Misbrugskonsulenten: Bedre redskaber til at håndtere fx sorg og kriser

Skrevet af Mark Willimas den 6. juni 2013

Jane Strandgaard Clausen, 50 år, ambulant alkoholbehandlerExif_JPEG_PICTURE

Da jeg startede på Dansk NLP Institut for lidt over et år siden, kendte jeg til mange af NLP-principperne i forvejen, bl.a. fordi jeg – ligesom næsten alle mine kolleger – har fået den systemiske kommunikationsuddannelse, der netop bygger på NLP-principper. Desuden har jeg socialfaglig grunduddannelse som socialrådgiver, hvor jeg er stødt på begreber og metoder, der kunne henføres til NLP. For mig var der tale om et rent jobrelateret ønske om at få en rigtig psykoterapeutuddannelse og få en større faglig sikkerhed i mit arbejde.

Jeg er begyndt at anskue flere problematikker ud fra nye vinkler, og jeg har fået endnu flere og bedre redskaber til fx at håndtere sorg og krise. Når jeg grundlæggende beskæftiger mig med en række velfunderede modeller, bliver jeg ganske enkelt klædt bedre på.

Selvudvikling er også en rigtig vigtig del, men stadig forstået i forhold til jobbet som misbrugsbehandler. For den udvikling er bl.a. med til at minimere, hvad jeg – og mine kolleger – risikerer at ”overføre” til vores klienter af vores eget ubevidste og ubearbejdede materiale. Og også med til at gøre det nemmere at genkende andre personlighedstyper og måder at være i verden på – i respekt for den enkelte. Jeg synes, at jeg benytter mig af NLP-ideer hele tiden. Og som det også siges i Sundhedsstyrelsens rapport om god alkoholbehandling, er der evidens for værdien af at inddrage forskellige modeller i behandlingsarbejdet, og NLP har rigtig meget at byde på.