Hvad er psykoterapi?

De fleste mennesker tager kontakt til en psykoterapeut fordi der er noget i deres liv, som går dem på og forringer deres livskvalitet.  Vi kommer ud for oplevelser i løbet af livet, der virker meningsløse eller håbløse; noget der kommer bag på os, og som vi endnu ikke har indsigt i eller værktøjer til at håndtere.  

Måske er det stress, angst eller depression?

Det kan være vi døjer med mindreværd, nervøsitet, generthed eller går med en ensomhedsfølelse. Men vi kan også have haft en traumatisk oplevelse, befinde os i en krise eller af andre årsager have brug for hjælp til at komme videre i livet. Psykoterapeuter behandler psykiske lidelser, men hjælper også mennesker, der ønsker at lære mere om sig selv og udvikle sig enten professionelt eller personligt.

I stedet for at gå alene med det som nager eller forringer livskvaliteten, er der mulighed for at dele det og arbejde sig ud af det med en psykoterapeut.   På Dansk NLP Institut uddanner vi NLP terapeuter og psykoterapeuter, og har et landsdækkende netværk af terapeuter, der står til rådighed for at hjælpe.   

Som en del af NLP psykoterapeut uddannelsen tilbyder overbygningsstuderende terapisamtaler under supervision, hvilket betyder at du har mulighed for at indgå i samtaleterapi med en psykoterapeut til et symbolsk beløb.  

Har du lyst til af få en sparringspartner, der hvor du er i livet lige nu, udfyld da formularen herunder og så kontakter vi dig hurtigst muligt – husk at notere, hvis du ønsker terapi hos en overbygningsstuderende. Læs mere om uddannelsen til psykoterapeut!

Hvad er en psykoterapeut?

Psykoterapeutens professionelle virke starter, når en person med brug for støtte og omsorg i en periode mødes med psykoterapeuten som en professionel samtalepartner. Parterne har begge en fælles og relevant forventning om, at den proces, der igangsættes, skal være et sikkert og trygt forløb, og har til formål at fremme positive resultater for klienten.

De processer, som igangsættes inden for det psykoterapeutiske felt indebærer, at psykoterapeuten kan orientere sig i det samme felt som klienten – sin egen indre og ydre verden. Hvis samarbejdet skal være båret af professionel medvirken, må psykoterapeuten kunne orientere sig i de sammenhængende og psykologiske teorier. Dels hjælper denne orientering til effektiv og sikker håndtering af samspillet, og dels forhindres tilfældigheder og skadevoldende interventioner. Da klienten forventer en konsistent og sufficient proces, må de kliniske strategiske principper bygge på solide og holdbare psykologiske teorier. Disse teorier må samtidig være forenelige med psykoterapeutens epistemologiske ståsted samt værdigrundlag som menneske (NLP og Psykoterapi, Bent Charley Hansen).  

Hvad kan du bruge psykoterapi til?

Psykoterapi er en form for samtaleterapi der tjener to hovedformål:

  • Behandling af psykiske problemer eller lidelser
  • Personlig udvikling, herunder bearbejdelse af tab og traumer

Formålet er selvindsigt og selverkendelse af tilbagevendende sanse-, tanke- og handlemønstre; mønstre som danner udgangspunktet for dybdegående forandringer i et menneskes liv, hvor målet kunne være: øget selvværd, livsglæde og balance i hverdagen.

Ved psykoterapi kræves der et samarbejde mellem terapeut og klient som bedst kan beskrives som en kontrakt med gensidige forpligtelser til at mødes regelmæssigt over et begrænset tidsrum. I betegnelsen ”professionel psykoterapeutisk samtale” ligger, at psykoterapeuten har en relevant psykoterapeutisk uddannelse. Den psykoterapeutiske samtale bør som en selvfølge være medmenneskelig, men den forudsætter derudover også anvendelse af indlærte teorier og teknikker (Nystrup: 1997:5-6). Om NLP som terapiform skriver Nystrup bl.a.: ”teoretisk kan man sige, at NLP sigter mod at skabe ny mening og nye handlemuligheder ved at skabe nye forbindelser mellem sprog og oplevelse.” Lidt mere praktisk kan man karakterisere denne terapiform ved, at den arbejder med:

  • At skille hensigten fra adfærd
  • At skille sanseindtryk fra følelser
  • At skille handlinger fra rutiner

Peter Elsass, professor ved Psykologisk Institut på Københavns Universitet, lægger vægt på forskellen mellem psykoterapi og samtaler, idet psykoterapi kræver en speciel uddannelse. Grundlaget for psykoterapi er, at der til behandlingen er knyttet en psykologisk teori samt en person, der er uddannet i dette (NLP Psykoterapi, Hansen Bent).

NLP psykoterapi refererer til ovenstående definitioner og der henvises til NLP´s epistemologi og metateori – link til underside hvor NLP´s teoretiske grundlag (som endnu ikke er skrevet)    

Hvad er NLP terapi?  

NLP terapi er et kraftfuldt psykoterapeutisk værktøj, der med stor respekt for det enkelte menneske, arbejder med de ressourcer og bagvedliggende årsager til den tilstand klienten befinder dig i. Terapiformen tager udgangspunkt i, at klienten kender svarene på de problemer og udfordringer personen har og gennem terapi processen samarbejder med psykoterapeuten om at finde svarene.

NLP psykoterapi kategoriseres som korttidsterapi med sine effektive kommunikations- og forandringsværktøjer i modsætning til fx psykoanalysen, der kategoriseres som langtidsterapi.   

Hvad betyder NLP? 

NLP betyder: Neurolingvistisk programmering

Hvordan foregår psykoterapi?

Uanset om det er personlig udvikling eller behandling af psykiske lidelser  

foregår psykoterapi ofte i et samtaleforløb, hvor klienten og psykoterapeuten i samarbejde aftaler tid og sted til at mødes. Psykoterapeutens primære formål er at hjælpe sin klient med at få mere frihed i sit liv og dermed undgå negative tankesæt og irrationelle behov, som kan føre til psykiske lidelser, såsom stress, angst eller depression. Selve processen vil typisk forløbe som følgende:

  • Den terapeutiske alliance handler om kvaliteten af forholdet mellem terapeut og klient og den alliance har afgørende betydning for terapiforløbet. Det er vigtigt, at der er en god kemi.
  • Et modent nervesystem med høj grad af empati er afgørende for terapeutens evne til indfølende at forstå klientens oplevelser og tilbyde mulighed for en positiv forandring.
  • Samarbejde og enighed om klientens målsætning er vigtig, så klient og terapeut arbejder med terapeutiske metoder hen mod mål, som er meningsfulde for begge parter.

Har du lyst til et vidne og en sparringspartner til den situation du befinder dig i lige nu? Udfyld kontaktformularen, og så finder vi det rette match til dig.