NLP Coach

Har du lyst til at blive professionel coach?dni_t_coach

Ønsker du grundig faglig og personlig udvikling fra en akkrediteret og godkendt 3 årig coach-uddannelse.

Vil du have en grundig og solid coach-uddannelse med kort vej til at blive international certificeret coach og certificeret psykoterapeut.
ikon_dni_kalender

Så kontakt os og høre om dine muligheder

Coach-uddannelsen

Det 3 årige godkendte studie, der giver plads til
fuldtidsarbejde og familieliv. Under uddannelsen bliver der løbende opbygget faglige og personlige kompetencer, der kan anvendes med det samme både professionelt og privat.

25 års erfaring

Dansk NLP Institut åbnede for 25 år siden. Vi har solid erfaring, og udvikler os hele tiden. Med eksternt
evalueret og godkendte uddannelser bliver der stillet store krav til Instituttet, og vi bliver løbende evalueret.

Undervisningsmiljøet

Undervisningsmiljøet på Dansk NLP Institut er præget af kompetente og engagerede undervisere fra ind og udland, der har været tilknyttet instituttet gennem mange år. Deres baggrund er
praktiserende coach, psykoterapeut, underviser og supervisor. Vi skaber sammen et trygt og inspirerende læringsmiljø, hvor den personlige og faglige udvikling sker i en god balance mellem teori og praksis.

Coach-uddannelsen udgør til sammen 75 undervisningsdage fordelt over 3 år med supplerende træning. På 1. år, for eksempel, bliver undervisningen fordelt på 5 moduler af 4 dages varighed – onsdag til søndag.

Hvad kan jeg bruge uddannelsen til?

Som uddannet dynamisk coach er der mange muligheder. Dine kompetencer kan anvendes som praktiserende coach evt. kombineret med andet erhverv eller anvendes som supplement til nuværende eller fremtidigt job. Personligt vil du opleve at den forøgede livs kompetence positivt vil præge dit liv både gennem uddannelsen og fremadrettet.

Hvad forventer vi af dig?

Dansk NLP Institut stiller store krav til de studerende både fagligt og personligt – det kræver engagement og mod at arbejde med sig selv, for at blive kompetent til at arbejde med andre. Som studerende forventer vi at du indgår i den gruppedynamik der er på holdet. Stiller dig åben, nysgerrig og kritisk, forbereder dig til undervisningen og anvender konstruktiv feedback – noget vi sætter fokus på, og træner gennem hele uddannelsen.

laes_mere-saet2