Erhvervskunder

En lang række statslige og kommunale virksomheder og institutioner – fx Arbejdsformidlingen, Forsvaret, Hjemmeværnet, Politiet, Kommunedata, universiteter og erhvervskoler, har eller har haft medarbejdere på uddannelse hos Dansk NLP Institut.

Ole Nors kaptajnOle_Nors

Leder af studie & udvikling
Gidseloverlevelse

Hvad har du oplevet som var særlig værdifuldt?

Jeg fandt det værdifuldt, at uddannelsen sætter fokus på praksis og at den giver håndgribelige værktøjer til forskellige situationer og, at man kan blande værktøjerne så det passer til ens situation. Endvidere, efter endt uddannelse, vil man opleve at ens færdighedsniveau er særdeles højt sammenlignet med andre coachuddannelser. Dette forhold gør, at man står stærkere i en given situation, idet man er mere robust på baggrund af krav til træning, egen terapi etc.

Hvad har du Ole og forsvaret fået ud af din kompetenceudvikling på Instituttet?

Jeg var så heldig, at forsvaret ville betale min uddannelse til NLP Coach. Sammenholdt med min officersuddannelse gav NLP mig nogle redskaber til, at udforske situationer/mennesker på en respektfuld måde, hvor der tages hånd om både mennesket og situationen. Den har styrket mine evner og færdigheder til, at gå ind i samt være i vanskelige situationer, og dermed evnen til at adskille egne og andres forståelsesramme. I dag er NLP meget integreret i måde jeg anskuer og handler på. Det betyder, at jeg ikke længere anvender deciderede værktøjer, men mere at NLP er en måde for forholde sig til ens omgivelser og sig selv på, mere end det er et værktøj.

Hvorfor var det værd at investere energi, tid og penge på?

Den personlige udvikling jeg påbegyndte igennem deltagelsen på NLP Coach uddannelsen er uden sidestykke. Det har været en god rejse, hvor jeg som menneske har udviklet mig meget. Dette har kun været muligt, idet NLP Instituttet har formået at sikre trygge rammer igennem den proces. Det kræver meget, at faciliterer så mange menneskers udvikling og kunne rumme de frustrationer der naturligt kommer frem i den proces. Dette sammenholdt med det høje faglige niveau gør, at jeg altid vil kunne anbefale folk at søge om optagelse på deres uddannelser.

 Private virksomheder, hvis medarbejdere er – eller har været – studerende på instituttet 
 ALKA Forsikring HK PFA
 AVIS Biludlejning IBM Politiken
 Bang & Olufsen IKEA Sverige Promentor A/S
 Berlingske Tidende Interflora Danmark Realkredit Danmark
 BG Bank Irma Sabro A/S
 BRFkredit IT-Akademiet SAS
 Brugsforeningernes Arb.forening Jyllands-Posten SID
 Coloplast A/S Jyske Bank Siemens
 Connector A/S KMD Skanska Danmark
 COOP Københavns Lufthavne Sonofon
 COWI A/S Ledernes Hovedorg. Sony Ericsson
 Dansk Metal Lundbeck Andersen Sparekassen Nordjylland
 Dansk Sygepleje Råd Lån & Spar Bank Statoil
 Danske Bank Magasin Stepstone
 Deloitte & Touche Mercuri International Stimorol
 Fagbevægelsens Int. Uddannelser Maersk Oil TDC
 Ferrosan A/S Naviair Telia Mobil
 FOA Nokia Temp-Team
 FTF-A Nordea Topdanmark
 Grundfoss A/S Novo Nordisk Up Consult
 Hempel A/S Nykredit Vestas

 

Udnyt virksomhedens ressourcer bedre

NLP kan som metode anvendes i enhver menneskelig sammenhæng og kontekst, og en uddannelse på Dansk NLP Institut giver bl.a. den studerende forudsætninger for at lede processer, skabe velfungerende teams og hjælpe grupper i vanskelige situationer som fx store omstruktureringer, afskedigelser, mobning osv.

Uddannelsen giver konkrete værktøjer til konfliktløsning og forandringsprocesser, og deltageren træner forskellige virkemidler, der effektivt kan skabe positive forandringer på arbejdspladsen og anviser metoder, der på respektfuld måde kan forvandle ‘modstand mod forandring’ til ‘lyst til udvikling’. Indsigt i det enkelte menneskes sindsprocesser sættes i relation til virksomhedssammenhængen, og fokus er på handlingsorienterede metoder.

En virksomheds kultur – og mekanismerne bag den – danner rammen for en grundlæggende forståelse for de muligheder, virksomheder rummer, og der gives anvisninger på, hvordan virksomhedens ressourcer kan spille sammen med forandringer og mere optimale relationer. Indlæringsforløbene sættes konstant ind i en etisk ramme.

tdcrealkredit-danmarkmaerskjyske-bankgrundfoscoop