Aftalegrundlag

Betalingsbetingelser

Tilmeldingen er gældende for hele uddannelsesåret.

 • Du tilmelder dig et uddannelsesår ad gangen
 • Det er sædvanligvis ikke muligt at købe enkeltstående moduler
  (se dog undtagelse nedenfor under Meritoverførsel)
 • Tilmelding gælder først, når tilmeldingsgebyret er modtaget
 • Tilmeldingsgebyret skal betales 8 dage efter tilmelding
 • Restbeløbet betales senest 5 uger, før undervisningen starter
 • Din restindbetaling sikrer dig endelig plads på holdet

Såfremt der ikke er plads på det tilmeldte hold, eller hvis holdet ikke gennemføres grundet for få tilmeldte, tilbagebetales det fulde indbetalte beløb uden fradrag.

Uddannelsen er fritaget moms.

Afdragsordninger

Der kan under særlige vilkår indgås afdragsordninger.

Optagelseskrav

 • Optagelse på 1. års NLP Practitioner kræver, såfremt du ønsker en psykoterapeutuddannelse, at du er fyldt 25 år
 • Optagelse på 2. års NLP Master Practitioner kræver bestået NLP Practitioner
 • Optagelse på 3. års NLP Coach kræver bestået NLP Master Practitioner
 • Optagelse på 3. års Counselor kræver dels bestået NLP Master Practitioner og dels mindst en 3-årig professionel uddannelse inden for sundheds-, sociale eller pædagogiske retninger. Hvis dette krav ikke er opfyldt, kan der søges dispensation allerede ved optagelse på NLP Practitioner.

Dispensationsansøgning sendes til Dansk NLP Institut samtidig med tilmelding og skal mindst indeholde dit CV samt uddybende motivation for ansøgning. Der lægges vægt på dokumenteret erhvervet relevant erfaring gennem fx kurser og arbejde med mennesker. Yderligere skal der demonstreres personlige kvaliteter og modenhed, som understøtter og kvalificerer til psykoterapeutrollen.

Meritoverførsel af anden NLP-uddannelse

Der kan søges om meritoverførsel pr. undervisningsår fra anden NLP uddannelse. Dette kræver fremvisning af certifikat med angivelse af timetal og gennemgåede temaer samt gennemførelse af skriftlig test, der arrangeres individuelt med administrationen.

Ved uoverensstemmelser i det gennemgåede stof mellem anden NLP-uddannelse og Dansk NLP Institut tilbydes undervisning på udvalgte dage til dagspris. Det er yderligere et krav, at den fornødne træning uden for modulerne kan dokumenteres.

Færdighedstræning mv. kan alternativt tages sideløbende med påbegyndt uddannelse.

testimonials

HR Manageren: “Jeg blev blæst bagover af NLP-tilgange til at håndtere HR-opgaver – og føler, det er en gave, jeg har fået foræret” – hvad andre siger

Afmelding

Indtil 5 uger før start af uddannelsen kan du melde afbud, og bortset fra tilmeldingsgebyret returneres din indbetaling.

 • Ved afbud efter denne frist returneres restbeløbet ikke.
 • Det er muligt at overflytte tilmeldingsgebyret til et andet hold.
 • Overflytning af tilmeldingsgebyret kan dog maks. ske to gange.
 • Gebyret kan maks. stå til gode i 3 år, hvorefter det udlignes.
 • Afdragsordningsgebyret tilbage betales ikke.

Fravær

Ved udeblivelse fra undervisningen gælder følgende:

 • Din betaling gælder for det hold, du har tilmeldt dig.
 • Udebliver du fra hele eller dele af uddannelsen, kan du ved at betale et gebyr på 500 kr. få gæsteplads på et andet hold.
 • Ved fravær pga. sygdom eller graviditet opkræves intet gebyr.
 • Instituttet kan kræve dokumentation som fx lægeerklæring.

Uddannelsessteder

Vi er et landsdækkende uddannelsesinstitut, der råder over to afdelinger, og vi tilstræber at gennemføre sammenhængende semestre på det samme sted. Vi kan dog ikke garantere, at hele din flerårige uddannelse til enhver tid og uafbrudt kan fortsætte dér, hvor du er startet.

Tilbud om alternativt uddannelsessted

Tilbud om overflytning mellem de to skoler i København og Århus eller andre adresser kan gives for at fremme uddannelsesmulighederne. Der ydes ikke kompensation i forbindelse med overflytning, og eventuelle ekstra udgifter til fortæring eller overnatning på andet uddannelsessted betales af den studerende selv.

Force Majeure

Dansk NLP Institut tager forbehold for begivenheder, der ligger uden for instituttets rammer og indflydelse.