Anerkendelser

Alle uddannelser på Dansk NLP Institut er nationalt og internationalt anerkendte og ligger over de standarder, der er gældende både i Danmark og i Europa.

Vi har siden 1989 udbudt formaliserede NLP-uddannelser, og som medlem af Dansk Psykoterapeutforening (se nedenfor) er vi igen i 2013 blevet positivt evalueret af denne forening, der står for standarder og anerkendelser i Danmark.

Evalueringen gennemførtes af Reflektor (se nedenfor). Gennem Dansk Psykoterapeutforening er vi tillige medlem af  European Association for Psychotherapy, EAP, der er den standardiseringsgivende organisation på europæisk plan.

Dansk Psykoterapeutforening

DPF_Logo_Inst_Medlem

 

 

 

 

Dansk Psykoterapeutforening har til formål at sikre kvaliteten af psykoterapeutisk arbejde og gøre det nemmere at finde frem til en veluddannet og erfaren psykoterapeut. Foreningen stiller store krav til deres medlemmers uddannelse, og ansøgere gennemgår en omhyggelig optagelsesprocedure. Oven i grund-uddannelsen skal medlemmerne have en psyko-terapeutisk efteruddannelse fra et evalueret institut.

Reflektor

reflektor-logo

 

 

Reflektor er en uafhængig leverandør af strategiske og operationelle beslutningsoplæg og analyser samt professionel procesbistand. Konsulentfirmaet, der primært henvender sig til beslutningstagere i stat, regioner og kommuner, blev fra 2007 bedt om at evaluere de psykoterapeutuddannelser, der ansøgte herom. Formålet med kvalitetskriterierne er at

  • bidrage til et fagligt løft af private psykoterapeutuddannelser
  • give borgerne bedre mulighed for at orientere sig om emnet

Evalueringerne bygger på de 12 tværministerielle kriterier for anerkendt psykoterapi i Danmark.

ICF, International Coach Federation

ACSTH_WEB

 

 

 

ICF er verdens største, globale non-profit coaching-organisation. Dens certificeringsprogram bygger på

høje krav til kompetencer, praktisk erfaring og etik.
Den internationale certificering sikrer den troværdighed og professionalisme, der stadig oftere efterspørges af virksomheder, organisationer og private. Dansk NLP Institut blev akkrediteret i 2010.