse af udviklingspotentialer i psykoterapien

Underviser: Aut. cand.psych., Bent Hansen, Dansk NLP Institut

Pris: For hele forløbet 6.000 kr. og ellers 2.500 kr. pr. modul

Praktiske oplysninger: Kurset finder sted i vores afdelinger i København eller Aarhus, kl. 9.30 – 16.15.

Holdstørrelse: Der er max. plads til 12 deltagere, og kurset gennemføres kun ved min. 6 deltagere.

Tilmeld

Tilmeld dig uddannelsen på formularen

Er du i tvivl kontakt os på 70 10 11 70 eller nlp@dansknlp.dk

 

[text navn* akismet:author class:span12 watermark "Dit navn"]

[text email* akismet:author_email class:span12 watermark "E-mail adresse"]

[text phone* class:span12 watermark "Telefon nummer"]